Hıristiyan ve Hindu Din Bilginleri ile Mübahale ve Dini Yarışmaları - Müslüman Ahmediye Cemaati

Hıristiyan ve Hindu Din Bilginleri ile Mübahale ve Dini Yarışmaları

Hz. Ahmed (as) Hıristiyan ve Hindu bilginleri ile mübahalelere ve dini yarışmalara girerek İslamiyet’in üstünlüğünü ispat etmiştir. Bunlardan bazılarını kısa olarak ele alalım.

Arya Samaç İle Mübahasesi:

Hz. Ahmed (as) M.1886 senesinde, Huşyarpur adlı meşhur bir şehirde inzivaya çekilerek ibadet etmiş; Rabbine dua ve niyazda bulunmuştur. Arya Samaç bilginlerinden olan Master Mürli Dhar adlı tanınmış bir zat, Hz. Ahmed’e yazılı olarak bazı sorular yöneltmek istediğini ve İslam dininin doğruluğunu kendisiyle tartışmak istediğini bildirdi. Hz. Ahmed (as) bu isteği kabul etti ve Mart 1886’da kendisi ile Master Mürli Dhar arasında yazılı bir mübahase gerçekleşti. Master Mürli Dhar, Kuran-ı Kerim’in “Şekk-ül Kamer” mucizesine itirazlarda bulundu ve Hz. Ahmed’in cevabını dinlemeden mübahase yerinden ayrıldı. İkinci oturuşta Hz. Ahmed (as), Arya Samaç bilginine şöyle bir soru yöneltti; Arya Samaç, ruhların Tanrı (Allah) tarafından yaratılmadığına inanır. Bu inanç Yüce Allah’ın (cc) haşa! eksikliğine bir işaret değil midir? Ayrıca Arya Samaç dinine tabi olanların inancına göre, bir kimse ne kadar doğru olursa olsun ve ne kadar ibadet ederse etsin, velev ki peygamber bile olsa asla ebedi necata kavuşamaz. Böyle bir inanç Yüce Allah’ın rahmetine aykırı değil midir?        

Master Mürli Dhar bey, bu sorulara tam olarak cevap vermeden, ibadet vaktinin yaklaştığını bahane ederek mübahase yerinden ayrıldı. Hz. Ahmed (as) bütün bu konuları içeren “Sürme-yi Çeşm-i Arya” adlı bir eser neşrederek, eserde ileri sürülen delillere cevap verene 500 rupi mükâfat vereceğini de ilan etti. Ancak bu güne kadar hiçbir Arya, yahut başka bir Hindu bu esere bir cevap yazamamıştır. Hıristiyan bir gazete olan “Nur Efşan” gazetesi, 6 Ocak 1887 sayısında bu eser hakkında şöyle bir yorum ileri sürmüştür:

“Gerçek şudur ki bu eser, Arya Samaç dininin içyüzünü tam olarak açığa vurmuş ve onun inançlarını paramparça etmiştir. Bu eserde ileri sürülen kesin delilleri reddedebilmek mümkün değildir.”  

Print Friendly, PDF & Email

Bir Öncekini Oku

Pandit Lekram İle İlgili Haber

Bir Sonrakini Oku

Yüce Allah Tarafından Görevlendirilmesi