Hz. Mirza Gulam Ahmed (as) arşivleri - Müslüman Ahmediye Cemaati

Kategori: Hz. Mirza Gulam Ahmed (as)

Mehdi (a.s.) ın Kısa Özgeçmişi

Mehdi (a.s.) ın Kısa Özgeçmişi

VA’DEDİLEN MESİH (a.s.)’ IN KISA BİR ÖZGEÇMİŞİ 1835 Hindistan – Kadiyan’da doğdu. 1852 Hürmet Bibi Hanımefendi ile evlendi. 1854 Mirza Sultan Ahmed’in doğumu 1856 Mirza Fazıl Ahmed’in doğumu 1864 Hz. Muhammed (s.a.v.)’ı bir rüyasında gördü. Siyalkut’da bir hükümet memuriyetinde çalıştı

Devamını Oku
Yüce Ahlakî Davranışları

Yüce Ahlakî Davranışları

Onun Allah’a ve Peygamberine  (s.a.v.) karşı sevgisini böylece anlattıktan sonra, şimdi onun çok yüksek ahlâkına ve asil davranışlarına dair bazı olayları, rastgele seçerek anlatmak isterim. Gerçekten Onun karakterinin bütün değişik görüşlerini çevirip  kuşatmak benim kapasitemin

Devamını Oku
Kendi Sözleri ile Gelişinin Gayesi

Kendi Sözleri ile Gelişinin Gayesi

Kendi misyonunu açıklarken, cemaatimizin kurucusu Ahmed Hazretleri şöyle demişti: “Ben yalnız ve yalnız İslam’ın yaşayan bir din olduğunu ispat etmek için gönderildim ve bana öyle kerametler (mucize) verilmiştir ki başka dinlere inananlar ve içten bizim

Devamını Oku
Mirza Gulam Ahmed’in (as) İddiasının Doğruluğu

Mirza Gulam Ahmed’in (as) İddiasının Doğruluğu

Hz. Ahmed’in (as) vaat edilen Mehdi ve Mesih olduğunu iddia ettiğini açıkladıktan sonra artık Kuran-ı Kerim, Hz. Resulüllah’ın (sav) hadisleri ve Sünnet-i Seniyyesi ile geçmiş ümmet büyüklerimizin sözleri ışığı altında iddiasını inceleyebiliriz. Müslümanların anlaşmazlıklara düştükleri

Devamını Oku
Doğruluğuna Dair Semavi Bir Nişan: Ay ve Güneş Tutulması

Doğruluğuna Dair Semavi Bir Nişan: Ay ve Güneş Tutulması

MEHDİ'NİN İKİ BÜYÜK ALÂMETİ Yüce Peygamber Efendimiz (s.a.) "Mehdimiz'in iki alâmeti vardır. Dünya oldu olalı hiç meydana çıkmamıştır. Ay (her zaman tutulduğu tarihlerin) ilk gecesinde, güneş ise ( her zaman tutulduğu tarihlerin) ortasında Ramazan ayında

Devamını Oku
Fiziksel Şekli

Fiziksel Şekli

Önce, onun seçkin arkadaşı aynı zamanda yakın akrabası Hazreti Mir İsmail’den ( r.a.) bahsedeceğim. Mir Muhammet İsmail, onun fiziksel şekli ve özelliklerini tarif ederken diyor ki : “Allahın lûtfuyla Ahmedi Müslümanlar dünyanın her yanında bulunmaktadır.

Devamını Oku
Allah Sevgisi

Allah Sevgisi

Onun dışa ait ve fiziksel zerafetini tarif ettikten sonra, şimdi onun iç mükemmelliklerine ait bazı olayları anlatmak isterim. İlk ve herşeyden önce gelen, onun Allah sevgisi idi. Bu yaratıcı ile O’nun yarattıkları arasındaki en kuvvetli

Devamını Oku
Mehdi (a.s.)’ın Peygamber Efendimize (s.a.v.) Olan Sevgisi

Mehdi (a.s.)’ın Peygamber Efendimize (s.a.v.) Olan Sevgisi

O’nun Allah sevgisinden sonra Allah’ın Peygamberine olan sevgisi gelirdi. Vadedilen Mesih’in bu sevgisinin de bir benzeri yoktu. Kendisi bunu bir beyitle şöyle açıklar: “Allah’a karşı olan aşkımdan sonra Muhammed’in    (s.a.v.) aşkı ile sarhoşumdur. Şayet bu

Devamını Oku
Mevlana Sevgisi

Mevlana Sevgisi

Hz.Ahmed’in karakterinde Mevlana Celâlettin-i Rumî’nin sevgisi de dikkatimizi çekmektedir. O, bütün Müslüman evliyasını candan severdi. Yalnız kalbinde Mevlana’nın yeri bambaşkaydı. Çocukluğunda bir dereceye kadar Arapça ve Farsça öğrenen Ahmed çocukluğundan itibaren Mevlana’ya yakınlık duymaya başlamıştı.

Devamını Oku
İslâm İle Kur’ân Sevgisi

İslâm İle Kur’ân Sevgisi

İslâm İle Kur'ân Sevgisi Yüce Allah ve O’nun Yüce Resulü Muhammed-i Mustafa sevgisi dışında Hz.Ahmed’in İslâm ile Kuran-ı Kerim sevgisi de eşsizdir. Kendisi çocukluğundan beri gece gündüz Kuran-ı Kerim’i okur ve saldırganlara karşı İslâm dinini

Devamını Oku