İnsanlığa hizmet imanın esas unsurudur: V. Halifetu’l Mesih 2023 yılı IAAAE Sempozyumuna hitap etti - Müslüman Ahmediye Cemaati

İnsanlığa hizmet imanın esas unsurudur: V. Halifetu’l Mesih 2023 yılı IAAAE Sempozyumuna hitap etti

10 Haziran 2023

İslamabad, Birleşik Krallık, 10 Haziran 2023: Saat 20:05’de V. Halifetu’l Mesih Hazretleri (Allah elini güçlü kılsın), Uluslararası Ahmedi Mimarlar ve Mühendisler Birliğinin (IAAAE) Avrupa Sempozyumunun kapanış oturumu için, Birleşik Krallık İslamabad’da bulunan Masrur Salonu’na geldi.

İslamabad, Birleşik Krallık haricinde, ABD, Hindistan ve Nijerya gibi ülkelerdeki diğer IAAAE mensupları da kapanış oturumuna sanal olarak katılımda bulundular.

Emîrü’l-Mü’minînaba, gelişinin ardından bütün katılımcıları selamladı ve sonra Abdul Rezzak Beyi Kuran-ı Kerim’den bir bölümü tilavet etmesi için davet etti. Kuran ayetleri, İnsan Suresi 9 – 12nci ayet-i kerimeleridir.

Sempozyumun raporu IAAAE Başkanı Ekrem Ahmedi Bey tarafından sunuldu. Kendisi sempozyumun konu başlığının “Barış için Mühendislik” olduğunu beyan etti.

Başkan, geçen seneki çalışmalarının pandeminin ardından hızlandığını, 3800’ün üzerinde yere su sağlanıp, 3-5 milyon insana hizmet sunulduğunu ve 520’den fazla kırsal bölgeye yenilenebilir elektrik ve aydınlatma kaynağı sağlandığını söyledi. O, geçen sene 10 ülkede 26 köyü tamamladıklarını ve şimdi Gambia’dan başlayarak model kasabalara gelişme gösterdiklerini beyan etti. O, 135 el pompasını kullanılabilir hale getirdiklerini, 55 el pompasının bakımını yaptıklarını, 33 mini solar kuyu sistemi kurduklarını, dokuz sondaj kuyusu kazdıklarını ve IAAAE’nin 2022-23’de yürüttüğü çalışmaların yedi ülkede 250.000’in üzerinde kişiye fayda sağladığını bildirdi. Bu ülkeler Nijer, Benin, Gana, Liberya, Burundi, Kenya ve Tanzanya’dır. Bundan başka o, 2022-23’de 520’den fazla köye elektrik sağladıklarını da söyledi. Netice olarak, Afrika’da altı ülke ve 46.800 kişiye elektrik ve aydınlatma sağlanmış oldu.

Başkan, Huzur’unaba rehberliğinde IAAAE’nin, küresel meydan okuma ve risklerden kaynaklanan sorun ve darbeleri ele almaya hazırlandığını belirtti. Kendileri, düşük maliyetli konut inşaatı, gıda güvenliği ve tarım üzerinde çalıştılar. Şunu da ilave etti ki, IAAAE’nin etkisini bir üst seviyeye çıkartarak, hizmet verdiklerini kendi ayakları üzerinde durmaları için güçlendirmek adına, Masrur Uluslararası Teknik Koleji olan MITC’in yapımıyla meşgul olunmaya başlandı. O, düşük maliyetli konutlara, keza kerpiç evlere de başladıklarını beyan etti. Kendileri, düşük maliyetle iki ve üç katlı evlerin bulunacağı “Barış Şehri”ni de inşa etmeyi planlamaktadır.

Ardından konuşmasını yapmak üzere V. Halifetu’l Mesih, Mirza Masrur Ahmedaba Hazretleri kürsüye geldi. Teşehhüd ve teavvuz okuduktan sonra Emîrü’l-Mü’minînaba Hazretleri şöyle buyurdu:

“Allah’ın lütfu ile bugün IAAAE mensupları, son bir yılda yürüttükleri çeşitli proje ve faaliyetleri gözden geçirmek, keza gelecek için de plan yapmak üzere yıllık sempozyumları sebebiyle toplandılar.” Huzuraba buyurdu ki, bu etkinlik, tüm IAAAE üyelerine Allah’ın lütufları üzerinde kafa yormaları ve kendilerine insanoğluna hizmet etme fırsatı verdiği için O’na şükretmeleri için imkân tanıyacaktır.

Huzuraba buyurdu ki, “[…] IAAAE’nin kuruluşunu destekleyen temel amaç, toplumun en kolayca incinebilir ve en zayıf üyelerinin ihtiyaçlarını karşılamaktır.”

Huzuraba, kendisinin öncelikle IAAAE’ye, dünyanın yoksun ve temel olanaklardan mahrum kalmış bölgelerinde yaşayan insanlara temiz su sağlamaya odaklanmaları talimatını verdiğini belirtti. Huzuraba, IAAAE’nin “Water for Life (Yaşam İçin Su)” programı kapsamında Afrika’daki birçok ücra köye su kuyuları ve pompalar kurarak direktiflerini yerine getirme çabalarını tasdik etti. Huzuraba IAAAE’nin,  “Model Köy” programı marifetiyle evler ve barınaklar inşa ettiğini söyledi. Huzuraba, IAAAE’nin değişik ülkelerdeki birçok proje ile zamanını, uzmanlığını ve becerilerini sunarak Cemaat’in çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak üzere yorulmadan çalıştığını da beyan etti.

