Başarılı bir mübelliğin özellikleri: Huzur 2023 yılı İngiltere Camia Ahmediye toplantısında mezunlara hitap etti - Müslüman Ahmediye Cemaati

Başarılı bir mübelliğin özellikleri: Huzur 2023 yılı İngiltere Camia Ahmediye toplantısında mezunlara hitap etti

13 Mayıs 2023

Bugünün erken saatlerinde, V. Halifetu’l Mesih Mirza Masrur Ahmed Hazretleriaba Haslemere yerleşkesinde düzenlenen İngiltere Camia Ahmediye toplantısını onurlandırdı.

Toplantının, Covid-19 salgını nedeniyle birkaç yıldır gerçekleştirilememesi sebebiyle, Birleşik Krallık’taki dört Camia sınıfı, Şahit derecelerini V. Halifetu’l Mesih Hazretlerindenaba alacaklardı.

Huzuraba İngiltere saatiyle 12:34 de (toplantı salonuna) ulaştı ve gelir gelmez Ehsan Ahmed Beyi Kuran-ı Kerim’den Zümer Suresi’nin 10 – 13. ayetlerinin tilavetini yapması için davet etti. Şahzeb Nayyar Bey (okunan ayetlerin) Urduca tercümesini sundu. Daha sonra Danimarka’dan Huram Bey, Vadedilen Mesihas tarafından kaleme alınmış Urduca bir nazımı okumak üzere çağrıldı.

Bundan sonra, İngiltere Camia’da öğretim görevlisi olan Zahir Ahmed Han Bey, bir rapor sunmak üzere sahneye davet edildi. Zahir Bey, Huzur’unaba 2019 yılından bu yana tekrar İngiltere Camia toplantısını onurlandırmasını mümkün kıldığı için, Allah’a hamd ederek (konuşmasına) başladı. Kendisi devam ederek, bu sene 68 İngiltere Camia öğrencisinin derece sertifikalarını Emîrü’l-Müminîn’den alacağını ve bununla bugüne kadar bu eğitim kurumundan mezun olanların toplamının 199 öğrenci olacağı anlamına geleceğini belirtti. Camia öğrencilerinin son birkaç yıldaki müfredatı ve ders dışı etkinliklerinin de bir özeti sunuldu. İngiltere haricinde, Almanya, Norveç, İsveç ve Belçika’dan öğrenciler mezuniyetlerini aldılar.

2012’de Camia’ya giren ancak Allah’ın takdiri sonucu 2016’da vefat eden Muhammed Raza Selim’de bugün mezun olan sınıflardan birinde öğrenciydi. Onun fahri derecesi babası Muhammed Selim Zafer Bey tarafından teslim alınacaktı.

Bundan sonra Zahir Bey, Huzur’danaba sertifikalarını alacak olan tüm mezunların, keza her sınıfın birinci, ikinci ve üçüncü gelenlerinin isimlerini açıkladı.

Teşehhüd, teavvuz ve Fatiha Suresini okuduktan sonra Huzuraba buyurdu ki, Allah’a hamd olsun, birkaç yıl aradan sonra İngiltere Camia Ahmediye toplantısını yapabilmekteyiz. Bu dönem boyunca resmi etkinlikler gerçekleşmezken, İngiltere Camia öğrencileri ile bireysel mülakatlar da durdurulmuştu. Buna bağlı olarak ve belki de öğrencilerin hepsinin ödüllerini alırken maske takması sebebiyle, Huzur’unaba bütün öğrencileri tanıması mümkün olmadı ve hatta kendisi bazılarından yüzlerini göstersinler diye maskelerini indirmelerini de istedi. Bununla birlikte, pandeminin ardından her şeyin neredeyse normale dönmesi, Allah’ın lütfuydu.

Daha sonra Huzuraba bütün mezunlar ve mübelliğlerin şunu hatırlamaları için istekte bulundu ki, Camia Ahmediye’ye girmenin gayesi sadece mezun olmakla elde edilmez, aksine o gün, tüm mübelliğlere, mübelliğ olmanın gerçek gayesini görmelerinin yolunu açmalıdır. Bundan önce mezunlar öğretmenlerden yardım ve rehberlik talebinde bulunurlarken, keza düzenli sınavlar işleri kolaylaştırmışken, şimdi ise kişisel çalışmalarında mükemmel olmak zorundalar.

Huzuraba buyurdu ki, bazı mübelliğler zaten birkaç yıldır uygulamalı alanlarda hizmet vermekteler. Onların hepsi kendi analizlerini yapmalı ve Huzur’unaba kendilerinden beklentilerini karşılayıp karşılamadıkları üzerinde kafa yormalıdırlar; maneviyat ve ilimde mükemmel olup olmadıkları hakkında (düşünmelidirler).

