Resulullah'ın Nezih Lisanı ve Temiz Vücudu - Müslüman Ahmediye Cemaati

Resulullah’ın Nezih Lisanı ve Temiz Vücudu

Rivayete göre, Peygamber Efendimiz (S.A.V.) konuşurken daima nezih  bir lisan kullanırdı ve çağdaşlarından çoğunun tersine, ikide bir  küfreden ve buna yemin şeklinde Allah’ın (C.C.) adını da karıştıran  küfürbazlardan değildi (Tirmizi). Bir Arap için, bu müstesna bir şeydi.  Biz, bununla, Hz. Muhammed Resulüllah (S.A.V.) zamanındaki Arapların  daima iğrenç bir lisan kullanmağa düşkün olduklarını kastetmiyoruz. Ancak,  sözlerini küfürler ve yeminlerle bir hayli donatmak alışkanlığında  olduklarına şüphe yoktur. Bu alışkanlık onlar arasında bu gün bile devam  etmektedir. Lâkin Hz. Resulüllah (S.A.V.) Allah (C.C.)’ın ismine karşı  duyduğu sonsuz saygı dolayısı ile, onu boş yere yemin edip ağzına almazdı.

Vücut temizliği konusunda Resulüllah (S.A.V.) çok dikkatli ve hatta  titiz idi. Dişlerini her gün birçok defa fırçalardı ve buna çok özen gösterirdi.  Her gün beş vakit namazdan evvel diş fırçalamağı bütün Müslümanlar  için mecburî yapmak istediğini ve fakat böyle bir emrin çok ağır  gelmesinden korktuğunu söylerdi. Her yemekten evvel ve sonra, daima  ellerini yıkardı. Pişirilmiş bir şey yedikten sonra daima ağzını çalkalardı;  ve pişirilmiş bir şey yiyenlerin namaza durmadan evvel ağızlarını  çalkalamasını arzuya şayan addederdi (Buhari).

İslâmî toplumda Müslümanlar için yegâne toplantı yeri camidir. Bundan dolayı Hz. Resulüllah (S.A.V.) bilhassa halkın toplantı yapmasını gerektiren  hallerde, camilerin temiz tutulmasına çok önem vermiştir. Bu gibi toplantı  zamanlarında havayı temizlemek için tütsü yakılmasını emretmişti (Ebu  Davud). Keza hiç kimsenin, ağır bir koku yayan bir şey yedikten sonra, cemaatle namaza veya bir toplantıya katılmak için, camiye gitmemesini  de emretmişti. (Buhari)

Hz. Resulüllah (S.A.V.) sokakların, yürümeğe engel olan veya hoşa  gitmeyen çerçöp, taş parçası ve sair şeylerden, temizlenmesini ısrarla isterdi.  Kendisi sokakta böyle şeylere rastlayınca kaldırır, ve sokaklarla yolların  temiz tutulmasına yardım edenlerin sevap kazanacağını söylerdi. Umumî  caddelerin başkalarına engel olacak şekilde kullanılmamasını, temiz olmayan  veya hoşa gitmeyen şeylerin umumî, ve sokakların hiç bir şekilde  pisletilmemesini istediği ve bütün bu gibi hareketlerin günah olduğunu  söylediği de rivayet edilmiştir. İnsanların kullanacağı suyun saf ve temiz  olmasına çok dikkat ederdi. Meselâ, pislenmeğe ve kirlenmeğe sebep olacak  bir şeyin suya atılmasını veya içinde su toplanan sarnıç veya haznelerin  suyu kirletecek şekilde kullanılmasını, yasak etmişti. (Buhari ve Muslim,  Kitab el-Bir ve’1-Sila)

Print Friendly, PDF & Email

Bir Öncekini Oku

Resulullah’ın (s.a.v.) Sade Yaşayışı

Bir Sonrakini Oku

Resulullah’ın (s.a.v.) Şahsiyeti ve Karakteri