Ölümden sonra hayat nasıl olacak? - Müslüman Ahmediye Cemaati

Ölümden sonra hayat nasıl olacak?

Soru: Ölümden sonraki hayat konusunda görüşünüz nedir?

Cevap: Elbette ki ölümden sonraki hayat kavramına inanıyoruz ancak ölümden sonra değişik bir yapıda olan hayat kavramı ile birlikte.

Kuran-ı Kerime göre hayatın evrimi daha alt seviye ve değerlerden, daha yüksek gelişme seviyelerine doğru yönlendirilmiştir. Hayatın evrim çizgisine baktığınızda alt seviyedeki hayvanlarda çok az bilincin olduğunu ve evrimin en üst noktasında bulunan insanlara en yüksek bilincin verildiğini görürsünüz. İnsan bütün yaratıkların en bilinçlisi ve en basiretlisidir. Onun bilgisi yakın çevresindekilerin çok ötesindedir.Böylece son safha için hazırlanmıştır ve bu da çok yukarılardan, Yüce Allah’tan mesajlar almaktır. Evrimin önceki safhalarında hayatın böyle bir kapasitesi yoktu. Ancak bu kapasite bahşedildikten sonra insanlığın yolculuğu ileriye doğru, yaratıcısı olan Allah’a doğru yöneldi. Bu süreç (daha yüksek bilinç seviyelerine doğru evrimsel gelişme) insanlığa bir yön verdi. Yani Allah’ı anlama kudreti verildi böylece eninde sonunda Allah’a yöneldi. Allah’a yöneliş ruh suretindeydi. Ahmedi Cemaati’nin kurucusu Hz. Mirza Gulam Ahmet İslamiyetin Öğrettiği Esaslar adında bir kitap yazmıştır. Bu kitapta bu konudan uzun olarak bahseder. Gözlemlerini tamamiyle Kuran-ı Kerim’in ayetlerine ve aynı zamanda İslam’ın Peygamberinin (s.a.v.) sünnetlerine dayandırır. İslami bakış açısından insan ruhu etkilenir ve yolunu bu dünyada çizer. İnsan ruhunun geleceğini amelleriyle, iyi ve kötü işleriyle, şekillendirir.

Print Friendly, PDF & Email

Bir Öncekini Oku

Din adına fanatizm neden var?

Bir Sonrakini Oku

16.01.2015 – Peygamberimize (sav) saldırıya en güzel cevap, SALAVAT