Kaza Namazları - Müslüman Ahmediye Cemaati

Kaza Namazları

Eğer birisi vakit namazlarından birisini kaçırırsa; mesela unutursa, uykuya dalmış olduğundan yahut baygın düşmesinden dolayı namazı kaçırırsa, böyle bir namaz vaktinden sonra kılındığı zaman kaza namazı olarak isimlendirilecektir. Kaçırılmış olan namazların farzları mutlaka kılınacaktır. Bir kimse her ne zaman bir yahut daha fazla namazı kaçırdığını fark ederse o, kaçırılmış olan namazları sıralarına göre eda etmelidir.

Bazı din bilginleri kaçırılmış olan bütün namazların bir tek namaz vasıtasıyla eda edilebileceğine dair fetva vermişlerdir. Böyle bir namaza ulemanın verdiği isim “Kaza-yı Ömüri”dir. Bu ve buna benzer hiçbir temele dayanmayan fetvalardan dolayı Müslümanlar namaz kılmak konusunda ihmalkâr davranırlar.

Namaz, ruhumuzun günlük manevi gıdasıdır. Bir insan mesela on sene gibi uzun müddet nasıl aç kalabilir? Yahut on yıllık gıdayı birden nasıl yiyebilir? Bir kimse ömrü boyunca namaz kılmayıp bir tek “Kaza-i Ömüri” vasıtasıyla kaçırılmış olan bütün namazların hakkını verebilir diye fetva vermek namazın önemini ve yüceliğini hiçe saymak demektir. Bu Hz. Resûlüllah’ınsav talimatı olamaz.

İslamî talimata göre eğer bir kimse bilerek ve kasten bir namazı kaçırırsa, hiçbir kaza onun yerini dolduramaz. Böyle bir namaz ebediyen kaybolmuş demektir. Böyle bir durumda gerçek karar verebilen ancak Allah’tır.

Print Friendly, PDF & Email

Bir Öncekini Oku

Teheccüd Namazı

Bir Sonrakini Oku

Kuran’da Neden Ateistliğin Reddi Yoktur?