İngiltere Kraliçesine mektup - 19 Mayıs 2012 - Müslüman Ahmediye Cemaati

İngiltere Kraliçesine mektup – 19 Mayıs 2012

Majesteleri, Kraliçe II. Elizabeth
Birleşik Krallık ve Uluslar Topluluğu Ülkeleri Kraliçesi
Buckingham Sarayı
Londra SW1A 1AA
Birleşik Krallık
19 Nisan 2012

Majesteleri,

Müslüman Ahmediye Cemaati Başkanı olarak ve Dünyada, Müslüman Ahmediye Cemaatinin milyonlarca üyesi adına, Majesteleri Kraliçeye, Elmas Yıldönümünün mutlu vesilesi nedeni ile yürekten tebriklerimi ifade ederim. Bu harikulade kutlamada yer almamızı mümkün kıldığı için, Yüce Allah’a son derece minnettarız. Özellikle Birleşik Krallık vatandaşı olan bütün Müslüman Ahmediler, altmışıncı yıl kutlamalarına dâhil oldukları için, büyük zevk ve onur duymaktadırlar. Bu nedenle onlar adına, Majestelerine samimi ve yürekten tebriklerimi iletiyorum. Yüce Allah, cömert Kraliçemizin mutluluk ve saadetini daim kılsın.

Gökleri ve yeri yaratan ve bizler için onu sayısız nimetlerle dolduran Yüce Allah’tan, yüce gönüllü hükümdarlığı altında egemen devletler ve İngiliz milletler topluluğu bulunan Kraliçemize, daima barış, huzur ve emniyet vermesini niyaz ederim. Duamız, yaşlı ve genç tüm halkları tarafından sevilip sayıldığı gibi, Majestelerinin aynı şekilde Allah’ın melekleri tarafından da sevilmesi içindir. Her türlü Güç ve Kudrete sahip olan Allah, Majestelerine dünyevi bereketlerini çokça lütfettiği gibi, kendisine sayısız manevi lütuf ve nimetlerini de yağdırsın. O bereketler vesilesi ile bu büyük ulusun vatandaşları da Yüce Rablerini tanıyıp, karşılıklı sevgi ve saygı ile yaşamaya başlasınlar. Renk, ırk, milliyet ve din ayırımı olmaksızın, Birleşik Krallığın tüm vatandaşları birbirlerine öyle sevgi ve izzet göstersinler ki, bu tutumlarının olumlu etki ve tesiri sınırları aşıp dünyanın diğer ülkelerindeki insanlara dahi yayılsın. Bugün büyük bir bölümü kavga ve düşmanlığa bulaşmış olan dünya, barış, sevgi, kardeşlik ve dostluk cenneti halini alsın, Benim güçlü inancıma göre, Majestelerinin ileri görüşü ve gayretleri, bu ciddi ve geleceğe bağ kuran hedefe ulaşma yolunda, önemli bir rol oynayabilir.

Geçen yüzyıl içinde milyonlarca hayatın yitirildiği iki Dünya Savaşı yapıldı. Eğer bugün uluslararasındaki düşmanlıklar artmaya devam edecek olursa, sonuçta bu, yeni bir Dünya Savaşının patlak vermesine neden olacaktır. Bir Dünya Savaşında nükleer silahların olası kullanımı, dünyanın tahminlerin ötesinde ve dehşet veren bir tahribata şahit olacağı an-lamına gelmektedir. Allah böyle bir felaketin gerçekleşmesine engel olsun ve tüm dünya insanları da akıl ve sağduyu edinebilsinler. Majestelerinden mütevazı ricam, bu sevinçli elmas yıldönümü kutlamasını, insanlık için bir lütuf olarak kullanması ve büyük küçük tüm ulusların halklarına bir araya gelerek, karşılıklı sevgi, barış ve uyum içinde yaşamaları gerektiğini hatırlatmasıdır.

Bununla alakalı olarak yine altmışıncı yıl kutlamaları nedeniyle Majestelerinden mütevazı ricam, dünyaya şu mesajı vermesidir.  Herhangi bir dinin takipçileri ve hatta Allah’a inanmayanlar bile, diğer inançlara ait olanların düşüncelerine daima saygı göstermelidirler. Bugün, İslam hakkındaki yanlış fikirler dünyada hâkimdir. Bu bir taraftan barışsever Müslümanların duygularını incitirken, diğer taraftan da gayrimüslimlerin kalplerinde İslam aleyhinde nefret ve güvensizlik oluşturmaktadır. Bu nedenle, eğer Majesteleri dinlere ve takipçilerine saygı gösterilmesi gerektiğini öğütleyecek olursa, bu bütün insanlara, hatta tüm dünyaya karşı büyük bir nezaket ve iyilik eylemi olacaktır. Allah bu amacı yerine getirmek üzere, Kraliçemize Kendi yardım ve desteğini nasip eylesin.

