ETTEHIYYATÜ Duası, Arapçası, Okunuşu ve Meali - Müslüman Ahmediye Cemaati

ETTEHIYYATÜ Duası, Arapçası, Okunuşu ve Meali

“Ettehiyyâtü-lillâhi ves-selevâtü vet-tayyibâtü esselâmü aleyke eyyühen-nebiyyü ve rahmetüllâhi ve berakâtüh, esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-sâlihiyn. Eşhedü ella ilâhe illallâh. Ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasûlüh.

Anlamı: Bütün (manevi) hediyeler; bütün ibadetler, pak ve temiz olan bütün dualar ancak Allah içindir. Ey Peygamber! Selam; Allah’ın rahmeti ve bereketleri üzerine olsun. Üzerinizde ve Allah’ın Salih kulları üzerinde de selam olsun. Allah’tan başka ibadete değer bir varlığın bulunmadığına şehadet ederim. Muhammed’in O’nun kulu ve resulü olduğuna (da) şehadet ederim.

Bir Öncekini Oku

SALLİ-BARİK Duası, Arapçası, Okunuşu ve Meali

Bir Sonrakini Oku

RÜKUDAN Sonra Edilen Dua