Teravih namazı - Müslüman Ahmediye Cemaati

Teravih namazı

Gölek şehrinden Akmel bey, Vadedilen Mesihas  şöyle yazdı: Ramazan ayında insanın gece kalkması ve ibadet etmesi için telkinde bulunulmuştur. Ancak genelde emekçiler, işçiler ve çiftçiler bunu yapmakta tembel davranırlar. Bundan dolayı eğer gecenin son kısmında değil de, ilk vaktinde onlara on bir rekat teravih kıldırılırsa caiz midir? Vadedilen Mesihas   “caizdir” diye cevap verdi.[1]

Teravih kaç rekattır?

Birisi, “eğer teravih, teheccüd namazı ise, o zaman yirmi rekat kılmanın hükmü nedir? Çünkü teheccüd namazı vitr ile birlikte toplam 11 rekattır,” diye sorduğunda Vadedilen Mesihas şöyle  cevap verdi: “Peygamber Efendimizin devamlı sünneti 8 rekattır. O, bunu teheccüd vaktinde kılardı. En faziletlisi de budur. Ancak gecenin ilk vaktinde kılınması da caizdir. Bir rivayete göre Peygamber Efendimizsav gecenin ilk vaktinde de bunu kıldırmıştır. Yirmi rekat kılınmaya daha sonra başlanmıştır. Ancak Peygamber Efendimizin sünneti yukarda beyan edildiği gibidir.”[2]

Teravih aslında teheccüd namazıdır

Adamın birinin Vadedilen Mesih’eas  yazdığı mektubun özeti şudur: Yolculukta namaz nasıl kılınmalı? Ayrıca teravih namazının hükmü nedir? Kendisi buna şöyle cevap verdi: “Yolculukta namaz kasr edilir (kısaltılarak kılınır). Teravih namazı da sünnettir, bunu da yerine getirmek gerekir. Bazen bunu tek başınıza iken evde kılın. Teravih aslında yeni bir namaz olmayıp teheccüdün ta kendisidir. Vitr namazı kıldığın gibi kılabilirsin.”[3]

Teravih kılınırken, cemaatten birinin Kuran’a bakarak imama hatırlatması

Ramazan ayında hatim ile teravih kıldıran imamın arkasındaki cemaatten hafız olmayan birisi, imamın hatasını Kuran’a bakarak düzeltebilir mi? İkinci Halife hazretlerine bu soru sorulunca kendisi, “Ben bu konuda Vadedilen Mesih’inas fetvasını görmedim,” diye cevap verdi. Bunun üzerine Mevlevi Muhammed İsmail Bey, Vadedilen Mesih’inas bunun caiz olduğunu söylediğini anlatınca ikinci Halife hazretleri şöyle dedi: Eğer bu caiz ise bundan çok istifade edilebilir. Hatta bir kişi yerine dört kişi bu iş için görevlendirilebilir. Böylelikle düzeltmek için bir tek kişi teravih boyunca oturup imamı dinleyeceği yerde, dört kişi ikişer rekat dinleyebilir, bu sayede her biri imamın arkasında altışar rekat kılmış olur.

Fıkıhta buna cevaz verilip verilmediği sorulduğunda ikinci Halife hazretleri şöyle dedi: Asıl hedef insanları Kuran dinlemeye alıştırmaktır. Vadedilen Mesih’inas  bu fetvası ihtiyaç ve mecburiyetten dolayıdır. Tıpkı birisinin, ayakta namaz kılamıyorsa oturarak, oturarak kılamıyorsa yatarak kılmasının caiz olduğu gibi. Veya bir insanın elbiseleri temiz değilse ve yıkama imkanı da yoksa aynı elbise ile namaz kılmasının caiz olduğu gibi. Bu bir ihtiyaçtan kaynaklanmaktadır.[4]

[1] Bedir Gazetesi, 18 Ekim 1906, sayfa 4

[2] Bedir Gazetesi, 6 Şubat 1908, sayfa 7

[3] Bedir Gazetesi, 26 Aralık 1907, sayfa 6

[4] Alfazl Gazetesi,  21 Şubat 1930, sayfa 12

Print Friendly, PDF & Email

Bir Öncekini Oku

Fitre ve Zekat aile fertlerine verilebilir mi?

Bir Sonrakini Oku

Kendiniz için hoşlandığınız bir şeyi kardeşiniz için de sevip isteyin!