Huzuraba, Allah’ın lütfuyla IAAAE’nin başarılı olma tutkusunun, keza projelerinin ölçeği büyümeye devam etmektedir diye buyurdu. Huzuraba, IAAAE’nin gençleri kendi ayakları üzerinde durabilecek ve topluma olumlu katkı sağlayacak şekilde çeşitli becerilerde yetiştirmek üzere Nijerya’da bir teknik eğitim enstitüsü kurmayı ve yönetmeyi üstlendiğini belirtti. Huzuraba buyurdu ki, “Yüce Allah’a, bu projeyi bir an evvel tamamlamanızı, keza onun gerek ulusun, gerekse Afrika kıtasının bütününün ilerlemesi ve kalkınmasında önemli bir rol oynama temel amacını yerine getirmesini mümkün kılsın diye duada bulunuyorum.”

Dünyanın kırılgan durumundan dolayı Huzuraba IAAAE’ye toplumu yeniden inşa etmekte üzerine düşeni nasıl gerçekleştirebileceği hakkında düşünme talimatını vermişti. “Direktiflerim doğrultusunda IAAAE,  barınma ve konaklama yerlerinin nasıl hızla inşa edilebileceğini detaylandıran bir planı hazırladı.” diye Huzuraba buyurdu. Emîrü’l-Mü’minînaba Hazretleri, IAAAE’nin bundan başka büyük ölçekli tarım ve gıda güvenliği projeleri de planladığını belirtti.

Huzuraba, esas amaç insanlığa hizmet etmektir diye buyurdu, çünkü İslam, ihtiyaç içinde olanlara hizmet etmeyi ve tüm insanlığa şefkat göstermeyi bize emretmektedir. Vadedilen Mesihas de tam da bu insanlığa hizmet etme amacıyla gönderilmiştir.

Vadedilen Mesihas şöyle buyurmuştur: 

“Her insan her gün kendini analiz edip görmelidir ki, o diğerlerinin iyiliği için ne kadar endişe duymaktadır, keza kardeşlerine ne denli sevgi ve şefkat göstermektedir.”

Huzuraba, Vadedilen Mesih’inas ayrıca bir hadis-i şerifi zikrettiğini ve şöyle buyurduğunu beyan etti: “Hesap Günü Allah diyecek ki, ‘Ben açtım ve sen Beni doyurmadın, Ben susamıştım ve sen Bana su vermedin, Ben hastaydım ve sen Beni ferahlatmadın.’ Bunun üzerine muhatap olanlar soracaklar ki. ‘Se ne zaman açtın da, biz Seni doyurmadık, Sen ne zaman susamıştın da, biz Sana su vermedik ve Sen ne zaman hasta oldun da, biz Seni ferahlatmadık.’ Cevaben Yüce Allah buyuracak ki, ‘Benim tarafımdan sevilen bir kimse ıstırap çekmekteydi ve siz ona hiç şefkat ve merhamet göstermediniz. Ona sevgi göstermek, aslında Bana sevgi göstermek olurdu.’”

Huzuraba şöyle buyurdu. Bundan dolayıdır ki Vadedilen Mesihas, insanoğluna hizmet etmenin imanımızın asli bir unsuru ve Yüce Allah’ın da çok sevdiği bir şey olduğunu vurgulamıştır. Bu sebeple, ister su kuyuları inşa etmek, ister düşük maliyetli evler yapmak, ya da model köyler kurmak veya enerji ve diğer temel hizmetler temin etmek olsun, Ahmedi mimar ve mühendislerimizin üzerinde çalıştıkları projeler ne olursa olsun, onların çabaları daima bütünüyle insanlık sevgisinden ve Yüce Allah’ın rıza ve yakınlığını elde etme arzusundan motivasyonunu bulmalıdır.

Huzuraba buyurdu ki, “IAAAE üyeleri olarak, bu noktayı her zaman aklınızda ön sıralarda tutmalısınız ve Vadedilen Mesih’inas örneğine benzemeye çalışmalısınız.”

Huzuraba, IAAAE’de hizmet veren gönüllülerin sayısının istikrarlı bir şekilde arttığını ve yeni insanların hizmete talip olduğunu görmekten memnun olduğunu söyledi. Huzuraba buyurdu ki, “ Allah, kendilerini iyi niyet ve çabalarından dolayı mükâfatlandırsın.” Huzuraba şöyle beyan etti, “Dua ediyorum ki, önümüzdeki yıllarda çok daha fazla insan IAAAE’ye hizmet etmek için teşvik bulsunlar.”

Huzuraba ayrıca buyurdu ki, “Dua ediyorum ki, IAAAE gücüne güç katmaya devam etsin ve bu dönemde Vadedilen Mesih’inas gönderilme amacının gerçekleştirilmesinde önemli bir rol oynasın, öyle ki sınıf, renk ve inanç gözetmeden dünyanın her yerinde insanlığa hizmet etsin.”

Huzur şöyle buyurdu. “Allah hepinizi samimi çabalarınızdan dolayı mükâfatlandırsın ve hayatları bitmeyen mücadele, zorluk ve yoksulluk çamuruna bulanmış olanlara, sizleri muazzam bir ferahlık ve rahatlık kaynağı kılsın. (İnşallah) Âmin.”

Daha sonra Huzuraba herkese sessiz duada önderlik etti.

Kaynak: El Hakem gazetesi

Tercüme eden: Mehmet Önder

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Bir Öncekini Oku

Zilhicce Ayının ilk aşeresinin (10 gününün) önemi ve kurbanla ilgili konular

Bir Sonrakini Oku

16.06.2023 – Bedir Savaşı için hazırlık ve yola çıkış, Mekkeli kafirlerin ordusu büyük bir coşkuyla yola koyuldular. Askerlerinin sayısı bin idi