Hz. Mirza Gulâm Ahmed (as)

Mehdi (a.s.) ın Kısa Özgeçmişi

VA’DEDİLEN MESİH (a.s.)’ IN KISA BİR ÖZGEÇMİŞİ 1835 Hindistan – Kadiyan’da doğdu. 1852 Hürmet Bibi Hanımefendi ile evlendi. 1854 Mirza Sultan Ahmed’in doğumu 1856 Mirza Fazıl Ahmed’in doğumu 1864 Hz.…

Yüce Ahlakî Davranışları

Onun Allah’a ve Peygamberine  (s.a.v.) karşı sevgisini böylece anlattıktan sonra, şimdi onun çok yüksek ahlâkına ve asil davranışlarına dair bazı olayları, rastgele seçerek anlatmak isterim.…

Kendi Sözleri ile Gelişinin Gayesi

Kendi misyonunu açıklarken, cemaatimizin kurucusu Ahmed Hazretleri şöyle demişti: “Ben yalnız ve yalnız İslam’ın yaşayan bir din olduğunu ispat etmek için gönderildim ve bana öyle…

Mirza Gulam Ahmed’in (as) İddiasının Doğruluğu

Hz. Ahmed’in (as) vaat edilen Mehdi ve Mesih olduğunu iddia ettiğini açıkladıktan sonra artık Kuran-ı Kerim, Hz. Resulüllah’ın (sav) hadisleri ve Sünnet-i Seniyyesi ile geçmiş…

Doğruluğuna Dair Semavi Bir Nişan: Ay ve Güneş Tutulması

MEHDİ’NİN İKİ BÜYÜK ALÂMETİ Yüce Peygamber Efendimiz (s.a.) “Mehdimiz’in iki alâmeti vardır. Dünya oldu olalı hiç meydana çıkmamıştır. Ay (her zaman tutulduğu tarihlerin) ilk gecesinde,…

Fiziksel Şekli

Önce, onun seçkin arkadaşı aynı zamanda yakın akrabası Hazreti Mir İsmail’den ( r.a.) bahsedeceğim. Mir Muhammet İsmail, onun fiziksel şekli ve özelliklerini tarif ederken diyor…

Allah Sevgisi

Onun dışa ait ve fiziksel zerafetini tarif ettikten sonra, şimdi onun iç mükemmelliklerine ait bazı olayları anlatmak isterim. İlk ve herşeyden önce gelen, onun Allah…

Mehdi (a.s.)’ın Peygamber Efendimize (s.a.v.) Olan Sevgisi

O’nun Allah sevgisinden sonra Allah’ın Peygamberine olan sevgisi gelirdi. Vadedilen Mesih’in bu sevgisinin de bir benzeri yoktu. Kendisi bunu bir beyitle şöyle açıklar: “Allah’a karşı…

Mevlana Sevgisi

Hz.Ahmed’in karakterinde Mevlana Celâlettin-i Rumî’nin sevgisi de dikkatimizi çekmektedir. O, bütün Müslüman evliyasını candan severdi. Yalnız kalbinde Mevlana’nın yeri bambaşkaydı. Çocukluğunda bir dereceye kadar Arapça…

İslâm İle Kur’ân Sevgisi

İslâm İle Kur’ân Sevgisi Yüce Allah ve O’nun Yüce Resulü Muhammed-i Mustafa sevgisi dışında Hz.Ahmed’in İslâm ile Kuran-ı Kerim sevgisi de eşsizdir. Kendisi çocukluğundan beri…

Hz. Mirza Gulam Ahmed’ten Öğütler

Hz.Ahmed’in kalbi dünya insanlarını doğru yola davet etmek aşkıyla tutuşmaktaydı. O, varolan gücüyle insanoğlunu Yüce Rabbi’nin yoluna davet etmiş ve nasihat ederek ıslah etmeye çalışmıştır.…

Fevkalade İlahi Yardım Ve İlahi Koruma

BENİ ATEŞE ATSALAR BİLE Arya  mezhebine mensup bir Hindu, İslamiyete karşı şöyle bir itiraz ortaya atmıştı: “Kur’an, Hazreti İbrahim’in ateşe atıldığını ve İlahi bir emirle…

