İyiliğe Davet

42- Huzeyfe (R.A.) Resulüllah (S.A.V.)’in şöyle buyurduğunu rivayet eder:

“Canım elinde olan Allah’ın adıyla yemin ederim ki insanlara iyilik yapmayı tavsiye edip kötülükleri yasaklayacaksınız. Bunu yapmadığınız takdirde Allah size kendi katından azap indirebilir. Sonra O’na dua edersiniz fakat duanız kabul olmaz.” (Tirmizî)  

43- Nu’man b.Beşir (R.A.) Resulüllah (S.A.V.)’in şöyle buyurduğunu rivayet eder:

“Allah tarafından konan sınırlamalara riayet eden ile onları bozanın durumu, bir gemide yerlerini ayırtmak için kura çeken bir kavime benzer. Onlardan bir kısmına üst (güverte) ötekilere de alt (ambar) isabet eder. Alttakiler suya ihtiyaç duydukları zaman üsttekilerin üzerinden geçerler. Kendi bölümümüzde bir delik açalım da üsttekileri rahatsız etmeyelim derler. Eğer üsttekiler onları bırakırlarsa ve istedikleri gibi davranmalarına göz yumarlarsa hepsi helak olur. Eğer onlara mani olurlarsa  hepsi de kurtulur.” (Buhari)

Print Friendly, PDF & Email

Önceki Yazı

Emirler Ve Yasaklar

Sonraki Yazı

Zekât; Allah Yolunda Malını Harcamak