İslam'dan başka kurtuluş yolu var mıdır? - Müslüman Ahmediye Cemaati

İslam’dan başka kurtuluş yolu var mıdır?

Soru: Konuşmada kurtuluşun tek elde olmadığı ifade edilmişti. O vakit Allah Kuran-ı Kerim’de neden “Allah’ın dini İslam’dır” der? 

Cevap: Sizlere daha öncesinde açıkladığım gibi bu çok önemli bir görüştür. Kuran-ı Kerim’e göre İslam bir tanımlamadır ve sadece İslam adı verilen din için değil, kaynak olarak tüm dinler için geçerlidir. İslam’ın kendisine göre dünyadaki her din İslam’a dayalıdır. Buna ilaveten İbrahim’in (a.s.) dininden İslam diye bahsedilir. Bu iki ifadenin size çelişkili gelmesinin bir nedeni budur. İkinci neden ise, kurtuluşun daha çok bir kişinin neye inandığına değil kişinin kendisine bağlı olmasıdır. Tüm samimiyeti ve dürüstlüğü ile kişi bir şeyin gerçek olduğuna inanırsa ve inancıyla ameli arasında çelişki bulunmazsa, o hatalarından dolayı sorumlu tutulmaz. Bu, İslamî felsefenin temel öğretisidir. Aynı zamanda bunun sonrasında Kuran-ı Kerim başka yerlerde de İslam’ı son din olarak beyan eder. Kuran-ı Kerim’de Mâide suresinin 4. ayetinin meali şöyledir: “…Bugün, sizin için dininizi tamama eriştirdim ve nimetimi üzerinize tamamladım. Din olarak (da) sizin için İslâm’ı beğendim…” Bu da şu demektir; Ben insanlık için evrensel olacak bir dini mükemmel hale getirdim. Dolayısıyla evrensel insan için bu dine ihtiyaç vardır. Yani, insanoğlunun bu dine ihtiyacı vardır. Yine de o, bundan haberdar değilse, (inandırıcı olmamakla birlikte) ve sonra da bütün dürüstlük ve samimiyeti ile kendi inancına yapışıyorsa, kendisine verilen mesaj, onun adil ve kerim olan Allah’tan korkması gerektiğidir.

Print Friendly, PDF & Email

Bir Öncekini Oku

İslam’a göre kadınlar ve erkekler arasındaki eşitlik nasıldır?

Bir Sonrakini Oku

Bir Müslümana Kâfir Diyenler