03.11.2017 - Tahrik-e Cedit'in 84.Yılı - Müslüman Ahmediye Cemaati

03.11.2017 – Tahrik-e Cedit’in 84.Yılı

Huzur-i Enver (eyyedehullah), 3 Kasım 2017’de Londra’da Beytül Futuh camiinde Cuma Hutbesi irşad etti. Kelime-yi şehadet ve Fatiha suresinden sonra Al-i İmran suresinin 93. Ayetini okudu ve sonra şöyle buyurdu:

Allah-u Teala Kuran-ı Kerim’de mali fedakârlık konusunu da açıkladı ki mali fedakarlık yapanlar onu çok iyi anlarlar. Buna en fazla iştirak edenler hz. Resulüllah’ın (sav) sahabeleridir. Onlar birbirlerini geçerek mali fedakarlık yapmak suretiyle takvayı ve Allah’ın rızasını elde etmek için çabaladılar. Bir sahabe hakkında şöyle bir rivayet vardır: O hz. Resulüllah’a (sav) arzetti ki benim Mescid-i Nebevi’ye yakın bir bahçem vardır ki en çok sevdiğim mal odur. Bugün ben onu Allah-u Teala’nın yolunda veriyorum.

Bugün o fedakarlıkları dünyada, hz. Mesih-i Mevud’un (as) cemaati canlandırdı ve Ahmediler kendi mallarından fedakarlıklar yapıyorlar. Bütün bunlar hz. Mesih-i Mevud’un (as) verdiği öğreti ve yetiştirmenin neticesidir. Bir yerde kendisi şöyle buyurdu: Dünyada insan malı çok sever. İşte bu sebeple, gerçek takvayı ve imanı elde etmek için Allah-u Teala buyurdu ki, en çok sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça gerçek iyiliğe erişemezsiniz.

İşte Ahmediler bu ruh ile fedakarlık yaparlar ve Allah-u Teala’nın onlara bunun ecrini vereceğini ve mallarına bereket vereceğini ümit ederler. Hz. Resulüllah (sav) şöyle buyurdu: Bir kimse temiz kazancından bir hurma bile Allah yolunda verirse, Allah-u Teala o hurmayı sağ eliyle kabul buyuracak, onu çoğaltacak, o kadar ki o dağlar kadar olacak. Biz biliriz ki bunlar eski hikayeler değildir, tersine bu gün bile Ahmediler bunu tecrübe etmektedir.

Kamerun’daki mübelliğimiz şöyle yazdı: Bir Ahmedi kardeşimiz geçen yıldan beri işsizdi ve çok darlık içindeydi. Bir gün Camide ona Tahrik-e Cedit çandası anlatıldı. Onun cebinde 10 bin Frank (70 Tl) vardı, o bunu çanda olarak verdi. Birkaç gün sonra geri geldi ve dedi ki Allah-u Teala benim çandamı kabul buyurdu ve özel bir şirket bana 100 bin franklık (700 TL) iş verdi. Bu benim verdiğim çandadan on kat fazladır. Bu yüzden şimdi ben ilk maaşımı da Allah yolunda vereceğim.

Kanada Cemaatinin başkanı yazdı: Lacna İmaillah (Kadınlar kolu)’nun bir üyesi parttaym (yarı zamanlı) çalışıyordu. Ona, Tahrik-e Cedit çandası için bir aylığının yarısını vermesi söylendi. Bunun üzerine o belli bir miktar çanda vereceğine söz verdi. Ancak o, eğer tam zamanlı bir iş bulursa aylığının tamamını verme arzusunu da belirtti. Hemen akabinde Allah’ın lütfu ile ona tam zamanlı bir iş nasip oldu, bu işin maaşı 5 bin dolar idi.

Allah-u Teala’nın lütfu ile bu manzaraları biz Cemaatin başlangıcından beri görüyoruz. Ahmedilerin çoğu, bu çağın, hidayetin yayılmasının tamamlanma çağı olduğunun bilincindedir. Hidayetin yayılması, camilerin yapılması, kitapların basılması, Camia Ahmediye’ler vesaire vasıtasıyla olmaktadır ve bütün bunlar için mali fedakarlık gerekir. Aynı şekilde Hz. Mesih-i Mevud (as), Allah’ın mahlukatına dert ortağı olmak da imanın bir parçasıdır, buyurdu. Bu gaye ile okullar, hastaneler vesaire de ihlaslı kimselerin mali fedakarlığı ile yürümektedir. Allah-u Teala lütfetsin ki, mallarını Allah yolunda vakfeden böyle muhlis kimseler Ahmediye Cemaatinde kıyamete kadar daima varolsun.

Huzur-i Enver şöyle buyurdu: Adet olduğu üzere bugün ben Tahrik-e Cedit’in 84. Yılını ilan ediyorum. 83. Yılın gerçekleşmesi şöyledir: Toplam rakam 12,58 milyon pound oldu. Bu, geçen yılkinden bir buçuk milyon fazladır. Bu harekete katılanların sayısı 1,6 milyon oldu, bu da geçen yıldan 200 bin kişi fazladır. Allah-u Teala, katılanların mallarına hadsiz hesapsız bereket versin.

Huzur-i Enver daha sonra, özellikle İngiltere ve genel olarak da bütün dünyadaki Ahmedilere, Beyt-ül Futuh Camisi için gönüllü olarak fedakarlık yapmaları çağrısında bulundu. İki yıl önce Beyt-ül Futuh Camisinin bir bölümünde yangın çıkmıştı. Şimdi onun yeni baştan tamir edilmesi için yaklaşık 11 milyon pound masraf olacak. Bunun yarısı mevcuttur, kalan yarısı için Cemaatte genel çağrı yapılmaktadır. Bu maksat için vadettiğiniz miktarı üç yıl içinde tamamlayın, ancak onun üçte birini en azından ilk yıl tamamlayın.

Huzur-i Enver son olarak, Yemen’li Adil Hamid beyin gaip cenaze namazını kıldıracağını bildirdi. Merhum namazlarına bağlı birisiydi ve çocuklarına her zaman dinin önemini ve cemaat ile güçlü bağ kurmalarını telkin ederdi.

Kaynak: https://www.alislam.org/friday-sermon/2017-11-03.html

Print Friendly, PDF & Email

Bir Öncekini Oku

27.10.2017 – İyiliklerde yarışmak

Bir Sonrakini Oku

10.11.2017 – Doğruluk ve Adalet