Emirler Ve Yasaklar - Müslüman Ahmediye Cemaati

Emirler Ve Yasaklar

47- Ebu Salebe (R.A.) Resulüllah (S.A.V.)’in şöyle buyurduğunu rivayet eder:

“Allah (C.C.) size bazı şeyleri farz kılmıştır. Onları ihmal etmeyiniz. O, bazı sınırlamalar koymuştur. Onları ihlal etmeyiniz. Bazı şeyleri haram kılmıştır. Onları yapmayınız. Bazı şeyleri de, unutarak değil aksine size rahmet olsun diyerek zikretmemiştir. Onlar hakkında da gereksiz sorular sormayınız.” (Sünen-i Dar Kutnî) 

48- Nu’man b.Beşir (R.A.) Resulüllah (S.A.V.)’ın şöyle buyurduğunu işittiğini söylemiştir:

“Helal ile haram açık ve bellidir. Her ikisi arasında açık olmayıp şüphe edilebilecek bazı şeyler vardır. İnsanların çoğu onları bilmezler. Her kim şüphe içinde bırakılmış şeylerden korunursa o, hem dinini hem de namusunu korumuş olur. Yalnız her kim şüphe edilebilecek şeyleri yaparsa o. Eninde sonunda harama düşmüş olur. Onun durumu yasak bir koru etrafında davarları otlatan bir çobana benzer. Böyle bir çobanın davarları koruya da dalar. İyi dinleyiniz ki her hükümdarın yasak ettiği bir korusu olur. İyi dinleyiniz ki Allah’ın yasak ettiği korusu haram kıldığı şeylerdir. İyi dinleyiniz ki insan vücudunda bir et parçası vardır. Eğer o sağlam ise insanın bütün vücudu sağlam olur. Eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. İyi dinleyiniz ki o insanın kalbidir.” (Müslim)

Print Friendly, PDF & Email

Bir Öncekini Oku

Nikâh Ve Evlilik

Bir Sonrakini Oku

İyiliğe Davet