İstihare Namazı - Müslüman Ahmediye Cemaati

İstihare Namazı

Birisi önemli bir işe başlamak isterse, mesela ticaret, yolculuk yahut evlenmek gibi bir iş söz konusu olursa Yüce Allah’tancc o işin hayırlı olup olmayacağı konusunda bilgi edinmek için namaz kılıp dua edilir. İşte buna “Salat-ül İstihare” yahut istihare namazı denir. Bu, dini yahut dünya ile ilgili herhangi bir iş olabilir. Bu namazın gayesi ayrıca belli bir işin başarılı olması için Yüce Allah’tancc yardım dilemektir.

Gece uyumadan önce iki rekât namaz kılınır. Bu namazda ilk rekâtta Fatiha sûresi ile Kafirun sûresi; ikinci rekâtta da Fatiha sûresi ile İhlas sûresi okunur. Kade’de teşehhüd, salavat ve diğer dualar okunduktan sonra aşağıdaki dua okunur:

 

 

Okunuşu: Allahümme! İnni estehîruke bi ilmike ve estakdiruke bi kudretike ve eselüke min fazlikel azim. Fe inneke takdiru ve la akdiru ve tağlemu ve la ağlemu ve ente allamül guyub. Allahümme! İn künte talemu enne hazel emre hayrün li fi dini ve meaşi ve âkibeti emri fakdirhü li ve yessirhü li sümme barik li fihi. Ve in künte talemu enne hazel emre şerrün li fi dini ve meaşi ve âkıbeti emri fasrifhü anni vesrifni anhü vekdir liyel hayre haysü kane sümme arzini bihi.

Meali: Ey Allah! Her şeyi en iyi bildiğin için Sen’den hayır dilerim. Her şeye kadir olduğundan dolayı Sen’in kudretinin bana yardımcı olmasını niyaz ederim. Sen’in yüce lütfunu Sen’den isterim. Çünkü Sen her şeye kadirsin, ancak benim hiçbir gücüm yoktur. Sen her şeyi bilirsin; ancak ben hiçbir şeyi bilmem. Sen gaipleri de en iyi bilensin. Ey Allah! Bu işin benim dinim, benim kazancım ve benim sonucum bakımından benim için hayırlı olacağını bilirsen onu benim için mukadder kıl ve kolaylaştır. Daha sonra benim uğruma onu bereketlendir. Ancak eğer bu işin benim dinim, kazancım ve işimin sonucu bakımından kötü olacağını bilirsen, onu benden uzaklaştır ve beni de ondan döndür. Hayır neredeyse onu benim için mukadder kıl. Daha sonra onun vasıtasıyla beni razı eyle.

Bu dua Hz. Resûlüllah’ınsav sünneti seniyyesinden ve hadislerinden derlenmiştir.

Print Friendly, PDF & Email

Bir Öncekini Oku

20.12.2019 – Hz. Utbe bin Gazvan

Bir Sonrakini Oku

Salatü’l İstiska (Yağmur Duası ve Namazı)