Müslüman Ahmediye Cemaati’ni Tanıyalım…

Müslüman Ahmediye Cemaati Kurucusu Hz. Mirza Gulam Ahmed (a.s.) 1835’te Kadiyan adlı küçük bir köyde doğdu. Bu köy Hindistan’ın Pencap eyaletinde, Gurdaspur ilinde, Batala ilçesine bağlıydı. Ataları, Babür Şah zamanında Semerkant civarından göç ederek Hindistan’a yerleştiler. Bu ailenin Kadiyan civarında seksen köy üzerinde hâkimiyeti vardı. Daha sonra Sihler iktidarı esnasında bu ailenin bütün malikânesi gasp edildi ve bütün aile sürgün edildi. İngiliz hâkimiyeti zamanında yalnız beş köy geri verildi.

Hz. Ahmed (a.s.) çocukluğundan beri Kur’an-ı Kerim okur, beş vakit namaz kılar ve gece gündüz ibadetle meşgul olurdu. Hindistan’da propaganda ve misyonerlik faaliyetlerini yürütmekte olan Hıristiyan papazlarıyla tartışmalara girer, İslamiyet’in üstünlüğünü ispat etmek için canla başla mücadele ederdi. Onun zamanında İslamiyet her yönden çok şiddetli saldırılara maruz kalmıştı. Hz. Ahmed (a.s.) buna çok üzülüyor, İslamiyet’in yüceliğini delillerle ispat etmeye gayret ediyordu. Bu amaçla “Berahin-i Ahmediye” adlı meşhur eserini kaleme aldı. Eserlerinin sayısı seksenden daha fazladır.

Hak Teâlâ (c.c.)’ın kendisine bildirdiğine göre Hz. Resulüllah (s.a.v)’in ahir zamanda ortaya çıkacağını vaat ettiği Mesih ve Mehdi olduğunu iddia eden bu zat, 1889’da “Müslüman Firka-yı Ahmediye” adlı bir cemaat kurdu. Hz. Ahmed (a.s.) ve Cemaati aleyhinde ne yazık ki çok dedikodu yapılmaktadır. Hz. Ahmed’in (a.s.) İslamiyet’ten başka bir din uydurduğu; yeni bir ümmet kurduğu ve Kur’an-ı Kerim’e inanmayıp başka bir Kitaba inandığı; Cemaatinin de bir İngiliz çıkarması olduğu ileri sürülmektedir.

Pakistan Büyük Millet Meclisinin 1974’de çıkardığı bir yasa ile bu Cemaat gayri Müslim ilan edilmiştir. Daha sonra Pakistan Sıkıyönetim Komutanı Generel Ziya- ül Hak, yetkisini kullanarak bu Cemaatin Kelime-i Şahadet ve Ezan-ı Muhammedi okumasını; Selamün Aleyküm demesini; Kur’an-ı Kerim ile İslam’ın ismini anmasını bile yasak etmiştir ve Sıkıyönetim yasasına göre bu suçların cezası 3 sene hapistir.

Sözde gayri Müslim olan bu cemaatin İslam’a yaptığı hizmet bütün İslam âlemine nasip olmamıştır. Müslüman Ahmediye Cemaati bugüne dek dünyanın belli başlı 72 dilde Kur’an-ı Kerim mealini; yüz yirmi beş dilde Hz. Resulüllah’ın hadislerinin bir derlemesini neşretmiştir. Bütün dünyada İslam’ı savunan; Hindu, Budist, Sih ve diğer din bilginlerinin İslamiyet’e yaptığı saldırılara karşılık veren ve özellikle Hıristiyan papazlarının misyonerlik çalışmalarını yenilgiye uğratmış olan tek Cemaat, sözde bu gayrı Müslim Cemaattir. Müslüman Ahmediye Cemaati dünyanın dört bucağında İslamiyet’i yaymak gayesiyle tebliğ faaliyetlerini yürütmektedir.

Prof. Keeler Hall’ın dediği gibi, bütün İslam âleminde düzenli olarak gayr-ı Müslim memleketlerde propaganda çalışmaları olan tek cemaat budur. Hindistan’da yayını sürdürmekte olan C.U.Reporter Gazetesinin 20 Aralık 1984 sayısındaki bir yoruma göre Müslüman Ahmediye Cemaati Hıristiyan papazlarının korkulu rüyası haline gelmiştir. Vâdedilen Mesih ve Mehdi Hz. Mirza Gulam Ahmed’in (a.s.) 1908’de vefat üzerine Hz. Resulüllah (s.a.v.)’in müjdelerine göre Hilafet kurulmuş olup, şu anda beşinci Halifesi Hz. Mirza Masrur Ahmed, Müslüman Ahmediye Cemaati’ne başkanlık etmektedir.

Bu cemaatin kendi üyelerini eğitmek ve terbiye etmek konusunda muazzam bir programı vardır. Bütün cemaat üyeleri yaşlarına göre değişik gruplara ayrılırlar.

Yedi ile on beş yaşındaki kızlara “Nasirat-ül Ahmediye” ismi verilir. Bayanlara “Lacna İmaillah”, gençlere de “Hüddam” ve yaşlılara ise “Ensar” denir. Her yan kuruluşun kendi başkanı ve sekreterleri olurlar. Bütün yan kuruluşlar kendi programları çerçevesi içinde talim ve terbiye işlerini yürütürler. Zaman zaman “İçtima” olarak adlandırılan toplantılarda din bilgisi yarışmaları düzenlenir ve oyunlar düzenlenir. Dereceye girenlere ödüller dağıtılır. Küçük çocuklara din dersleri verilir ve Kur’an-ı Kerim okumaları öğretilir.

Bugün Batı’da sıla hasretiyle kıvranan Türklerin ondan da daha büyük bir derdi vardır. O da çocuklarının terbiyesi meselesidir. Birçok ailenin çocukları Batı’da yetişip büyüdüklerinden dolayı, ne yazık ki, Batı’nın bütün pisliklerine saplanmış kalmaktadırlar. Namaza yaklaşmak, camiye gitmek, dine yönelmek bir yana bu çocuklar sigaradan başlayarak alkol ve esrara alışırlar. Ondan sonra anne babalarının elinde ah çekip üzülmekten başka bir çare kalmıyor. İşte Hz. Mehdi’nin (a.s.) Cemaati bu konuda yardımcı olabilir. Çocukların ilgi duyduğu programlar düzenleyerek bu cemaat yavrucuklarımıza göz kulak olabilir. Kısacası Hz. Mehdi (a.s.) ve kurduğu cemaat hakkında daha detaylı bilgilere sahip olmak her Müslüman’ın görevi olmalıdır.

Print Friendly, PDF & Email

Önceki Yazı

Kölelere Muamale

Sonraki Yazı

Fakirlerin Menfaatlerini Koruma