02.01.2015 - Ahmediler için 2015 yeni yılı - Müslüman Ahmediye Cemaati

02.01.2015 – Ahmediler için 2015 yeni yılı

Geçen yılın muhasebesini yaparak, iyilikler yapmak ve kötülüklerden sakınmak azim ve iradesiyle yeni yıla başlangıç yapın.

İyilikler konusunda, on biat şartında açıklanan standartları elde edin.

Seyyidna Hazret Halifetü’l Mesihi’l Hamis Atba, 2 Ocak 2015’de Beytü’l Futuh Camiinde Cuma Hutbesi irşad etti. Hutbe, çeşitli dillerdeki tercümesi ile birlikte her zaman olduğu gibi MTA’da canlı olarak yayınlandı.

Huzur-u Enver, Cuma hutbesinde yeni yılın başlaması üzerine bütün Ahmedilerin yeni yılını tebrik etti ve şöyle buyurdu: Böyle durumlarda bizim kendimizi muhasebe etmemiz gerekir ki, acaba biz verdiğimiz söze uygun olarak hayatımızı geçirdik mi geçirmedik mi? Bir eksiklik ve zayıflık kaldıysa yeni yılda onu gidermek için kendimizi incelememiz gerekir. Bakmak gerekir ki, görevimiz olan iyilikler yapma işini, hakkını verecek kadar yapmaya gayret ettik mi? Sonra iyiliklerde de, Hazret-i Mesih-i Mevud’un as arzu ve beklentilerini karşılayacak standardı elde etmek gerekir. Aramızdan her biri yılda en azından bir defa alem-i biat esnasında şu sözü mutlaka verir: Biz, Hazreti Mesih-i Mevud’un as beyan ettiği seviyeye ulaşmak için çaba sarfedeceğiz. Bu seviyeye ulaşmak için biat şartlarını göz önünde tutmak gerekir. Sadece inanmak yeterli değildir. Bilakis iyiliklerin derinliklerine inip onlara göre amel etmek ve kötülüklerden, bir insanın vahşi hayvanlardan korkup kurtulmaya çalıştığı gibi uzak durmak gerekir.

Biat şartları 10 tanedir. Ancak onda 30 hüküm vardır. Birincisi şirkten uzak durmaktır. Put, sadece altın ve gümüşten olmaz, bazen söz, fiil ve tedbir de put yapılır. Sonra yalandan korunmak gerekir. Yalana güvenenler Allah’a güvenmeyi de bırakırlar. Hayatınızın her alanında yalandan sakının. Üçüncü hüküm zinadan sakınmaktır. Yani zinaya yaklaştıran yollardan dahi sakının ki bu temizliğin alametidir. Dördüncüsü harama bakmaktan uzak durmaktır. Haram olan şeylere bakmaktan korunan gözlere cehennem ateşi haramdır. Beşinci hüküm fısk-u fücurdan uzak durmaktır. Allah’ın hükümlerinden dışarı çıkmak ve sövüşmek fısktır.  Altıncısı, zulmetmekten uzak duracaktır. Yani kimsenin hakkını yemeyecektir. Yedinci olarak hıyanetten uzak durmak emredilmiştir. Hainlik edene dahi haince davranmayın. Sekizincisi her türlü fesat ve kavgadan kaçınacaktır. Dokuzuncu olarak isyan yollarından kaçınmak emredilmiştir. Cemaat nizamı veya hükümet aleyhinde kanuna aykırı bir iş yapmayacak veya söz söylemeyecek. Onuncu olarak şu hüküm verilmiştir: nefsani isteklerine yenik düşmeyecek, tersine Allah’ın hükümlerini kabul edecek. On birinci olarak, beş vakit namazı tüm şartlarıyla eda edecek ve teheccüd namazı kılmak içinde çaba sarfedecek, denmiştir. Ta ki dua etme fırsatı bulsun. On ikinci hüküm şudur ki, Resulüllah’a sav daima salavat getirmeye devam edecek. On üçüncü olarak, istiğfara devamlılık göstermek emredilmiştir. On dördüncü hüküm, Allah’ın ihsanlarını daima anacaktır. Aynı şekilde ihsanda bulunan insanlara da teşekkür eden olacaktır. Onbeşinci olarak denmiştir ki, Allah-u Teala’ya devamlı olarak hamdedecek. On altıncısı, Allah’ın mahlukatına eziyet vermeyecek. On yedincisi affetmeyi benimseyecek. Buğz ve inadı bırakacak ve eğer ıslah söz konuysa konuyu hakimlere götürecek. On sekincisi, her durumda Allah’a itaatkar olacaktır. On dokuzuncu hüküm şudur ki, (İslamî olmayan) örf ve adetlere uymayacak. Yirmincisi, arzu ve heveslerinin peşinden gitmekten vazgeçecek. Buyurulmuştur ki, kim Allah için nefsani heveslerini terk ederse ona Cennette bir makam verilir. Yirmi birinci olarak, kendini tamamen Kur’ân-ı Kerim’in hâkimiyetine teslim edecektir, denmiştir. Yirmi ikinci olarak, Allah’ın ve Peygamber’in sav buyruklarını kendisine rehber edinecektir, denmiştir.  Yirmi üçüncüsü, kendini beğenme ve kibri tamamen bırakacaktır. Çünkü kibir Allah’ın gözünde çok çirkindir. Yirmi dördüncüsü şudur ki, alçak gönüllülük ve tevazuyu benimseyecek. Yirmi beşincisi olarak, yumuşak huyluluğu benimseyecek denmiştir. Yirmi altıncısı, yumuşaklık ve uysallıkla hayatını geçirecektir. Yirmi yedinci olarak buyrulmuştur ki, İslam’ın saygınlığını ve çıkarlarını kendi canı, malı ve saygınlığından daha üstün tutacak. Yirmi sekizincisi, Allah rızası için Allah’ın mahlukatına dert ortağı olacaktır. Yirmi dokuzuncu olarak, Allah’ın verdiği kuvvet ve yetenekleri insanoğlunun faydası için kullanacaktır, denmiştir. Ve otuzuncu olarak şu söz alınmıştır: Hazreti Mesih-i Mevudas ile öyle bir itaat ilişkisi kuracak ki benzeri hiçbir dünyevî ilişkide görülmeyecek.

Huzur-u Enver şöyle buyurdu: Allah-u Teala hepimizi sözlerini yerine getirenlerden kılsın ve bu talimatları kendi alışkanlığı haline getirenlerden olmayı nasip etsin. Geçen yılın zayıflıklarını göz önünde tutarak gelecekte iyilikler yapmaya muvaffak etsin. Amin.

Huzur (Atba) son olarak, Gucranvala’dan sayın Lokman Şehzad Beyin şehit oluşundan ve Makedonya’dan sayın Şehzadi Sultan Avs hanımefendinin vefatından dolayı onları hayır ile yad etti ve gaip cenaze namazlarını kıldıracağını bildirdi.

https://www.youtube.com/watch?v=1M8S22mS3cg
Print Friendly, PDF & Email

Bir Öncekini Oku

26.12.2014 Ahmediye Cemaati ve Jalsa Salana

Bir Sonrakini Oku

28.12.2014 Kadiyan Jalsası, Huzur’un kapanış konuşması