Hz. Mirza Gulam Ahmed (as) - Müslüman Ahmediye Cemaati

Hz. Mirza Gulâm Ahmed (as)

hz mehdi as

Mehdi Hz. Ahmed

Hz. Mirza Gulam Ahmed’inas iddiası şöyledir: Allahcc onu insanlara hidayet bulsunlar diye ve kendilerine rehberlik etmesi için göndermiştir. Hadislerde zikri geçen Mesih ve Peygamber Efendimizinsav dili ile vadedilen Mehdi, odur. Muhtelif dinlere ait kitaplarda yer alan, ahir zamanda gelecek bir ıslah edici hakkındaki gaybi haberler onun şahsında gerçekleşmiştir. Allahcc kendisini İslam’a yardım etmek ve desteklemek için göndermiştir. Allahcc tarafından kendisine Kuran-ı Kerim’i anlayıp kavrama kabiliyeti bağışlanmıştır ve onun irfanı ve hakikatleri ona açıklanmıştır. O, takvanın en ince yollarından haberdar edilmiştir. Peygamber Efendimizinsav şanını ve azametini dünyaya göstermek vazifesi ona verilmiştir. İslam’ı diğer dinlere galip kılma hizmeti ile de kendisi görevlendirmiştir. Allah-u Teâlâ İslam’ı ve Hz. Peygamberisav sevdiğini ve insanoğlunun onlardan uzak kalıp gafil olmalarının Kendisinin hoşuna gitmediğini göstermek için, onu memur kılmıştır.

Onun iddiası şöyle devam etmektedir; Peygamber Efendimizsav bütün dünyaya gönderilmişti ve Allahcc onun vasıtasıyla bütün insanoğlunu tek bir el üzerinde toplamayı hedeflemişti. Bundan dolayı Allahcc bütün ümmetlere kendi ileri gelenleri vasıtasıyla ahir zamanda mensup oldukları dinin bir peygamberinin tekrar dünyaya geleceği haberini vermiştir. Böylelikle ümmetler arasındaki nefretin, onların Hatemü’n Nebiyyin’e iman etmelerine bir engel olmaması hedeflenmişti. Aslında bu gaybi haberlerde, Peygamber Efendimizinsav ümmetinden birisinin vazifelendirileceğinden de haber verilmişti. Bu görevli kılınan kişinin vasıtasıyla Peygamber Efendimizinsav doğruluğu tasdik edilecek ve bütün dinler böylece onun eli üzerinde toplanacaklardı. Nitekim bütün bu gaybi haberler de onun şahsında gerçekleşmiştir. O, Hıristiyanlar ve Yahudiler için Mesih, Zerdüştiler için Masiodarbahmi, Hindular için Krişna idi. Böylece bütün dinlerin mensupları nezdinde onun doğruluğu kendi kitapları tarafından teyit edilmiş olacaktı ve onun vasıtasıyla İslam’ın doğruluğu da ispatlanarak, bütün dinlerin mensupları Peygamber Efendimiz’esav tabi kılınacaklardı.

İddiayı destekleyen deliller

Vadedilen Mesih ve Mehdi’ninas iddiasını kısaca aktardıktan sonra, Allahcc tarafından gönderilen bir kimsenin iddiasını doğrulayan delillerin neler olduğunu ve o delillerin Vadedilen Mesih’inas iddiasını nasıl doğruladığını anlatmayı, ilke olarak doğru bulmaktayım, çünkü Allahcc tarafından görevlendirildiği ispatlanan bir kimsenin bütün iddialarına iman etmek farzdır. Allahcc tarafından bir elçinin insanları yanlış yola sevk etmesi aklıselime göre kesinlikle mümkün değildir ve aksi bir düşünce ise Allah’ıncc ilmine bir saldırıdır. Çünkü bu inanç, Allah’ın bir elçi seçmekte (hâşâ) hata ettiği, kendini Allah’tancc üstün tutan ve hakikati yaymak için değil, şahsi şan ve şöhreti için çalışan kötü kalpli bir kimseyi ise dünyanın İmamı ve Önderi olarak tayin ettiği manasına gelir.

