Peygamberimiz (sav) ve Mehdi (as) ın müjdeleri - Müslüman Ahmediye Cemaati

Peygamberimiz (sav) ve Mehdi (as) ın müjdeleri

Musleh-moud ra ‘nun zatı öyle değerli, öyle bereketli bir zattır ki sadece vadedilen Mesih (as) değil, Peygamber Efendimiz (sav) de hakkında hadislerinde haber vermiştir;

(Mişkat; Bab nuzul –e-İsa)

Yani hazreti İsa (as) dünyaya gelecek, evlenecek ve evlat sahibi olacaktır.

Meşhur kitabı “Aina-e-Kamalat-e-İslam” da vadedilen Mesih bu hadis hakkında şöyle yorumda bulunmuştur;

Yani peygamber Efendimizin (sav) Allah’tan haber alarak gelecek olan Mesih’in evlenmesi ve evlat sahibi olacağına dair haber vermesi şuna işarettir ki Allah (cc) ona takvada kendisine benzeyen bir oğul nasip edecektir ve o da Allah’ın yüce kullarından birisi olacaktır.

Eski kitaplardan Yahudilerin “Talmud” adlı kitabında da şöyle yazar;  D

eniliyor ki Mesih vefat ettikten sonra saltanatı oğluna geçecektir, ardından da torununa.

İşaya bölüm 42 ayet 4 e göre “dünyada adalet iyice yerleşmedikçe o ne yorulacak, ne de pes edecektir” yazmaktadır.

Sonra eski Zerdüşt kitaplarda da İslamiyet’in bozulduğunda bir kurtarıcının gönderileceğine ve bu kurtarıcının neslinden birisinin de misyonunu devam edeceğine dair işaretler vardır.   (Malfuzat-e-Hazrat-e-Zardüst)

“Peshgoee Musleh Moud” olarak bilinen bu ihtişamlı gaybı haberden 3 sene sonra 12 Ocak 1989 tarihinde Hindistan’ı doğmadan önce bile ayaklandıran bu mübarek oğul cumayı cumartesiye bağlayan gece dünyaya geldi ve vahyin önerdiği şekilde ismi Beşirüddin Mahmud Ahmad konuldu.

Vadedilen Mesih hakkında zaten biliyorsunuzdur. Hazret Musleh Moud’un annesi olan hazret Amman Can hakkında da biraz bahsetmek uygun olacaktır. Hazrat Amman Jan olarak cemaatte tanınan Hazrat Syeda Nusrat Jahan Begum (ra) Delhi şehrin köklü, saygıdeğer ve yüzlerce senedir takvası yüzünden meşhur bir Seyid Ailesindendi.

Bu ailenin Hindistanda yerleşmesi 16. yüzyılda hazret Khvaca Mir Mohammed Nasir ile başladığı anlatılır. 16. yüzyıl olsun veya daha da önce olsun; şu kadarı gerçektir ki Khvaca bey son derece ermiş birisiydi ve bu ailenin atası sayılır. Kendisi keşf ve ilham sahibiydi. Gördüğü bir keşfte bir gün onun ailesinin Mehdinin ailesiyle birleşeceği kendisine anlatıldı. Bir gün uyanıkken Hazreti Hasan’ın (ra) kendisine geldiğini ve

“Peygamber Efendimiz (sav) özellikle size marifet ve vilayetle zenginleştirmek için beni yolladı. Bu senin için ayrılan peygamber ailesinden gelen çok özel bir nimettir. Başlangıcı sizinle olup sonu Mehdinin ailesiyle olacaktır” dediğini anlatmıştır.

Ne kadar ilginçtir ki bu keşften yaklaşık 200 sene sonra olaylar gerçekten böyle gerçekleşiyor ve Khvaca Mir Mohammad Nasir’in ailesinden birisi vadedilen Mesih olduğunu iddia eden zatla evleniyor.

Bir Öncekini Oku

İlk öğretimi

Bir Sonrakini Oku

Hizmetlerinden Bazıları