Stephen Harper'a Mektup - 8 Mart 2012 - Müslüman Ahmediye Cemaati

Stephen Harper’a Mektup – 8 Mart 2012

Bay Stephen Harper
Kanada Başbakanı
Ottawa, Ontario
Sayın Başbakan,

8 Mart 2012

Kanada Başbakanı olmanız ve bundan dolayı da gerek ülkenizin, gerekse geniş anlamda dünyanın geleceğini etkileyecek kararlar alabilme yetkiniz sebebiyle, dünyada gelişen olayların korkunç durumu karşısında, size yazmamın gerekli olduğunu hissettim. Şu sıralar yeryüzünde büyük endişe ve huzursuzluk bulunmaktadır. Bazı bölgelerde küçük çapta savaşlar patlak vermiştir. Ne yazık ki süper güçler, anlaşmazlık çıkan bölgelerde barışın tesis edilmesi çabalarında beklenildiği ölçüde başarılı olamadılar. Dünya genelinde neredeyse her ülkeyi, ya diğer ülkeleri destekler yahut da muhalefet eder faaliyetler içinde bulsak da, adaletin gerekleri yerine getirilmemektedir. Dünyanın mevcut durumunu dikkate aldığımızda, üzüntü ile fark ettiğimiz, başka bir dünya savaşı için temelin atılmış olduğudur. Hem büyük, hem de küçük birçok ülkenin elinde nükleer silahlar bulunması sebebiyle, uluslararasında kin ve düşmanlıklar artmaktadır. Böylesi bir çıkmaz içinde, Üçüncü Dünya Savaşı neredeyse kesin olarak önümüzde belirmektedir. Bunun gibi bir savaş mutlaka nükleer savaşa yol açacağı için, bizler dünyanın korkunç bir yıkıma doğru ilerlemesine tanık olmaktayız. Eğer İkinci Dünya Savaşının ardından bir eşitlik ve adalet yolu takip edilmiş olsaydı, günümüzde bir kez daha savaş alevlerinin yuttuğu dünyamızın şimdiki durumuna tanık olmayacaktık.

Hepimizin bildiği gibi, İkinci Dünya Savaşına yol açan ana nedenler, Milletler Cemiyeti’nin başarısızlığı ve 1932’de başlayan ekonomik krizdir. Günümüzde önde gelen ekonomistler, mevcut ekonomik kriz ile 1932 arasında birçok paralellik bulunduğunu ifade etmektedirler. Siyasi ve ekonomik sorunların küçük ulusların arasında savaşlara ve bu ülkelerde iç anlaşmazlık ve hoşnutsuzlukların gittikçe yayılmasına bir kez daha yol açtığını gözlemlemekteyiz. Eninde sonunda bu, bizleri bir dünya savaşına götürecek belli güçlerin hükümetlerin kontrolü için ortaya çıkmasına neden olacaktır. Eğer daha küçük ülkelerdeki çatışmalar siyaset ve diplomasi yolu ile çözülemezse, bu dünya üzerinde yeni bloklar ve gruplaşmaların şekillenmesine yol açacaktır. Bu da, bir Üçüncü Dünya Savaşının patlak vereceğinin habercisi olacaktır. Bu yüzden şu sıralar dünyanın gelişimine odaklanmak yerine, dünyayı bu yıkımdan kurtarmak üzere çabalarımızı acilen artırmamızın daha önemli ve şüphesiz gerekli olduğuna inanıyorum. İnsanoğlunun, Yaratanımız olan tek Allah’ını tanımasına acilen ihtiyacı vardır, çünkü bu insanlığın kurtuluşunun yegâne teminatıdır. Aksi takdirde dünya, kendi yok oluşuna doğru hızla ilerlemesine devam edecektir.

Kanada, yaygın olarak dünyanın en adaletli ülkelerinden biri olarak kabul edilir. Ülkeniz, genellikle diğer ülkelerin iç sorunlarına müdahale etmemektedir. Bundan başka bizlerin, yani Müslüman Ahmediye Cemaatinin, Kanada halkı ile özel dostluk bağları bulunmaktadır. Bu nedenle sizden, büyük ve küçük güçlerin bizleri yıkıcı bir Üçüncü Dünya Savaşına götürmelerine engel olmak üzere azami çaba göstermenizi rica ediyorum.

Sizden ve şüphesiz tüm dünya liderlerinden ricam, diğer ulusları baskı altına almak için güç kullanmak yerine, ikna yeteneği, karşılıklı konuşma ve aklın kullanılmasıdır. Kanada gibi dünyanın başlıca güçleri, barışın tesis edilmesi adına rollerini oynamalıdırlar. Onlar, daha küçük ülkelerin eylemlerini, dünya uyumunu bozmak için bir bahane olarak kullanmamalıdırlar. Bugünlerde nükleer silahlar yalnızca büyük dünya güçlerinin elinde bulunmamakta, aksine nispeten küçük ülkeler bile şu sıralar bu kitle imha silahlarına sahiptirler. Oralarda iktidar sahibi olanlarsa, genellikle düşüncesiz ve dikkatsizce hareket eden sorumsuz liderlerdir. Bundan dolayı sizden mütevazı ricam, tüm enerjinizi ve çabanızı bir Üçüncü Dünya Savaşının gerçekleşmesini önlemek üzere kullanmanızdır. Bu görevde başarısız olursak, o zaman böyle bir savaşın etkileri ve kötü sonuçlarının, sadece Asya, Avrupa ve Amerika’nın yoksul ülkeleri ile sınırlı kalmayacağından hiç şüphemiz olmamalıdır. Aksine gelecek nesillerimiz, bizim eylemlerimizin korkunç sonuçlarına katlanmak zorunda kalacaklar ve dünyanın her tarafındaki çocuklar da özürlü olarak ve şekil bozukluğu ile dünyaya gelecekler. Onlar, dünyayı küresel bir felakete sürükleyen büyüklerini asla affetmeyecekler. Sadece kendi çıkarlarımız için endişe etmek yerine, gelecek nesillerimizi düşünmeli ve onlar için parlak bir gelecek yaratmak üzere gayret göstermeliyiz. Yüce Allah, sizin ve tüm dünya liderlerinin bu mesajı anlamasını mümkün kılsın.

Saygılarımla,

MİRZA MASROOR AHMED

Mesihin V. Halifesi

Müslüman Ahmediye Cemaati Başkanı

 

Print Friendly, PDF & Email

Bir Öncekini Oku

25.02.2022 – Hz. Resulüllah’ın (sav) yüksek mertebeli sahabesi ve 1. Halifesi hz. Ebubekir Sıddik’in (ra) güzel vasıfları

Bir Sonrakini Oku

Suudi Arabistan Kralına mektup – 28 Mart 2012