MEHDİ ZAMANININ ALAMETLERİ - Müslüman Ahmediye Cemaati

MEHDİ ZAMANININ ALAMETLERİ

Hz. Resulüllah (sav)’in ümmetinin doğru yoldan saparak fesada uğrayacağı bir zamanda Hz. Mehdi (as)’ın ortaya çıkacağını ve bozulmuş olan ümmeti ıslah edeceğini daha önce belirtmiş bulunuyoruz. Genellikle bu zamanın kıyamet zamanı olacağı eski ulemalarımızca bildirilmiştir. Onlar bu zamanın alametlerini çok detaylı olarak bildirdikleri gibi onları “küçük alametler” ve “büyük alametler” olarak iki kısma ayırırlar. Bunları hadis kaynaklarında “Kitab-ül Fiten” bölümünde bulmamız mümkündür. Bu zamanın, Hz. Mehdinin (as) zuhur edeceği bir zaman olduğundan hiç şüphemiz yoktur. Bunlardan bazı alametlere detaylı olarak değineceğiz.

Hz. Mehdinin (as) zamanını gösteren diğer alametler bundan sonraki kısımlarda geniş bir şekilde açıklanmıştır.

Print Friendly, PDF & Email

Bir Öncekini Oku

Deccal ve Yecüc-Mecüc

Bir Sonrakini Oku

Mehdi Gelmeden Önce Ümmet Bozukluğa Uğrayacaktır