Büyüklerimizi Tanıyalım arşivleri - Müslüman Ahmediye Cemaati

Kategori: Büyüklerimizi Tanıyalım

Hz. Mirza Masrur Ahmed (a.b.a.)

Hz. Mirza Masrur Ahmed (a.b.a.)

Halifetül Mesih Mirza Masrur Ahmed hazretlerinin kısa özgeçmişi ve verdiği hizmetler: Sahibzade Mirza Masroor Ahmed bey 15 Eylül 1950’de Müslüman Ahmediye cemaatinin merkezi olan Pakistan’ın Rabwah kentinde doğdu. Sahibzade Hazret Mirza Mansoor Ahmad ve Sahibzadi

Devamını Oku
Hz. Mirza Masrur Ahmed (a.b.a.)

Hz. Mirza Masrur Ahmed (a.b.a.)

Halifetül Mesih Mirza Masrur Ahmed hazretlerinin kısa özgeçmişi ve verdiği hizmetler:Sahibzade Mirza Masroor Ahmed bey 15 Eylül 1950’de Müslüman Ahmediye cemaatinin merkezi olan Pakistan’ın Rabwah kentinde doğdu. Sahibzade Hazret Mirza Mansoor Ahmad ve Sahibzadi Hazret

Devamını Oku
Hz. Mirza Tahir Ahmed (a.r.)

Hz. Mirza Tahir Ahmed (a.r.)

1. Mesihi Halife Va’dedilen Mesih ve Ahmediye Cemaati’nin kurucusu Mirza Gulam Ahmed Kadiyanî’nin mübarek oğlu Mirza Beşüriddin Mahmud Ahmed (II. Mesihî Halife ve Müslih-i Mev’ud) 7 Şubat 1924’de Seyyide Meryem Begüm ile evlendi. O, fevkalâde

Devamını Oku
Hafız Mirza Nâsir Ahmed (r.a.)

Hafız Mirza Nâsir Ahmed (r.a.)

Talmut’un bir yerinde mesihin ölümüyle manevi saltanatının önce oğluna sonra torununa geçeceğine işaret ediliyor. Yine “Hakîkat-i Vahiy” de Va’dedilen Mesih dört oğul ve ileriki tarihlerde doğacak bir erkek torun için Allah’a hamd ediyor. 16 Kasım

Devamını Oku
Birinci halife hazretlerinden aldığı eğitim hakkında

Birinci halife hazretlerinden aldığı eğitim hakkında

“Ben birinci halife hazretlerinden tıp, ve Kuran-ı-Kerimin tefsirin okudum. Tefsirini bana iki ayda bitirtti. Yanında oturturdu ve anlatırdı. Bazı ayetlerin tefsirine de girerdi. Aynı şekilde Sahih Buhariyi de okuttu. Bir seferinde ramazan ayında tüm Kuranın

Devamını Oku
Vadedilen Mesih’in Vefatında

Vadedilen Mesih’in Vefatında

“Vadedilen Mesih’in (as) son anlarıydı ve etrafında hep erkekler toplanmıştı. Bayanlar etrafından ayrılmışlardı. Yatağının üç tarafında erkekler duruyordu. Ben de başının olduğu tarafa orada az kalabalık olabilir diye yaklaştım. Oradan gördüm ki Vadedilen Mesih gözünü

Devamını Oku
Hazret Hekim Molvi Nuruddin Sahip, Halifetü’l Mesihi’l Evvel’in Hayatı

Hazret Hekim Molvi Nuruddin Sahip, Halifetü’l Mesihi’l Evvel’in Hayatı

SEVANİH-İ HAZRET HALİFETÜ’L MESİHİ’L EVVEL HAZRET HEKİM MOLVİ NURUDDİN SAHİP, HALİFETÜ’L MESİHİ’L EVVEL Allahın sevgili bir kulu Hindistan’ın küçük bir kasabasında dükkanında oturmuş hastaları muayene ediyor ve ilaç veriyordu.  O sırada postacı geldi ve bu

Devamını Oku
Vadedilen Mesih’in I. Halifesi Hacı Hekim Mevlâna Nuruddin Hazretleri

Vadedilen Mesih’in I. Halifesi Hacı Hekim Mevlâna Nuruddin Hazretleri

Mevlana Hakîm Nureddin Hazretleri büyük bir şahsiyet idi – kabiliyetli bir yazar, üstün bir âlim, olağanüstü bir üstad ve örnek bir ilâhiyatçı. Tıp alanında çok ehil bir kişi olarak kendisi uzun yıllar Cammu ve Keşmir

Devamını Oku

Hz. Ali bin Ebu Talip (r.a)

Hz. Ali (r.a.), Hz. Muhammed’in (s.a.v.) amcası Ebu Talip’in oğluydu. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğumundan hemen hemen 20 yıl sonra Mekke’de doğmuştur. Babası Ebu Talip ve annesi Fatma Hz. Muhammed’i ilk çocukluk yıllarında büyüten kişilerdir.Hz. Ali

Devamını Oku

Hz. Osman Gani (r.a.)

Hz. Osman Gani (r.a.), Hz. Ömer’in (r.a.) ölümünden kısa süre önce tayin ettiği kurul tarafından üçüncü halife olarak seçilmiştir. Kureyş’in tanınmış Beni Ümeyye  ailesine mensuptu. Kendinden önceki beşinci nesilde soyu Hz. Muhammed’e (s.a.v.) bağlıydı. Fakirlere

Devamını Oku