Eğer bütün İlâhî Kitaplara imanımız varsa o zaman biz neden diğer dinlerin talimatının bir kısmının yanlış olduğunu ileri süreriz? - Müslüman Ahmediye Cemaati

Eğer bütün İlâhî Kitaplara imanımız varsa o zaman biz neden diğer dinlerin talimatının bir kısmının yanlış olduğunu ileri süreriz?

SORU: Eğer bütün İlâhî Kitaplara imanımız varsa o zaman biz neden diğer dinlerin talimatının bir kısmının yanlış olduğunu ileri süreriz?

Cevap: Hiçbir dinin temeli yanlış değildir. Yalnız öteki dinlerin talimatının bir kısmı geçici idi. Geçici olan kısım artık terk edilmiştir. Buna rağmen bütün dinlerin temel inançları aynıdır. Mesela bütün insanlar  ve hayvanlarda D.N.A. ve R.N.A. aynı olmakla birlikte bir maymun ile bir insan arasında belli bir fark vardır. Aynı şekilde Kuran-ı Kerim’in talimatına göre bütün dinlerin temelleri aynıdır. Yine de aralarında fark vardır. Her dinin talimatının bir kısmı geçicidir. Zamanın ilerlemesiyle onun geçerliliği yok oluverir ve ondan daha güzel İlâhî talimat onun yerini alır. Mesela tekerlek icat edildiği zaman tekerlekli arabalar çok önemli ve faydalı sayılırdı. Ondan sonra yeni modeller icat edildi. Bugün gördüğümüz gibi aynı temele dayanan çok  modern tekerlekli arabalar bulunmaktadır. Şimdi aklı başında hiçbir insan, “Modern arabaları kullanıyorsunuz; Demek ki eski tekerlekli arabaların yanlış olduğunu ileri sürüyorsunuz” diyebilir mi?

Dinlerin talimatının bir kısmını, o dinlere inananlar sonradan kendi elleriyle değiştirdiler. Bunun değişik sebepleri vardır. Talimatının bir kısmı zaten gelişme aşamalarında geçersiz kaldı. Bir kısmını bazı ileri gelen insanlar, menfaatleri uğruna ya da bir fitne yaratmak gayesiyle kitaplarını yanlış tevil ederek değiştirdiler. Zamanın ilerlemesiyle bu yanlış teviller gerçek ve doğru  din olarak benimsenir. Bir din yanlış tevillerle tamamen değiştirildiği zaman Allahcc yeni bir din göndererek eski dini düzeltmiş, talimatının hangi kısmının İlâhî olduğunu, hangisinin ise insanlar tarafından ilave edildiğini belirtmiştir.

Her dinin hiç değişmeyen bir kısmı da vardır. Kuran-ı Kerim ona “Din-i Kayyim” ismini vermiştir. O her zaman varolmuş ve bugün de varolmaktadır. İslam onu kendi talimatı içinde muhafaza etmiştir. Allah’acc ibadet etmek; kulların haklarını ödemek; kendi malından yoksullara harcamak vb. gibi. İşte bu her dinin temel talimatından olup hiçbir zaman değişmemiştir.

Print Friendly, PDF & Email

Bir Öncekini Oku

Tebliğ’in Önemi

Bir Sonrakini Oku

İslam’ın terörizme bakış açısı nedir?