Obama'ya mektup - 8 Mart 2012 - Müslüman Ahmediye Cemaati

Obama’ya mektup – 8 Mart 2012

Başkan Barack Obama
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı
Beyaz Saray
16000 Pennsylvania Avenue NW
Washington D.C.
8 Mart 2012

Sayın Başkan,

Yeryüzünde artmakta olan kaygı verici gelişmelerin ışığında, dünyanın süper güç sahibi bir ülkesi olan ABD’nin Başkanı olmanız ve bunun sonucu ülkenizin ve bütünüyle dünyanın geleceğini etkileyecek bir karar yetkisine sahip bulunmanızdan dolayı, size yazmamın gerekli olduğunu düşündüm.

Bugünlerde dünyada büyük bir gerginlik ve huzursuzluk vardır. Belli bölgelerde küçük çaplı savaşlar patlak vermektedir. Ne yazık ki süper güçler, çatışmaların ortaya çıktığı bölgelerde barışın tesisi çabalarında umulduğu gibi başarılı olamadılar. Küresel olarak neredeyse her ülkenin, ya başka ülkeleri desteklemek yahut da onlara muhalefet etmek faaliyetleri ile meşgul olduğunu, ancak adaletin gereklerinin de hiç yerine getirilmediğini görmekteyiz. Dünyanın bugünkü durumunu incelediğimizde ise, başka bir dünya savaşının temellerinin çoktan atılmış olduğunu, üzüntüyle görürüz. Büyük ve küçük pek çok ülke nükleer silahlara sahip olduğundan, uluslararasındaki kin ve düşmanlıklar artmaktadır. Böyle bir durumun ortasında, Üçüncü Dünya Savaşı hemen gözlerimizin önünde belirmektedir. Böylesi bir muharebe, şüphesiz atom savaşını da kapsayacağı için, bizler dünyanın korkunç bir tahribata doğru yol alışına şahit olmaktayız. Eğer İkinci Dünya Savaşı sonrasında eşitlik ve adalet yolu takip edilmiş olsaydı, bir kere daha savaş alevinin içine dalan bugünkü dünyanın durumuna tanıklık etmeyecektik.

Hepimizin bildiği gibi, İkinci Dünya Savaşına yol açan esas nedenler, Milletler Cemiyeti’nin başarısızlığı ve 1932’de başlayan ekonomik krizdi. Bugün önde gelen ekonomistler, şim-diki ekonomik kriz ile 1932’de yaşananlar arasında sayısız benzerlikler bulunduğunu belirtmektedirler. Siyasi ve mali problemlerin küçük ülkeleri savaşa götürdüğünü, iç anlaşmazlıklar ve hoşnutsuzlukların bu ülkelerde yaygın hale geldiğini, bir kere daha gözlemlemekteyiz. Sonuçta bu, bazı güçlerin ortaya çıkıp ülke idaresini ele almalarına ve bizleri bir Dünya Savaşına sürüklemelerine neden olacaktır. Eğer daha küçük ülkelerde anlaşmazlıklar, siyaset ve ikna yollarıyla çözümlenemezse, bu dünyada yeni bir gruplaşma ve bloklaşmanın oluşmasına sebep olacaktır. Bu da Üçüncü Dünya Savaşının çıkışının habercisidir. Bundan dolayı şimdilerde inanıyorum ki, dünyanın ilerlemesine odaklanmak yerine, dünyayı felaketten kurtarmak adına gayretlerimizi acilen arttırmamız daha önemli olup, mutlaka gereklidir. İnsanoğlunun, kurtuluşu için yegâne teminatı olan, bizlerin Yaratıcısı ve tek İlahını tanımaya acilen ihtiyacı vardır. Aksi takdirde, dünya kendi yok oluşuna doğru hızla ilerlemeye devam edecektir.

Benim sizden ve esasen tüm dünya liderlerinden ricam, zor kullanarak diğer ulusları baskı altına almak yerine, diplomasiyi, diyaloğu ve aklı kullanmanızdır. Amerika Birleşik Devletleri gibi, dünyanın başlıca güçleri, barışın tesisi için rollerini oynamalıdırlar. Onlar küçük ülkelerin eylemlerini dünyanın düzenini tahrip etmek için bahane kılmamalıdırlar. Halen nükleer silahlar, yalnızca Birleşik Devletlerin ve diğer büyük güçlerin ellerinde bulunmayıp, genelde savaşı başlatmaya hazır bir şekilde düşüncesizce hareket eden iktidarların var olduğu küçük ülkeler bile, böyle kitle imha silahlarına sahiptirler. Bu nedenle sizden en basit şekli ile ricam, elinizden geldiğince gayret sarf etmeniz ve büyük ve küçük güçlerin Üçüncü Dünya Savaşını başlatmasına mani olmanızdır. Şüpheniz olmasın ki, bu görevde başarısız olduğumuz takdirde, böyle bir savaşın kötü etki ve sonuçları sadece Asya’nın fakir ülkeleri ile sınırlı kalmayacak, hatta Avrupa ve Amerika’yı da etkileyecektir. Gelecek nesillerimiz bizim eylemlerimizin korkunç sonuçlarına katlanmak zorunda kalacaklar ve dünyanın her yerinde çocuklar sakat ve şekil bozuklukları ile doğacaklardır. Onlar, dünyayı felakete sürükleyen atalarını asla affetmeyeceklerdir. Yalnızca kendi çıkarlarımızı düşüneceğimize, gelecek nesillerimizi düşünmeli ve onlara parlak bir gelecek hazırlamak için çaba sarf etmeliyiz. Yüce Allah size ve bütün dünya liderlerine bu bildiriyi anlamayı nasip eylesin.

Saygılarımla,

MİRZA MASROOR AHMED
Mesihin V. Halifesi
Müslüman Ahmediye Cemaati Başkanı

Print Friendly, PDF & Email

Bir Öncekini Oku

Ahmedinejad’a mektup – 7 Mart 2012

Bir Sonrakini Oku

4.03.2022 – Hz. Resulüllah’ın (sav) yüksek mertebeli sahabesi ve 1. Halifesi hz. Ebubekir Sıddik’in (ra) güzel vasıfları