İslam’ın terörizme bakış açısı nedir? - Müslüman Ahmediye Cemaati

İslam’ın terörizme bakış açısı nedir?

İslam kesin olarak terörün her türünü reddeder ve kınar.

İslam’da hiçbir şiddet eylemi için kılıf ya da mazeret yoktur; bireysel, bir grup tarafından veya devlet tarafından işlense de. Doğrusu İslam’a göre, madem ki bütün dinler peygamberlerini barış sağlamak için gönderen Allah tarafından getirildi,; öyleyse hiçbir din masum erkeğin, kadının ve çocuğun şiddet görmesini ve kanlarının dökülmesini kabul edemez.

İslam kelimesi harfi harfine terörün karşıtı olan “barış” anlamına gelir ve bütün Müslümanlar için barışı sağlama zorunluluğu getiren bir dindir.

…dünya üzerinde ağırbaşlı bir şekilde yürürler, cahil kimseler onlara kötü bir söz söyleyince, (kavga etmeyip) “Biz selametiniz için dua ederiz,” derler. [Kuran-ı Kerim Sure 25: Ayet.64]

Kuran-ı Kerim hakikaten hayatın kutsallığını savunur,

… herkim hiç kimseyi öldürmemiş ve yeryüzünde kargaşa çıkarmamış birini öldürürse, sanki bütün insanlığı öldürmüş gibi olur; kim birinin hayatını kurtarırsa, bütün insanlığı diriltmiş gibi olur. [Kuran-ı Kerim Sure:5, Ayet: 33]

Aynı bakış açısı Peygamber Efendimiz’insav hadislerinde de görülmektedir:

“Al-Kaba’ir  (en büyük günahlar):

1-    Allah’a şirk koşmak,

2-    Bir canlıyı öldürmek,

3-    Anne babaya sorumsuz/saygısız davranmak,

4-    Yanlış bir ifade vermek veyahut yalancı şahitlik yapmak.” (Ref. Bukhari, Cilt. 9, Bk. 83, No. 10)

Ayrıca Peygamber Efendimizsav meşhur Veda Hutbesi’nde demiştir ki;

“…birinin canını ya da malını almak veya onurunu zedelemek adaletsizdir ve bu günün, bu ayın, bu toprakların kutsallığını ihlal etmek kadar yanlıştır.” (Siha Sitta)

Bu da İslam’da herhangi bir şekilde terörizm için mazeret bulunmadığına dair şüphe bırakmaz.

http://www.islamicfaq.org/conflict/index.html#Q3
Print Friendly, PDF & Email

Bir Öncekini Oku

Eğer bütün İlâhî Kitaplara imanımız varsa o zaman biz neden diğer dinlerin talimatının bir kısmının yanlış olduğunu ileri süreriz?

Bir Sonrakini Oku

İntihar saldırısı mazur görülebilir bir şey midir?