Vitir namazı (Salatü’l vitir) - Müslüman Ahmediye Cemaati

Vitir namazı (Salatü’l vitir)

“Vitir” Arapça bir kelime olup, ikiye bölünmez ve tek, bütün anlamındadır. Vitir namazı üç rekâttır. Vitir namazı, yatsı namazından sonra kılınır. Bu namazda A’lâ suresi, Kâfirûn suresi ve İhlas suresi okunursa daha evladır. Ancak bu surelerin okunması farz olmayıp diğer sureler yahut ayetler de okunabilir. Vitir namazının üçüncü rekatinde, rükûdan sonra “Kunut Duası” okunur. Bu dua şöyledir:

Okunuşu:Allahümme innâ neste’înüke ve nestağfiruke ve nü’minü bike ve netevekkelü ‘aleyke ve nüsnî ‘aleykel hayra küllehû neşkürüke ve la nekfürüke ve nahleu’ ve netrükü men yef cürük.

Allahümme iyyâke na’büdü ve leke nusallî ve nescüdü ve ileyke nes’a ve nahfidü narcû rahmeteke ve nahşâ ‘azâbeke inne ‘azâbeke bil küffâri mülhig.

Meali:Ey Allah’ım! Biz muhakkak Sen’den yardım diler, Sen’den bizi bağışlamanı dileriz. Biz Sana inanır, Sana güveniriz ve en hayırlı bir şekilde Seni överiz. (Ya Rabbi!) Biz daima (bize verdiğin nimetlerden dolayı) Sana şükrederiz. Sana nankörlük edip asla Seni inkâr etmeyiz. Herkim Senin buyruklarına boyun eğmezse biz ondan ayrılır onu terk ederiz. Ey Allah’ım! Biz ancak Sana ibadet eder, ancak Senin uğruna namaz kılar ve ancak Sana secde ederiz. Biz ancak Sana koşar, Senin uğruna çaba sarfederiz. Senin rahmetini umar, Senin azabından korkarız. Şüphesiz Senin azabın kafirlere mutlaka ulaşacaktır.

Print Friendly, PDF & Email

Bir Öncekini Oku

Namazın farzları

Bir Sonrakini Oku

Ramazan ve Kurban bayram namazları ve kılınışı