Böyle bir düşünce aklıselime aykırı olduğu gibi, Kuran-ı Kerim de onu batıl kabul etmektedir. Allahcc Kuran-ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır:

مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لٖى مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلٰـكِنْ كُونُوا رَبَّانِيّٖنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ۞وَلَا يَاْمُرَكُمْ اَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلٰئِكَةَ وَالنَّبِيّٖنَ اَرْبَابًا اَيَاْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ اِذْ اَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ۞

“Allah’ın kendisine Kitap, hikmet ve peygamberlik verdiği (doğru bir) insanın, Allah’ı bırakıp bana kul olun demesi, ona asla yaraşmaz. (Oysa böyle bir insan) der ki: Ancak Allah’ın olun, çünkü O size Kitab’ı öğretir, (siz de) onu (okuyup ezberlersiniz. Aynı zamanda böyle bir insan) size, melekleri ve peygamberleri Rab edinin, diye (de) emredemez. Müslüman olmanızdan sonra, o size kâfirliği mi emredecek?[1]

Asıl soru İlahi elçi olma iddiasında bulunanın gerçekte bu iddiasının doğru olup olmadığıdır. Onun doğruluğu ispatlandığı taktirde, bütün iddialarının doğruluğu da kendiliğinden ispatlanmış olacaktır. Eğer o, doğruluğunu ispat etmekten aciz ise, o zaman kendisi hakkındaki ayrıntıları tartışmak boşa vakit harcamak demektir. Özetle ben, bu ilkeye dayanarak Vadedilen Mesih ve Mehdi’ninas iddiasını sunacağım. Böylelikle sizler de onun iddiasını desteklemek üzere sunmuş olduğu delillerden haberdar olacaksınız. Bugüne dek yüz binlerce insan, bu delilleri incelemek suretiyle kendisine iman etmişlerdir.

Mehdi (a.s.) ın Kısa Özgeçmişi

VA’DEDİLEN MESİH (a.s.)’ IN KISA BİR ÖZGEÇMİŞİ 1835 Hindistan – Kadiyan’da doğdu. 1852 Hürmet Bibi Hanımefendi ile evlendi. 1854 Mirza Sultan Ahmed’in doğumu

Yüce Ahlakî Davranışları

Onun Allah’a ve Peygamberine  (s.a.v.) karşı sevgisini böylece anlattıktan sonra, şimdi onun çok yüksek ahlâkına ve asil davranışlarına dair bazı

Kendi Sözleri ile Gelişinin Gayesi

Kendi misyonunu açıklarken, cemaatimizin kurucusu Ahmed Hazretleri şöyle demişti: “Ben yalnız ve yalnız İslam’ın yaşayan bir din olduğunu ispat etmek

Mirza Gulam Ahmed’in (as) İddiasının Doğruluğu

Hz. Ahmed’in (as) vaat edilen Mehdi ve Mesih olduğunu iddia ettiğini açıkladıktan sonra artık Kuran-ı Kerim, Hz. Resulüllah’ın (sav) hadisleri

Doğruluğuna Dair Semavi Bir Nişan: Ay ve Güneş Tutulması

MEHDİ'NİN İKİ BÜYÜK ALÂMETİ Yüce Peygamber Efendimiz (s.a.) "Mehdimiz'in iki alâmeti vardır. Dünya oldu olalı hiç meydana çıkmamıştır. Ay (her

Fiziksel Şekli

Önce, onun seçkin arkadaşı aynı zamanda yakın akrabası Hazreti Mir İsmail’den ( r.a.) bahsedeceğim. Mir Muhammet İsmail, onun fiziksel şekli

Allah Sevgisi

Onun dışa ait ve fiziksel zerafetini tarif ettikten sonra, şimdi onun iç mükemmelliklerine ait bazı olayları anlatmak isterim. İlk ve

Mehdi (a.s.)’ın Peygamber Efendimize (s.a.v.) Olan Sevgisi

O’nun Allah sevgisinden sonra Allah’ın Peygamberine olan sevgisi gelirdi. Vadedilen Mesih’in bu sevgisinin de bir benzeri yoktu. Kendisi bunu bir

Mevlana Sevgisi

Hz.Ahmed’in karakterinde Mevlana Celâlettin-i Rumî’nin sevgisi de dikkatimizi çekmektedir. O, bütün Müslüman evliyasını candan severdi. Yalnız kalbinde Mevlana’nın yeri bambaşkaydı.

