16.01.2015 - Peygamberimize (sav) saldırıya en güzel cevap, SALAVAT - Müslüman Ahmediye Cemaati

16.01.2015 – Peygamberimize (sav) saldırıya en güzel cevap, SALAVAT

Seyyidna Hazret Halifetü’l Mesihi’l Hamis Atba, 16 Ocak 2015’de Beytü’l Futuh Camiinde Cuma Hutbesi irşad etti. Hutbe, çeşitli dillerdeki tercümesi ile birlikte her zaman olduğu gibi MTA’da canlı olarak yayınlandı.

Huzur-u Enver, hutbenin başında Ahzap suresinin 57. Ayetini ve tercümesini okuduktan sonra şöyle buyurdu: bu ayet açık bir şekilde bildirmektedir ki Allah-u Teala Kendi Peygamberine sav rahmetini indirmektedir, O’nun melekleri de Nebi-yi Kerim’e sav dua etmekte ve rahmet dilemektedirler. Durum buyken düşmanların entrikaları ve çabaları, Allah’ın bu sevgili Nebisinesav hiçbir zarar veremez. Yüce Allah Hazreti Muhammed-i Mustafa’yı sav hangi maksat için gönderdiyse, Allah’ın lütfu ile o maksat gerçekleşmeye hep devam edecektir. Resulüllah’ın sav muhalifleri ne daha önce başarılı olabildiler, ne de şimdi başarılı olabilecekler. Bu Allah-u Teala’nın kararıdır. Siz kendi sorumluluklarınızı yerine getirerek, Allah’ın bu sevgili, kamil, mükemmel ve son nebisine sav sayısız salavat ve selam gönderin. Başarı, Resulüllah’a sav çok salavat göndermektedir. Keşke insanlar, İslam’ın sevgi ve muhabbet talimatının dünyayı çok çabuk bir şekilde İslam’ın avucuna getirebileceğini anlasalar.

Hutbenin başında okunan ayet-i kerime’de Allah-u Teala, “Allah ve O’nun melekleri Nebi-yi Kerim’e sav rahmet göndermektedir,” diyerek bir kaide anlatmaktadır ki bu hareketler Nebi-yi Kerim’in sav makamına hiçbir zarar veremez. Sizin göreviniz cehaletin cevabını cahillikle vermek yerine Muhammed-i Mustafa’ya sav salavat ve selam göndermektir. Huzur-u Enver, bu durum üzerine Papa Fransiskus’un her dinin vakar ve hürmeti hakkındaki mesajını güzel olarak değerlendirdi. Huzur şöyle buyurdu: İlk defa bu olaydan sonra dünyanın çeşitli medya kuruluşları Ahmediye Cemaatinden de bizim tepkimizi ve duruşumuzu sordu. Dünyadaki birçok televizyon, kanal ve gazeteler bizim duruşumuzu açıkladı ve böylece milyonlarca insana İslam’ın gerçek tutumu ve talimatı ulaştı. Huzur, salavat-ı şerifin önemini ve faydalarını açıklayan bazı hadisler ve Vadedilen Mesih’in as yazılarını sundu. Resulüllah sav şöyle buyurdu: Kıyamet günü insanlar arasından bana en yakın kişi, bana en fazla salavat gönderen olacaktır. Hazreti Mesih-i Mevud as salavat-ı şerife hakkında buyurur ki, başka hiç bir peygamber hakkında salavat-ı şerife yoktur. Resulüllah’ın sav ruhundaki doğruluk ve vefa  ve onun amelleri Hüda Teala’nın gözünde o kadar beğenildi ki Yüce Allah daimi olarak şu hükmü verdi: Bundan böyle insanlar şükran için salavat-ı şerife göndersinler. İstikamet elde etmenin en güçlü yolu olan salavat-ı şerifeyi çok okuyun. Adet ve alışkanlıktan dolayı değil, bilakis Resulüllah’ın sav güzelliğini ve ihsanlarını göz önünde tutarak, onun derecelerinin ve mertebelerinin yükselmesi için ve onun başarıları için okuyun ki bunun neticesinde duaların kabul edilişinin şirin ve lezzetli meyvelerini göreceksiniz. Salavat-ı Şerife şu maksatla okunmalıdır: Kerim Mevla Kendi kamil bereketlerini Kendi Nebisisav üzerine indirsin ve onu bütün alemler için bereketlerin kaynağı yapsın ve onun Allah’a ermişliğini şan ve şevketini bu dünyada da öbür dünyada da göstersin. Bu duanın, tam içtenlikle yapılması gerekir. Huzur-u Enver buyurdu ki, Allah’ın lütfu ile aramızda salavat-ı şerifeyi büyük bir sancı ile okuyan bir çok kimseler vardır. Allah onlara bunun feyzinin manzaralarını da gösterir. Allah lutfetsin ki bu şekilde salavat okuyanların sayısı Cemaatte arttıkça artsın ki bunun cemaatin ilerlemesine de faydası olacaktır. Hazret Muslih Mevud ra şöyle der: Biz salavat okuduğumuz zaman bunun neticesinde Resul-i Kerim’in sav dereceleri yükselir. Önce Hüda Teala Resulüllah’asav Kendi bereketlerini indirir, sonra o bereketler  Resulüllah’ın sav vasıtasıyla ve onun sayesinde bize ulaşır. Yüce Allah bizi, gerçek renkte salavat-ı şerife okumaya muvaffak kılsın.

Print Friendly, PDF & Email

Bir Öncekini Oku

Ölümden sonra hayat nasıl olacak?

Bir Sonrakini Oku

19.12.2014 – “O, bir insanın masum yavrusu değil miydi?”