Bu mektubun başında da belirttiğim üzere ben, Müslüman Ahmediye Cemaatinin tüm dünya genelindeki başkanıyım. Bu nedenle, Cemaatimizle ilgili olarak çok kısa bir tanıtımda bulunmak istiyorum. Müslüman Ahmediye Cemaati, Hz. Resulullah’ınsav ve geçmiş peygamberlerin önceden bildirdikleri haberlere göre, bu çağda ortaya çıkması mukadder olan Vadedilen Mesih ve Islahatçıya ve onun, Hazreti Mirza Gulam Ahmed Kadiyani’denas başkası olmadığına kesin olarak inanmaktadır. O, 1889 da halis ve doğru bir cemaat olan Müslüman Ahmediye Cemaatini kurmuştur. Onun bu cemaatini kurmasındaki amacı, insan ile Allah arasındaki münasebeti oluşturmak ve insanları, birbirlerine karşı olan görevlerine yöneltmektir ki, böylece onlar da karşılıklı saygı ve iyi niyet içerisinde beraberce yaşayabilsinler. 1908’de Hz. Mirza Gulam Ahmedas vefat ettiğinde, onun yaklaşık 400.000 takipçisi bulunmaktaydı. Onun vefatını müteakip, İlahi Arzuya uygun olarak Hilafet sistemi kurulmuştur ve şimdilerde de Allah’ın bu mütevazı kulu Vadedilen Mesih’in Beşinci Halifesidir. Böylece Müslüman Ahmediye Cemaati, kurucusunun amacını tüm dünyada daha ileriye taşımak için çaba sarf etmektedir. Mesajımızdan biri sevgi ve kardeşlik olup, sloganımız ise şöyledir: “Herkesi sev kimseden nefret etme.” Şüphesiz bu, İslam’ın güzel öğretilerinin bir özetidir.

Müslüman Ahmediye Cemaatinin kurucusunun zamanında, Majesteleri Kraliçe Victoria’nın Elmas Yıldönümünün kutlanmış olması hoş bir tesadüftür ve burada ondan da bahsedilmesi uygun olacaktır. Ahmediye Cemaatinin kurucusu o dönemde “Kraliçeye bir hediye” adında bir kitabı kaleme alarak, kendisine tebriklerini iletmiştir. Bu mesajında Hz. Mirza Gulam Ahmedas Kraliçeyi, Elmas Yıldönümü sebebiyle ve Hindistan Alt Kıtasında yaşayanlar da dâhil olmak üzere, yönetimi altındaki halklara adalet ile dini özgürlük sağlayan ve barış içinde yaşatan tutumundan dolayı kutlamıştır. O, İslam’ın güzel öğretilerini tanıtarak, gelişinin ve iddiasının amacını açıklamıştır. Hindistan Alt Kıtasında yaşayanlara, İngiliz hükümeti tarafından bağımsızlıkları daha yeni verildiği halde, İngiltere hükümetinin, farklı alt yapı ve dinlerden gelenlerin burada yaşamalarına izin verip, hepsine eşit haklar, din özgürlüğü ve inançlarını ifade ederek, tebliğ yapma hakkı tanımış olması, İngiltere’nin çok yüce seviyede hoşgörüye sahip olduğunun büyük bir ispatıdır.

Bugün Birleşik Krallıkta binlerce Ahmedi Müslüman yaşamaktadır. Bunlardan çoğu kendi ülkelerinde zulme uğradıkları için bu ülkeye sığınmışlardır. Majestelerinin yüce gönüllü yönetimi altında, adalet ve dini özgürlüğü olan huzurlu bir hayatın tadını çıkartmaktadırlar. Bu âli cenaplığı sebebiyle şerefli Kraliçemize, bir kez daha kalpten şükranlarımı sunarım.

Mektubuma, Majesteleri için aşağıda yer alan, aslında Müslüman Ahmediye Cemaati kurucusunun, Majesteleri Kraliçe Victoria için etmiş olduğu, aynı dua ile son veriyorum.

“Ey Kudretli ve Yüce Allah! Onun müşfik ve bereketli idaresi altında mutluluk içinde yaşadığımız gibi, Sen de Lütuf ve Bereketinle, asil Kraliçemizi ebediyen saadet içinde kıl. Ey Her Şeye Kadir Olan Allah’ım! Onun nazik ve yüce gönüllü idaresi altında barış ve refah içinde yaşadığımız gibi, Sen de onu sev ve ona yardım et.”

Buna ilave olarak duam, Yüce Allah’ın saygın Kraliçemize, Kendisinin hoşnut kalacağı şekilde yol göstermesi içindir. Her Şeye Kadir Olan Allah, Majestelerinin nesline de doğru-luk üzerinde yol göstersin ve başkalarını da bu yola iletsin. Adalet ve özgürlük sıfatları, İngiliz Monarşisinde yol gösterici ilkeler olarak kalmaya devam etsin. Majestelerini bir kez daha bu büyük sevinç vesilesiyle yürekten kutlarım. Onurlu Kraliçemize bir kere daha yürek dolusu, içten tebriklerimi sunarım.

En iyi dilek ve dualarımla,

Saygılarımla,

MİRZA MASRUR AHMED
Mesihin V. Halifesi
Müslüman Ahmediye Cemaati Başkanı

Print Friendly, PDF & Email

Bir Öncekini Oku

François Hollande’a mektup – 16 Mayıs 2012

Bir Sonrakini Oku

Ayetullah Hamaney’e mektup – 14 Mayıs 2012