Hz. Ahmed'in Eserleri - Müslüman Ahmediye Cemaati

Hz. Ahmed’in Eserleri

Mirza Gulam Ahmed Hazretlerinin Eserleri (Bildiriler, gazete makaleleri, dergi yazıları, açıklama, ilân ve günlük tutanakları, sözlü olan beyanatları, mektubatı ve notları hariç.)* işareti kitabın tamamen ya  da kısmen Arapça olduğunu gösterir.

Eserin AdıBasıldığı YılSayfa Sayısı 
Ayk “İsa”i ki Tîn Sual ke Cevab (Bir Hristiyanın üç sorusuna cevap)187640 
Berahîn-i Ahmediyye I188052 
Berahîn-i Ahmediyye II188080 
Berahîn-i Ahmediyye III1882180 
Berahîn-i Ahmediyye IV1884361 
Puranî Tahrireyn (Eski Yazılar) 1879’da yazıldı189944 
Sürme Çeşme Ariya (Ariyaların Gözlerine Sürme)1886276 
Şahna-ı Hakk (Hakk’ın Taburu)1887123 
Sebz İştihar (Yeşil Afiş)188824 
Feth-i İslâm189148 
Tevzih-i Meram (Amaçların İzahı)189152 
İzale-i Evham I (Şüphelerin Giderilmesi)1891222 
İzale-i Evham II1891314 
El Hakk Mübahase Ludyana (Ludyana Tartışmasının Aslı)1891115 
El Hakk Mübahase Delhi (Delhi Tartışmasının Aslı)1891177 
Asuman-ı Feyzile (Semavi Karar)27.12.189243 
Nişan-ı  Asumanî (Semavi İşaret)189256 
Ayna-i Kemalât-ı İslâm * (İslâmın Mükemmeliyetinin Aynası)02.02.1893678 
Berakât-üd Dua189345 
Hüccet-ül İslâm189312 
Sahha-i Ke İzhar (Sahihatin -gerçeği- İzharı)189330 
Ceng-i Mukaddes05.01.1893211 
Şehadet-ül Kur’an1893104 
Tuhfe-i Bağdat * (Bağdat’a Armağan –ithaf-)189333 
Keramet-üs Sadıkîn *1893123 
Hamamet-ül Büşra * (Müjdeler Güvercini)1894113 
Nur-ül Hakk I *            (Hakikatın Nuru)1894186 
Nur-ül Hakk II *189486 
İtmam-ül Hücce * (Hüccetin Tamamlanışı)189441 
Sırr-ül Hilâfet * (Hilâfetin Sırrı)1894117 
Enver-ül İslâm (İslâmın Nuru)1894125 
Minan-ur Rahman * (Rahman’ın Bahşleri) -1895 de yazıldı-1915123 
Ziya-ül Hakk (Hakikatın ışığı)189575 
Nur-ül Kur’an I (Kur’an’ın Nuru)189542 
Nur-ül Kur’an II189583 
Mi’yar-ül Mezahib (Mezheblerin Ölçütü)189534 
Ariya Derm (Ariya Dini)1895108 
Sat Bahân (Doğru Söz)1895176 
İslâmî Usul ki Filosofi (İslâmiyetin Öğrettiği Esaslar)1897138 
Encâm-ı Ethem * (Ethem’in Akıbeti)1896347 
Sirac-ı Münir (Nurlar Lambası)1897102 
El-İstifta          (Sual)189732 
Hüccetullah* (Allah’ın Hücceti)1897111 
Tuhfe-i Kayseriyye (Kraliçe’ye Armağan)189732 
Celse-i Ahbab (Ahbab Toplantısı)189732 
Mahmud-ki Amin (Mahmud’un Amini)18978 
Sirac-üd Din-i İsâi Ki Câr Sualun Ki Cevap (Hıristiyan Siracüddin’in dört sorusuna cevap)189748 
Kitab-ül Beriyye (Beraatin Kitabı)1898366 
El Belaga * (Tebligat)  -1897 de yazıldı-1922100 
Zarûret-ül İmam189748 
Necm-ül Hüda * (Hidayetin Yıldızı)1898149 
Raz-i Hakîkat (Hakikatın Sırrı)189825 
Keşf-ül Gışa (Perdenin açılması)189848 
Eyyam-us Sulh (Sulh Günleri)1899200 
Hakikat-ül Mehdi (Mehdi’nin Hakikatı)189946 
Mesih Hindistan Men (İsa Mesih Hindistan’da)  –1896’da yazıldı-1908107 
Sitare-i Kayseriyye (Kraliçenin Yıldızı)189918 
Tiryak-ül Kulûb (Kalplerin Tiryakı)1899400 
Tuhfe-i Gazneviyye (Gaznevi’ye Armağan) -1900’de yazıldı-190262 
Rüdad-ı Celse Dua (Dua Celsesi Dakikaları)190040 
Hutbe-i İlhamiyye * (Vahyedilen Hutbe) -1900’de yazıldı-1902334 
Lücce-tun Nur* (Nurlar Deryası)         -1900’de yazıldı-1910140 
Goverment Angraizi or Cihad (İngiliz Hükümeti ve Cihad)190034 
Tuhfe-i Golarviyye (Golarvi’ye Armağan)1902254 
Erbaîn (23.07.1900) (Kırk Risaleler – 4 cilt)1900142 
İcaz-ül Mesih * (Mesih’in Mucizeleri)1901203 
Ayk Galti ke İzale (Bir Yanlış Anlamanın İzalesi)190112 
Dafî-ül Belâ (Belanın Savcısı)190228 
El Hüda* (Hidayet)190232 
Nüzûl-ül Mesih  -1902’de yazıldı-1909242 
Keşti-i Nuh (Nuh’un Gemisi)190288 
Tuhfe-tün Nedve (Nedve’ye Armağan)190216 
İcaz-ı Ahmedî (Ahmedi Mucizesi)1902101 
Review Ber Mübahese Batalvi ve Çakralvi (Batalvi ve Çakralvi Tartışmalarına Bakış)19028 
Mevahib-ür Rahman * (Rahman’ın İhsanları)1903144 
Nazım-ı Davet (Davet Nazmı)1906104 
Sanaten Derm (Doğru Esaslar)190316 
Tezkeret-üş Şehadeteyn (İki Şehadetin Tezkeresi)1903128 
Sîret-ül Abdal* (Abdal’ın Sireti)190321 
Lecture Lahor (Lahor Dersi)190454 
Lecture Siyalkot (Siyalkot Dersi)190446 
Lecture Ludyana (Ludyana Dersi)190550 
Ahmedî or Gayriahmedî Men Fark (Ahmedî ve Gayriahmedî Arasındaki Fark)190516 
El Vasiyet190534 
Çeşme-i Mesîhî (Mesîhî Çeşme)190660 
Tecelliyat-ı İlâhiyye -1906’da yazıldı-192224 
Kadiyan Ki Ariya or Hem (Kadiyan’lı Ariyalar ve Biz)190744 
Berahîn-i Ahmediyye V1905428 
Hakikat-ül Vahy* (Vahyin Hakikati)1906720 
Çeşme-i Ma’rifet (Marifet Çeşmesi)1908436 
Peygâm-ı Sulh (Sulh haberi)190864 
Print Friendly, PDF & Email

Bir Öncekini Oku

Farklı Yazarların O’nun Hakkında Yazdıkları

Bir Sonrakini Oku

Hz. Ahmed’in Meydan Okumaları