04.12.2015 - Vadedilen Mehdi ve Mesih: Vahiyleri ve sahabeleri - Müslüman Ahmediye Cemaati

04.12.2015 – Vadedilen Mehdi ve Mesih: Vahiyleri ve sahabeleri

Seyyidna Hazret Halifetü’l Mesihi’l Hamis Atba, 4 Aralık2015’de Beytü’l Futuh Camiinde Cuma Hutbesi irşad etti. Hutbe, çeşitli dillerdeki tercümesi ile birlikte MTA’da canlı olarak yayınlandı.

Huzur-u Enver şöyle buyurdu: Allah-u Teala Kendi vaadine uygun olarak Hazreti Mesih-i Mevud’u (as) göndererek İslam’ın neş’et-i saniyesini (ikinci yükselişini) başlattı, Vahiy ve ilhamın taptaze mucizelerini Hazreti Mesih-i Mevud (as) vasıtasıyla göstererek ona biat edenlerin imanlarını güçlendirdi. Direk olarak Hazreti Mesih-i Mevud’dan (as) feyiz bulanlar kesinlikle çok talihli idiler. Onlar her günün sabahına, o gün Hazreti Mesih-i Mevud’a (as) hangi yeni vahiy geldiğini öğrenme çabasıyla başlarlardı. Sahabelerin bu durumundan bahsederek Hazreti Muslih Mevud (ra) şöyle buyurur: Ahmediler gün doğar doğmaz, gece Huzur’a (as) hangi vahiy geldiğini öğrenmek için sağa sola koşuşmaya başlarlardı ki imanları daha da güçlensin, onun bereketlerinden istifade etsinler ve Hazreti mesih-i Mevud’a (as) iman etmeye muvaffak kıldığı için Allah’a (cc) hamd ve şükür etsinler. Bazen şöyle de olurdu: Herhangi bir sahabe orada mevcut iken vahiy gelir ve o şanslı kimse de Allah-u Teala’nın vahyini duyardı. Huzur-u Enver, Lahor’lu Seyyid Fazıl Şah Sahib’in bulunduğu sırada, Hazreti Mesih-i Mevud’a (as), “Duvar Mahkemesi” ile ilgili inen vahyi, vahyin Urduca tercümesini ve sonra o vahyin büyük bir görkemle gerçekleşmesini anlattı.

Hazreti Mesih-i Mevud’un (as) (sohbet) meclislerinden bahsederek Hazreti Muslih Mevud (ra) buyurur ki, bizim kulaklarımızda Hazreti Mesih-i Mevud’dan (as) direk olarak duyduğumuz ses hala yankılanmaktadır. Ben küçük olduğum halde benim meşguliyetim, Hazreti Mesih-i Mevud’un (as) toplantılarında oturup kendisinin sözlerini dinlemekti. Biz o toplantılarda o kadar konular dinledik ki Hazretin (as) kitapları okunduğunda, biz bütün bunları önceden duyduğumuzu anlardık. Hazreti Mesih-i Mevud’un (as) adeti şöyleydi ki kendisi gündüzleyin ne yazdıysa akşamleyin onları sohbet meclisine gelip anlatırdı. Bu yüzden biz kendisinin bütün sözlerini ezberledik ve biz Hazreti Mesih-i Mevud’un (as) adetlerini ve öğretilerine uygun olan manalarını çok iyi anlardık. Gerçek imandan bahsederek Hazreti Muslih Mevud (ra) şöyle buyurur: İnsan Allah-u Teala’ya nasıl davranırsa Allah (cc) da ona öyle davranır. İşte, insan kalbini ne şekilde O’nun için eritirse Allah-u Teala da ona öyle davranır. Böyle müminleri her türlü engellere rağmen Allah-u Teala geliştirir ve işte onlar gerçek ilerleyen cemaat olurlar. İşte böyle bir iman oluşturmak gerekir. Siz de kalplerinizi aynı şekilde yapın ve Cemaate karşı aynı sevgiyi yaratın da Allah-u Teala’nın sizi nasıl ilerlettiğini görün. Hazreti Mesih-i Mevud (as) şöyle buyurur: Kamil iman sahibi birisi, imanının temelini müşahedeye dayandırır. O, muhaliflerin delillerini duymasına duyar ama onların itirazlarının etkisi altında kalmaz. Çünkü o, Allah-u Teala’yı kendi ruhani gözüyle görmüştür. Huzur-u Enver, Hazreti Münşi Arure Han Sahib’in güçlü imanı ve diğer bazı sahabelerin ihlas, vefa, aşk ve muhabbetini gösteren olayları anlattı ve sonra şöyle buyurdu: Öyle insanlarla ilgili olaylar vardır ki onlar Kadiyan’a giderlerdi ve daima orada oturmayı arzu ederlerdi.

Huzur-u Enver, dünyanın genel durumunu anlatarak şöyle buyurdu: Dünyanın hızlı bir şekilde gitmekte olduğu felaket için, Cemaat üyelerinin çok çok duaya yönelmeleri gerekir. Batı dünyası, Fransa’da meydana gelen zalimane olaydan sonra Irak ve Suriye’de sert adımlar atılmasına karar verdi ve hava saldırısı planladı, hatta belki de başladılar. Allah-u Teala bu saldırılardan masumları ve sade vatandaşları korusun. Üstüne üstlük komşu Müslüman ülkeler de bu fitneyi sona erdirmek konusunda hiç ciddi değiller. Bu hava saldırılarına Batı dünyası ile birlikte Rusya da dahildir. Ve Rusya’nın Türkiye ile olan durumu da kötüdür. Bütün bunlar uzun bir müddetten beri insaf ile davranılmamasının neticesidir ki dünya da fesat yayıldı. Sanki dünya savaşına benzer anlaşılmaz bir durum oluştu. Belki de küçük dereceli bir dünya savaşı başladı demek gerekir. Ben bu konuya yıllardır dikkat çekiyorum ancak şimdi bile öyle anlaşılıyor ki insaf ile davranmaya dikkat edilmeyecek. Huzur-u Enver, dünyanın durumu hakkında kısa fakat kapsayıcı bir şekilde bilgi vererek Cemaat üyelerini çok çok dua etmeye teşvik etti ve Allah-u Teala dünyayı helak olmaktan kurtarsın, buyurdu. Şöyle dedi: Geçen yıllarda ben bazı ihtiyat tedbirleri almaya dikkat çekmiştim, onu da dikkate alın.

Kaynak: Roznama Alfazl, 8 Aralık 2015

Print Friendly, PDF & Email

Bir Öncekini Oku

27.11.2015 – Japonya Ziyareti

Bir Sonrakini Oku

11.12.2015 – Vadedilen Mesih (a.s.) ve gerçek İslam