Mezunlara hitap eden Huzuraba buyurdu ki, insanlar artık onları örnek olarak görecekler ve o yüzden onlar bunu daima iyice düşünmelidirler.

Camia Ahmediye’nin gayesi, öğrencileri farklı konularla ve İslami bilimlerle tanıştırmaktır. Başarılı bir mübelliğ, mübelliğ olmanın gerçek amacı üzerinde etraflıca düşünmeye ve bu amaç uğruna çaba göstermeye devam eden kimsedir. Tüm mübelliğler, üzerlerine ağır bir sorumluluk yüklendiğini akıllarında tutmalıdırlar.

Huzuraba, kendisinin mezunlara ve mübelliğlere, Muslih-i Mevudra, Mirza Beşiruddin Mahmud Ahmed Hazretlerinin, kendi zamanında bazıları Vadedilen Mesih’inas sahabeleri olan mübelliğlere sunduğu rehberliğin ışığında konuşmak arzusunda olduğunu beyan etti. Huzuraba buyurdu ki, bu nasihat “Zarreen Hidayaat Bara’ey Muballighin” (Mübelliğler için altın talimatlar) adı altında kitaplaştırılmıştır ve bütün din görevlilerinin bu kitaptan bir nüsha edinip incelemesi lazımdır.

Muslih-i Mevud’unra din görevlilerine sunduğu rehberlik ışığında Huzuraba, mürebbi ve mübelliğlerin kendileri için tebliğ yolunu açmaya yardımcı olacağı için özverili olmaları gerektiğini söyledi. Geçmişte birçok mübelliğ buna uygun hareket etti ve bu kendilerine çok yardımcı oldu. Yakın geçmişte bile böyle mübelliğlerin olduğunu söyleyen Huzuraba, geçtiğimiz günlerde vefat eden İngiltere Camia’nın eski öğretim görevlisi Münevver Ahmed Hurşid Beyi örnek gösterdi. Huzuraba buyurdu ki, o son derece özveriliydi ve bu özellik kendisine farklı bölgelerde cemaatler kurmakta yardımcı oldu. Bundan dolayı, özverili olmak şarttır.

Huzuraba ayrıca buyurdu ki, bir mübelliğ hem tebliğde hem de terbiyatta cesur ve gözü pek olmalıdır. Mübelliğler İslam’ın gerçek öğretilerini sonucu ne olur diye endişe etmeden sunmalıdır. Kimi zaman insanlar, özellikle de bugünlerde, başkaları ne düşünür diye endişe ederler, ancak bu gibi durumlarda bile, kişi ferasetini kullanabilir ve cesur olabilir.

Bir mübelliğ kendisine karşı ve dışarıya karşı da merhametli olmalıdır, çünkü bu yakınlığı arttırır ve tebliğe yardımcı olur.

Mübelliğler, dini bilgilerinin yanı sıra dünyevi bilgileri de edinmelidir. Kişi yürürlükteki meseleler ile ilgili güncelse, bunun olumlu bir etkisi vardır ve bu son derece tesirli olabilir.

Mübelliğlerin bedensel temizliğe dikkat etmeleri önemli olduğu gibi, bundan başka, tertipli ve uygun bir giyim anlayışına da sahip olmalıdırlar. Bunun başkaları üzerinde olumlu bir etkisi vardır. Bazıları şöyle düşünürler ki, belki de tebliğ ve terbiyatta muvaffak olmak için etrafındakiler gibi giyinmek ve davranmak gereklidir, lakin bu doğru değildir.

Mübelliğler sahip oldukları ile yetinmelidir – din görevlilerinin çok az şeyle yaşamlarını sürdürmeleri beklenir. Tabii ki Allah’ın bir şekilde özel lütuf göstermesi yahut da kişinin ana-babası maddi yardımda bulunmak istiyorsa, o zaman durum farklıdır. Ancak bir mübelliğin hiçbir beklentisi olmamalıdır, keza onların eşlerine ve çocuklarına da imkânları ölçüsünde yaşamaları telkin edilmelidir. Bundan başka, bir mübelliğin Cemaat’in malının korunmasını sağlaması da mecburidir. Cemaat’in malvarlığı ile ilgilendiklerini göstereceği için, bu başkalarını da etkileyecektir.

Kendini beğenmişlikten, ne olursa olsun, uzak durulmalı, keza kibirden ve böbürlenmekten de kaçınılmalıdır. Bir mübelliğ övgü aramamalıdır, lakin kişi, nimet ve lütuflarından dolayı Allah’a hamd etmelidir. Eğer bir kimse başkaları tarafından övülürse, hemen istiğfar edip, kibirden korunmak üzere dua etmelidir.

