Namaz Sureleri ve Duaları Ezberleme arşivleri - Müslüman Ahmediye Cemaati

Kategori: Namaz Sureleri ve Duaları Ezberleme

FATİHA Suresi, Arapçası, Okunuşu ve Meali

FATİHA Suresi, Arapçası, Okunuşu ve Meali

  Okunuşu: Bismillâhir-rahmânir-rahîm. Elhamdülillâhi rabbil âlemin. Errahman-ir rahim. Mâlikî yevmiddin. İyyâke nâğbüdü ve iyyâke nesteîn. İhdinassırat-el müstâkîm. Sırâtellezîne en’amte aleyhim, Gayril mağdûbî aleyhim veladdâllîn. Anlamı: Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla (okumaya) başlıyorum. Bütün hamd,

Devamını Oku
ASR Suresi, Arapçası, Okunuşu ve Meali

ASR Suresi, Arapçası, Okunuşu ve Meali

BismillahirrahmanirrahimVel'asr.İnnel'insâne lefî husr.İllellezîne âmenû ve amilûssâlihâti vetevâ savbilhakkı vetevâ savbissabr. 1. Sonsuz kerem ve rahmet eden Allah 'ın adıyla (okumaya başlıyorum.)2. Ben (Muhammed'in bulunduğu) çağı şahit olarak gösteriyorum ki,3. (Peygambere karşı gelen) insan daima ziyandadır.4.

Devamını Oku
HÜMEZE Suresi, Arapçası, Okunuşu ve Meali

HÜMEZE Suresi, Arapçası, Okunuşu ve Meali

Bismillahirrahmanirrahim Veylül li külli hümezetil lümezeh. Ellezıcemea malev ve addedeh. Yahsebü enne malehu ahledeh Kella le yümbezenne fil hutameh. Ve ma edrake mel hutameh. Narullahil mukadeh Elleti tettaliu alel ef'ideh. İnneha aleyhim mü'sadeh. Fi amedim

Devamını Oku
FİL Suresi, Arapçası, Okunuşu ve Meali

FİL Suresi, Arapçası, Okunuşu ve Meali

Bismillahirrahmanirrahim Elem tera keyfe feale rabbüke bieshâbilfîl. Elem yec al keydehüm fî tadlîl. Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl. Termîhim bihicâratimmin siccîl. Fecaalehüm keasfimme’kûl. 1. Sonsuz kerem ve rahmet eden Allah 'ın adıyla (okumaya başlıyorum.) 2.

Devamını Oku
KUREYŞ Suresi, Arapçası, Okunuşu ve Meali

KUREYŞ Suresi, Arapçası, Okunuşu ve Meali

لِا۪يلَافِ قُرَيْشٍۙ Bismillahirrahmanirrahim 1. Sonsuz kerem ve rahmet eden Allah 'ın adıyla (okumaya başlıyorum.) ا۪يلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَٓاءِ وَالصَّيْفِۚ Liîlâfi Kureyşin 2. (Başka maksatlardan ilâveten) bir de Kureyş'in gönüllerini sevindirmek, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِۙ Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf. 3. Gönüllerini yaz ve kış yolculuklarına

Devamını Oku
MAUN Suresi, Arapçası, Okunuşu ve Meali

MAUN Suresi, Arapçası, Okunuşu ve Meali

Bismillahirrahmanirrahim Era eytellezî yükezzibü biddîn.. Fezâlikellezî, yedu’ulyetîm ve lâ yehuddu alâ ta’âmilmiskîn. Feveylüllilmusallîn. Ellezîne hüm an salâtihim sâhûn. Ellezîne hüm yürâûne. Ve yemne’ûnelmâûn 1. Sonsuz kerem ve rahmet eden Allah 'ın adıyla (okumaya başlıyorum.) 2. (Ey

Devamını Oku
KEVSER Suresi, Arapçası, Okunuşu ve Meali

KEVSER Suresi, Arapçası, Okunuşu ve Meali

Bismillahirrahmanirrahim İnnâ e’taynâkelkevser. Fesalli lirabbike venhar. Inne şânieke hüvel’ebter 1. Sonsuz kerem ve rahmet eden Allah 'ın adıyla (okumaya başlıyorum.) 2. (Ey Peygamber!) Biz sana Kevser verdik. 3. (Bunun şükranı için) Rabbine ibâdet et. O'nun

Devamını Oku
KAFİRUN Suresi, Arapçası, Okunuşu ve Meali

KAFİRUN Suresi, Arapçası, Okunuşu ve Meali

Bismillahirrahmanirrahim Kul yâ eyyühelkâfirûn. Lâ a’büdü mâ ta’büdûn. Ve lâ entüm âbidûne mâ a’büd. Ve lâ ene âbidün mâ abedtüm. Ve lâ entüm âbidûne mâ a’büd. Leküm dînüküm veliye dîn. 1. Sonsuz kerem ve rahmet

Devamını Oku
NASR Suresi, Arapçası, Okunuşu ve Meali

NASR Suresi, Arapçası, Okunuşu ve Meali

Bismillahirrahmanirrahim Izâ câe nasrullahi velfeth. Ve raeytennâse yedkhulûne fî dînillâhi efvâcâ. Fesebbih bihamdi rabbike vestağfirh, Innehü kâne tevvâbâ 1. Sonsuz kerem ve rahmet eden Allah 'ın adıyla (okumaya başlıyorum.) 2. Allah'ın yardımı ve mükemmel üstünlük

Devamını Oku
LEHEB Suresi, Arapçası, Okunuşu ve Meali

LEHEB Suresi, Arapçası, Okunuşu ve Meali

Bismillahirrahmanirrahim Tebbet yedâ ebî lehebivve tebbe. Mâ ağnâ anhü mâlühû ve mâ keseb. Seyaslâ nâren zâte leheb. Vemraetühû hammâletelhatab. Fî cîdihâ hablümmin mesed. 1. Sonsuz kerem ve rahmet eden Allah 'ın adıyla (okumaya başlıyorum.) 2.

Devamını Oku