İslâm İle Kur’ân Sevgisi

İslâm İle Kur'ân Sevgisi Yüce Allah ve O’nun Yüce Resulü Muhammed-i Mustafa sevgisi dışında Hz.Ahmed’in İslâm ile Kuran-ı Kerim sevgisi

Hz. Mirza Gulam Ahmed’ten Öğütler

Hz.Ahmed’in kalbi dünya insanlarını doğru yola davet etmek aşkıyla tutuşmaktaydı. O, varolan gücüyle insanoğlunu Yüce Rabbi’nin yoluna davet etmiş ve

Fevkalade İlahi Yardım Ve İlahi Koruma

BENİ ATEŞE ATSALAR BİLE Arya  mezhebine mensup bir Hindu, İslamiyete karşı şöyle bir itiraz ortaya atmıştı: “Kur’an, Hazreti İbrahim’in ateşe

Vadedilen Mesih’e Bahşedilen Bilgi

Şimdi, İlahi lutuf ile Vadedilen Mesih’e bahşedilen bilgiden bahsedeceğim. Peygamber Efendimiz. (s.a.v.), Vadedilen Mesih’in zamanında dini savaşların sona ereceği, ve

Vadedilen Mehdi Hz. Ahmed’in Hayatı

Mirza Gulam Ahmed Hazretleri, 13 Şubat 1835’de (14 Şevval 1250 H.) Hindistan’da Kadiyan adlı köyde doğdu. Ataları 1506’larda Babür’le birlikte

İleri Sürdüğü Talimat

Hz.Ahmed ne gibi bir talimat ileri sürmüştür? Acaba ileri sürdüğü inançlarda İslâmiyet’e aykırı bir durum var mıdır? Bu konuda seçeceğimiz

İleri Sürdüğü Yeni Fikirler

Hz.Ahmed (a.s.) bazı yeni fikirler ileri sürmüştür. Bunlardan birkaç tanesini aşağıda veriyoruz: 1- Hz.Ahmed’in ileri sürdüğü fikirlerden bir tanesi, bütün

Hz. Ahmed’in Meydan Okumaları

Hz.Ahmed birçok yerde kendisine muhalif ve düşman olan hocaları ruhanî bir yarışmaya davet etmiş ve birçok konuda onlara meydan okumuştur.

Hz. Ahmed’in Eserleri

Mirza Gulam Ahmed Hazretlerinin Eserleri (Bildiriler, gazete makaleleri, dergi yazıları, açıklama, ilân ve günlük tutanakları, sözlü olan beyanatları, mektubatı ve

Farklı Yazarların O’nun Hakkında Yazdıkları

Hz. Ahmed (as) hakkında değişik düşünürlerin ifadelerinden bir kısmını aktarmak faydalı olacaktır. Bu yazılar eski ve yeni, Müslüman ile gayri

Hz. Ahmedin Eserleri Ve Uyandırdıkları Yankılar

Hz. Ahmed (A.S) muntazam bir şekilde tahsil görmemesine rağmen, İslam aleminde çok yankılar uyandıran ve derin etkiler bırakan eserler yazmıştır.

Osmanlı Elçisinin Hz. Ahmed (a.s.) ile Görüşmesi

Osmanlı İmparatorluğu’nun Hindistan’daki sefiri Hüseyin Kamil adlı bir zattı. O, Hz. Ahmed’e bir mektup yazarak kendisi ile görüşmek ve bu gaye ile

Kendisine Yapılan Suçlamalar

Hz. Ahmed ve Cemaati aleyhinde birçok itiraz ileri sürülmektedir. Özellikle Pakistan’ın yerli hocaları, her ne gaye ile olursa olsun, Hz.Ahmed

İslamda Cihad Kavramını Değiştirmiş!

Hz.Ahmed (a.s.)’a atfedilen suçlamalardan birisi de cihad ile ilgilidir. Güya o, artık cihadın haram edildiğini söyleyerek Müslümanların savaşçı ve cesur

O İngiliz Fidanıymış!

Hz.Ahmed’e yapılan suçlamaların çarpıcı bir örneği de kendisinin ve cemaatinin bir “İngiliz Fidan” olmasıyla ilgilidir. Hz.Ahmed (a.s.)’a muhalif olan hocalara

Resulullah (s.a.v.) i Peygamber Kabul Etmemiş! (Haşa!)

Muhalifleri tarafından Hz.Ahmed’e isnat edilen suçlamalardan bir tanesi de kendi mertebesi ile ilgilidir. Güya kendisi Hz. Resulüllah (s.a.v.)’in dininden başka