Mübelliğler için namazlarda devamlılık göstermek önemlidir, özellikle de teheccüd namazlarında. İstisnai durumlar dışında her gün teheccüd kılınmalıdır. Zaman zaman Huzuraba, belirli bir mübelliğin ibadethaneyi zamanında açmadığı yahut da sabah namazı için uyanmadığı yönünde şikâyetler almaktadır. Namaz olmadan bir hiç olduğumuzu, sadece namazın başarılı ve etkili tebliğ ve terbiyat için bir araç olduğunu, daima hatırınızda tutun.

Bir mübeliğin idari becerilere de sahip olması gerekir. Bütün mübeliğler Halifeler’in hutbe ve konuşmalarını inceleyerek Cemaat’in nizam ve kurallarına aşina olmalıdır, keza onun doğru uygulama ve geleneklerine de. Sahadaki mübelliğler, bu meseleleri öğrenme yeteneğine sahip gençleri, çalışmaları için eğitmelidirler.

Bir mübelliğ şunu da hatırlamalıdır ki, dünyanın söylediklerinden fazlasıyla etkilenen tarzda insanlara, (meseleler) aynı şekilde kendi argümanları kullanılarak açıklanmalıdır. Örneğin, günümüzde bazı gayrimüslimler bile karma toplantılara ve hatta alkol tüketimine karşı çıkmaktalar. Bu tebliğ ve terbiyatta yardımcı bir araç olabilir.

Huzuraba şunu tekrar etti ki, bir mübelliğ dini ve dünyevi bilgilerini arttırmalıdır, çünkü bunun bir sınırı yoktur.

Bir mübelliğ, bilgi aramaktan başka, İslam ve Cemaat aleyhindeki itirazları bilmelidir ve cevaplarına da aşina olmalıdır – elbette ki itirazlar hep aynı olmuştur, keza insanların yeni argümanları da kalmamıştır. Bunun için ilgili yazılı eserlere başvurulmalıdır ve konular incelenmelidir, keza bir mübelliğ sessiz kalmamalıdır.

Tebliğ konusuna gelince, herkesle kişisel inanç ve yaşam tarzları ışığında konuşulmalıdır. Örneğin bir ateiste en başta Tanrı’nın varlığının anlatılması gerekir.

Bir mübelliğ, diğerleri için fedakârlık yapma özelliğine de sahip olmalıdır – bu, salt şefkatin bir adım ötesidir – çünkü bu insanları kendilerine yaklaştıracaktır.

Mübelliğler tebliğ imkânlarını kendileri aramalıdır. Bazı mübelliğler bu konuda uğraş vermekte ve kendi alanlarında tebliğ imkânı bulunmadığını söylemektedir. Oysa farklı yollarla, çeşitli olaylar, keza programlarla, tebliğ fırsatları mümkün kılınabilir. Bu bakımdan sosyal medya etkili bir araç olarak kullanılabilir.

Huzuraba buyurdu ki,  görevimiz sadece mesajı her yere ulaştırmaktır:

جس کی فطرت نیک ہے وہ آئے گا انجام کار

“Fıtratında pak olan, sonunda bize gelecektir.”

Huzuraba buyurdu ki, mübelliğlerin, ilgili sekreterleri çabalarına dâhil etmek suretiyle, cemaatin ahlaki ve uygulamadaki standartlarını iyileştirme görevi de bulunmaktadır. Lakin daha iyi sonuçlar elde etmek için bütün kaynakları ve bilgileri kullanmanın yanında, onların birincil vurguları dua olmalıdır. Allah’tan bu şekilde alçakgönüllülükle isteyecek olursak, bereketler gerçekten çabalarımız üzerine ihsan edilecektir.

Sonunda Huzuraba şöyle duada bulundu. Allah çabalarımızı bereketli kılsın ve tüm mezunlarımıza başarılar nasip etsin. Allah tüm mezunları Hilafet’in gerçek yardımcıları eylesin ve gerçekten Vadedilen Mesih’inas hizmetkârları olsunlar.

Huzuraba ardından herkese sessiz duada önderlik etti ve etkinlik İngiltere saatiyle 13:42’de sona erdi.

Daha sonra Huzuraba tüm katılanlara Öğle ve İkindi namazlarını kıldırdı ve arkasından da öğle yemeği takip etti. Huzuraba İngiltere Camia Ahmediye yerleşkesinden, İngiltere saatiyle 15:18’de ayrıldı.

 (Rapor El Hakem tarafından hazırlanmıştır)

Print Friendly, PDF & Email

Bir Öncekini Oku

‘İslam’ın öğretilerini her bakımdan içinizde barındırmaya çalışın’: Huzur’un 2023 yılı İçtimalarında Bayan Vakf-ı Nev’lere verdiği öğüt

Bir Sonrakini Oku

5.05.2023 – Hz. Mesih-i Mevud’un yazıları ışığında adalet, ihsan ve itâi zil gurbai’nin irfan dolu açıklaması Toplumda ve dünya çapında barışı garanti eden yol ancak Allah haklarının ve kul haklarının eda edilmesidir