Ahmediyet'e Davet arşivleri - Müslüman Ahmediye Cemaati

Kategori: Ahmediyet’e Davet

Biat Nedir?

Biat Nedir?

Vaat edilen Mesih şöyle buyurmuştur: “Biat kelimesinin anlamı gerçekten bir insanın kendi kendisini satmasıdır. Onun bereketleri ve tesirleri de aynı şarta bağlıdır. Mesela bir tohum ekildiği zaman onun ilk durumu ancak bir çiftçinin elinden ekilmiş

Devamını Oku
Yüce Allah’ın Verdiği Biat Alma Emri

Yüce Allah’ın Verdiği Biat Alma Emri

Nihayet altı yahut yedi sene sonra, 1888 senesinin ilk çeyreğinde kendisine yüce Allah tarafından biat alması konusunda emir verildi. Bu ilahi buyruk şöyle idi: “Azmettikten sonra Yüce Allah’a güven. Bizim gözlerimiz önünde ve vahyimize göre

Devamını Oku
Mehdi (a.s.) dan Biat’a Dair

Mehdi (a.s.) dan Biat’a Dair

"Biat sadece takva şiâr insanları bir araya getirmek içindir ki, böylelikle takva ehlinin büyük cemaati, dünyayı hayırlı tesiri altına alarak, aralarındaki ittifakıyla İslamiyet için bereket, azamet ve hayırlı sonuçlara vesile olsun. Onlar Allah’ın vahdaniyet kelimesi

Devamını Oku
Ahmediye Cemaati Biat Şartları

Ahmediye Cemaati Biat Şartları

(Bu şartları kalben ve içtenlikle kabul eden herkes cemaatin bir üyesi kabul edilir.) Bismillahirrahmanirrahim İslam’da Ahmediye Hareketi’nin Biat Şartları (Mirza Gulam Ahmed Hazretleri (Salat ve Selam üzerine olsun)  Tarafından Tespit Edilmiştir) I-  Bi’at olan herkes

Devamını Oku
Biatın amacı ve gayeleri

Biatın amacı ve gayeleri

Hz. Mirza Gulam Ahmed (a.s.) Ludyana’dayken 4 Mart 1888 gününde bir duyuru ile biatın amaç ve gayelerini şöyle izah etti: “Biat, takvaya bağlı olan kimseleri bir arada toplamak içindir. Gayesi de takva sahibi kimselerin büyük bir topluluğunun

Devamını Oku
Ahmediye Cemaati’ne Davet

Ahmediye Cemaati’ne Davet

Bizce Vadedilen Mesih’inas doğruluğunu ispatlamak üzere bu kitapta beyan etmiş olduğumuz oniki delil yeterlidir. Her kim doğruyu bulmak niyetiyle bunları incelerse, o hakku’l yakin ile Hz.Mirza Gulam Ahmed’inas, Vadedilen Mesih, Allah’ıncc Memuru ve Resulü olduğunu görecektir. O,

Devamını Oku
Onikinci delil “İhya gücü”

Onikinci delil “İhya gücü”

Vadedilen Mesih’inas ihya gücünü, biz onikinci delil olarak takdim edeceğiz. Önce sunulan deliller gibi bu delil de binlerce farklı delillerden oluşmaktadır. Bugünün Müslümanları Hıristiyanlar gibi, Hz.İsa’nınas cismani ölüleri dirilttiğine inanırlar. Bu inancın Kuran-ı Kerim’e göre bir şirk

Devamını Oku
Onbirinci delil “Allah ve Peygamber sevgisi”

Onbirinci delil “Allah ve Peygamber sevgisi”

Vadedilen Mesih’inas bildirdiği gaybi haberlerin birkaçından bahsettikten sonra, şimdi de onun doğruluğunun onbirinci delilinden bahsedeceğiz.     Kuran-ı Kerim’de yer alan iki ayet-i kerimede Allahcc şöyle buyurmuştur: وَالَّذٖينَ جَاهَدُوا فٖينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا “Bizim için çaba harcayanları, elbette

Devamını Oku
Onuncu delil “Gaybi haberler”

Onuncu delil “Gaybi haberler”

Vadedilen Mesih’inas doğruluğunun onuncu delili, aslında yüzlerce hatta binlerce delilden oluşmaktadır. Buna göre, Allah-u Teâlâ kendisine gayb hakkında çokça bilgi verdi. Bundan da onun, Allah’ıncc elçisi olduğu ortadadır. Allah-u Teâlâ Kuran-ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır: فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى

Devamını Oku
Dokuzuncu delil “Semavi ilimlerin bağışlanması”

Dokuzuncu delil “Semavi ilimlerin bağışlanması”

Onun doğruluğunun dokuzuncu delili ise, aslında müteaddit delillerden teşekkül etmektedir. Allah-u Teâlâ Kendi kudreti ile Vadedilen Mesiheas, insan gücünün ötesindeki ilimleri bağışladı. Peygamberlerin geliş gayesi, insanoğlunu, kana kana içmeden manen hayatta kalmasının mümkün olmadığı gerçek

Devamını Oku