Salatü’l İstiska (Yağmur Duası ve Namazı) - Müslüman Ahmediye Cemaati

Salatü’l İstiska (Yağmur Duası ve Namazı)

Yağmurlar kesilince kıtlık baş gösterdiği zaman, Müslümanlar gündüz açık bir yerde toplanarak Yüce Allah’acc dua etmek gayesiyle namaz kılarlar. İmam üstüne bir çarşaf sarar ve iki rekat namaz kıldırır. Bu namazda yüksek sesle Kuran-ı Kerim okunur. Namazdan sonra imam cemaatle birlikte iki elini duaya kaldırır ve aşağıdaki duayı tekrarlar:

Okunuşu: Allahümmeskına ğaysen muğîsen, murî’an, nafien ğayre zârrin, âcilen ğayre âcilin. Allahümmeski ibadeke ve behaimeke venşür rahmeteke ve ahye beledekel meyyite. Allahümmeskina!  Allahümmeskina!

Meali: Ey Allah’ım! Bize çok bol ve geniş çapta bir yağmur yağdır ki bitkiyi yeşertsin ve bizim için faydalı olsun, bize zarar vermesin, çabuk yağsın, geç yağmasın. Ey Allah’ım! Kullarına ve hayvanlarına su gönder ve rahmetini genişlet ve ölü olan şehirleri diriltiver. Ey Allah’ım! Bize su gönder. Ey Allah’ım! Bize su gönder.

İmam daha sonra “Salavat” okuyarak dua etmeye devam etmeli, bu arada kendi acizliğini belirtmeli ve Allah’ıncc yüceliğini de tekrarlamalıdır. Bundan sonra üzerindeki çarşafı tersine döndürmelidir. Bu da geleceğin iyi olacağına bir işaret olup, Hak Teala’yacc insanların kötü durumunu anlatmak demektir. Böyle yapmakla Allah’tancc kötü durumu değiştirmesi niyaz edilir. İmam nasıl üzerindeki çarşafı değiştirdiyse, Ya Rabbi, Sen de lutfeyle; bizim dualarımızı kabul buyur ve şu kuraklığı giderip kötü durumumuza merhamet eyleyip iyiye çevir, denir.

Print Friendly, PDF & Email

Bir Öncekini Oku

İstihare Namazı

Bir Sonrakini Oku

Güneş ve Ay Tutulunca Kılınan Namazlar