Vadedilen Mesih’e Bahşedilen Bilgi

Şimdi, İlahi lutuf ile Vadedilen Mesih’e bahşedilen bilgiden bahsedeceğim. Peygamber Efendimiz. (s.a.v.), Vadedilen Mesih’in zamanında dini savaşların sona ereceği, ve İslâm’ın akıl, ikna ve tartışma…

Vadedilen Mehdi Hz. Ahmed’in Hayatı

Mirza Gulam Ahmed Hazretleri, 13 Şubat 1835’de (14 Şevval 1250 H.) Hindistan’da Kadiyan adlı köyde doğdu. Ataları 1506’larda Babür’le birlikte Hindistan’a gelen ve Lahor’a aşağı…

İleri Sürdüğü Talimat

Hz.Ahmed ne gibi bir talimat ileri sürmüştür? Acaba ileri sürdüğü inançlarda İslâmiyet’e aykırı bir durum var mıdır? Bu konuda seçeceğimiz en iyi yol ileri sürdüğü…

İleri Sürdüğü Yeni Fikirler

Hz.Ahmed (a.s.) bazı yeni fikirler ileri sürmüştür. Bunlardan birkaç tanesini aşağıda veriyoruz: 1- Hz.Ahmed’in ileri sürdüğü fikirlerden bir tanesi, bütün dünya dillerinin ana kaynağı ile…

Hz. Ahmed’in Meydan Okumaları

Hz.Ahmed birçok yerde kendisine muhalif ve düşman olan hocaları ruhanî bir yarışmaya davet etmiş ve birçok konuda onlara meydan okumuştur. Otuz civarında Arapça Kitap yazmış…

Hz. Ahmed’in Eserleri

Mirza Gulam Ahmed Hazretlerinin Eserleri (Bildiriler, gazete makaleleri, dergi yazıları, açıklama, ilân ve günlük tutanakları, sözlü olan beyanatları, mektubatı ve notları hariç.)* işareti kitabın tamamen…

Farklı Yazarların O’nun Hakkında Yazdıkları

Hz. Ahmed (as) hakkında değişik düşünürlerin ifadelerinden bir kısmını aktarmak faydalı olacaktır. Bu yazılar eski ve yeni, Müslüman ile gayri Müslim, her çeşit yazar ve…

Hz. Ahmedin Eserleri Ve Uyandırdıkları Yankılar

Hz. Ahmed (A.S) muntazam bir şekilde tahsil görmemesine rağmen, İslam aleminde çok yankılar uyandıran ve derin etkiler bırakan eserler yazmıştır. Sayıları doksandan fazla olan bu…

Kendisine Yapılan Suçlamalar

Hz. Ahmed ve Cemaati aleyhinde birçok itiraz ileri sürülmektedir. Özellikle Pakistan’ın yerli hocaları, her ne gaye ile olursa olsun, Hz.Ahmed ve Cemaati aleyhinde değişik suçlamalar…

İslamda Cihad Kavramını Değiştirmiş!

Hz.Ahmed (a.s.)’a atfedilen suçlamalardan birisi de cihad ile ilgilidir. Güya o, artık cihadın haram edildiğini söyleyerek Müslümanların savaşçı ve cesur ruhunu baltalamış böylece İslâmiyet’e büyük…

O İngiliz Fidanıymış!

Hz.Ahmed’e yapılan suçlamaların çarpıcı bir örneği de kendisinin ve cemaatinin bir “İngiliz Fidan” olmasıyla ilgilidir. Hz.Ahmed (a.s.)’a muhalif olan hocalara göre İngilizler, Hindistan’daki Müslümanları bölmek…

Resulullah (s.a.v.) i Peygamber Kabul Etmemiş! (Haşa!)

Muhalifleri tarafından Hz.Ahmed’e isnat edilen suçlamalardan bir tanesi de kendi mertebesi ile ilgilidir. Güya kendisi Hz. Resulüllah (s.a.v.)’in dininden başka bir din ileri sürmüş; Resulüllah…