Onikinci delil “İhya gücü”

Vadedilen Mesih’inas ihya gücünü, biz onikinci delil olarak takdim edeceğiz. Önce sunulan deliller gibi bu delil de binlerce farklı delillerden oluşmaktadır. Bugünün Müslümanları Hıristiyanlar gibi, Hz.İsa’nınas cismani ölüleri dirilttiğine inanırlar. Bu inancın Kuran-ı Kerim’e göre bir şirk

Devamını Oku