Zekât; Allah Yolunda Malını Harcamak - Müslüman Ahmediye Cemaati

Zekât; Allah Yolunda Malını Harcamak

36- Mu’az (R.A.) rivayet etmiştir:

“Resulüllah (S.A.V.) beni (Yemen’e) vali olarak gönderdi ve şöyle buyurdu: Sen kitap ehlinden bir kavimle tanışacaksın. Onları Allah’tan başka ibadete değer birisi olmadığına ve benim de Allah’ın Resulü olduğuma  şahadet  etmeye davet et. Eğer onlar sözünü kabul ederlerse o zaman Allah’ın her gün ve gecede beş vakit namazı onlara farz kıldığını bildir. Eğer onlar sözünü kabul ederlerse o zaman Allah’ın onlara zekâtı farz ettiğini söyle. Bu zekât onların zenginlerinden alınacak ve aralarındaki yoksullarına verilecektir. Eğer onlar sözünü kabul ederlerse o zaman mallarının iyisine karışma. Mazlumun duasından da kork, çünkü bu dua ile Allah arasında bir engel yoktur.”(Buhari)  

37- Hüreym b. Fatik (R.A.) Resulüllah (S.A.V.)’in şöyle buyurduğunu rivayet eder:

“Her kim Allah yolunda mal harcarsa ona yedi yüz misli sevap yazılır.” (Tirmizî)  

38- Enes (R.A.) rivayet etmiştir:

“Ebu Talha Ensarî (R.A.) Medine’nin en zenginiydi. Beyrüha’da çok sevdiği hurma bahçeleri vardı ve Cami-i Nebevî’nin karşısındaydı. Resulüllah (S.A.V.) bazen onun bağına gider ve tatlı ve berrak suyundan içerdi. Enes’e göre: “Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça tam olarak iyiliğe erişemezsiniz”(3:93) Ayet-i Kerimesi indiği zaman Ebu Talha (R.A.) Resûlüllah’ı ziyaret ederek şöyle dedi: Ya Resulüllah! Yüce Allah sana şöyle bir ayet indirdi. Benim en fazla sevdiğim malım Beyrüha’daki hurma bağımdır. Ben o bağı Allah katında hayır ve sevap kazanmak umuduyla Allah yolunda sadaka ediyorum. Ya Resulüllah! Siz o bağı istediğiniz şekilde kullanın.” Bunun üzerine Resulüllah (S.A.V.): “Çok iyi. Yaptığın çok faydalı bir iştir. Yaptığın çok hayırlı bir iştir. Senin teklifini duydum. Bence sen o bağını akrabalarına ver” diye cevap verdi. Ebu Talha (R.A.) da: Ya Resulüllah! Buyurduğunuz gibi yapacağım dedi. Ebu Talha daha sonra bağını akrabası ve amcaoğullarına dağıttı. (Buhari)  

39- Adiy b.Hatem (R.A.) Resulüllah (S.A.V.)’in şöyle buyurduğunu rivayet eder:

“Allah yolunda bir hurma parçası vererek de olsa cehennem ateşinden korunun.”(Buhari)   40- Ayşe (R.A.) Resulüllah (S.A.V.)’in şöyle dediğini rivayet eder:“Eli açık olan ve Allah yolunda malını harcayan bir kimse Allah’a yakındır; insanlara yakındır; cennete de yakındır ve cehennem ateşinden uzaktır. Allah yolunda malını harcamayan ve cimrilik eden bir kimse de Allah’tan uzak; insanlardan uzak; cennetten de uzaktır ve cehennem ateşine yakındır. Eli açık olan cahil bir kimse, Allah katında, çok ibadet eden fakat cimri olan bir kimseden daha makbuldür.(Risale-i Küşeyriyye)  41- Ebu Hüreyre (R.A.) şöyle rivayet etmiştir:“Adamın birisi “Ya Resulüllah! Hangi sadaka sevap bakımından en büyüktür” dedi. Resulüllah (S.A.V.): “Sıhhat ve afiyette sapasağlam iken, yoksulluktan korktuğun ve zengin olmayı umduğun an verdiğin sadaka (sevap bakımından en büyüktür).” Sadaka vermekte, can çekişirken: “Şu mal filanındır; o mal filanındır” deyinceye kadar gecikme. Çünkü o mal artık zaten başkasınındır.” Buyurdu. (Mişkat)

Print Friendly, PDF & Email

Bir Öncekini Oku

İyiliğe Davet

Bir Sonrakini Oku

Nafile (müstehab) namazlar