Ruhi Ve Maddi Değerler Arasındaki Çatışma - Müslüman Ahmediye Cemaati

Ruhi Ve Maddi Değerler Arasındaki Çatışma

Bugünkü dünya, insanın 50 yıl önce rüyasında bile göremediği en yüksek ilmi ve teknolojik ilerlemelere ulaşmışken ahlaki ve ruhi değerler bakımından hızla bozulmaktadır. Bu bozulma her gün, özellikle batı ülkelerinde gittikçe artan bir hızla yayılmaktadır. Bu gidiş biran önce yavaşlatılmaz ve ortadan kaldırılmazsa bütün dünyayı sarsan şiddetli bir felaketin gelmesi çok muhtemeldir.
 
Bozukluğun esası, tamamen Allah’tan uzaklaşan ve bugün insanlığın ilerlemiş toplumları diye bilinen toplulukların ahlaki ve ruhi bakımdan yol gösterici liderlerden mahrum olmalarıdır. Ruhi hayatın gerçek temeli Allah’la daima irtibat halinde olmaktır. Bu inanç ortadan kalkmıştır. Buna karşı savaşmak ahlaki ve ruhi değerleri canlandırmak, insanın gayretine bağlıdır. Allah’ın emir ve takdiridir diyerek, insanlığı bekleyen felakete seyirci kalmak eğilimi bugün İslam din adamları arasında bile mevcuttur. İnsanın bugünkü hatası kurtuluşunun ancak Allah’la kendisi arasında bir yakınlık kurması ile mümkün olduğuna inanmak istemeyişidir.

Bugün, Allah’la böyle bir yakınlık kurmanın mümkün olduğunu iddia eden ve iddiasının gerçekliğini pratik olarak gösteren tek İslami Hareket, Ahmediye Hareketidir.

İnsan ancak Allah ile bir yakınlık tecrübesi geçirdiğinde, Allah’a mutlak olarak iman etme mertebesine erişir ve bu iman onun ihtiyacı olan ahlaki ve ruhi devrimi sağlar.

(“İslamda Ahmediyet nedir?” broşüründen)

Print Friendly, PDF & Email

Bir Öncekini Oku

Başarılı Bir Evliliğin Talimatları

Bir Sonrakini Oku

Çocuk Kitapları