Hz. Mirza Beşiruddin Mahmud Ahmed (r.a.)

Hazret Mirza Beşirüddin Mahmud Ahmed’in (ra) Hayatı (Muslih Mevud)

Sevgili Çocuklar! Daha önce de bir çok büyük insanın hikayesini dinlemişsinizdir. Ama bugün biz size bu çağın öyle büyük bir adamını anlatacağız ki  onun doğacağı…

Vaadedilen İslahatçı Oğul (Muslih Mevud)

20. Şubat 1886’da Mehdi (a.s.) Allah’ın kendisine müslih (ıslah eden) bir oğul vereceğini müjdelediğini ilan etmişti. Bu Müjde 1914 yılında Cemaatimizin 2. halifesi olan oğlu…

Çocuklara Nasihatler

Her kavmin hayatı, o kavmin gençlerine bağlıdır. Bir işin yapılması için ne kadar çaba gösterilirse gösterilsin, devamını getirenler olmazsa, tüm çabalar boşa gider ve sonuç…

Hizmetlerinden Bazıları

Kur’an-ı Kerim’in Çeşitli Dillere Çevrilmesi ve Yayınlanması Onun önemli icraatlarından biri de Kur’an-ı Kerim’in dünyanın bazı önemli dillerine tercüme edilmesi olmuştur ki, bu sayede Arapça…

Hilâfetinin Altın Çağı ve Olağanüstü Başarıları

14 Mart 1914’den 7 Kasım 1965’e kadar 52 yıllık, büyük ve geniş atılımları içeren bir süre boyunca cemaati yönetti. Bu atılımlardan bazıları şunlardır: İslâm’ı Yayma…

Peygamberimiz (sav) ve Mehdi (as) ın müjdeleri

Musleh-moud ra ‘nun zatı öyle değerli, öyle bereketli bir zattır ki sadece vadedilen Mesih (as) değil, Peygamber Efendimiz (sav) de hakkında hadislerinde haber vermiştir; (Mişkat;…

İlk öğretimi

İnsan der ki bu kadar kabiliyetli bir oğlun eğitimi için her tür çaba gösterilecektir ama vadedilen Mesih (as) bu konuda hiç özel bir çaba göstermedi.…

Mehdi (as) ve Allah’ın Zatı Hakkında Değerlendirmeleri

Vadedilen Mesih’in (as) doğruluğu hakkındaki iç değerlendirmesi “İlmi olarak size şunu söyleyeyim ki ben saygıdeğer babamı babam olduğu için inanmadım. Yaklaşık 11 yaşındaydım ki araştırmalarım…

Birinci halife hazretlerinden aldığı eğitim hakkında

“Ben birinci halife hazretlerinden tıp, ve Kuran-ı-Kerimin tefsirin okudum. Tefsirini bana iki ayda bitirtti. Yanında oturturdu ve anlatırdı. Bazı ayetlerin tefsirine de girerdi. Aynı şekilde…

Vadedilen Mesih’in Vefatında

“Vadedilen Mesih’in (as) son anlarıydı ve etrafında hep erkekler toplanmıştı. Bayanlar etrafından ayrılmışlardı. Yatağının üç tarafında erkekler duruyordu. Ben de başının olduğu tarafa orada az…