27.11.2015 - Japonya Ziyareti - Müslüman Ahmediye Cemaati

27.11.2015 – Japonya Ziyareti

Seyyidna Hazret Halifetü’l Mesihi’l Hamis Atba, 27 Kasım2015’de Beytü’l Futuh Camiinde Cuma Hutbesi irşad etti. Hutbe, çeşitli dillerdeki tercümesi ile birlikte MTA’da canlı olarak yayınlandı.

Huzur-u Enver, hutbede Japonya turunun ayrıntılarını beyan ederek şöyle buyurdu: Geçen günlerde Japonya’ya oradaki ilk caminin açılışı için gitmiştim. Allah-u Teala bütün zor durumlara ve engellere rağmen bizi, camiyi yapmaya muvaffak kıldı ve İslam’ın mesajını ulaştırmak için bu ülkede ilk merkez kuruldu. Allah-u Teala’nın lütfu ile, Kuran-ı Kerim’in tercümesi de dahil olmak üzere binlerce literatür, Japonlar için onların kendi dilinde Cemaat tarafından hazırlanıyor.

Huzur-u Enver şöyle buyurdu: Nagoya Beytü’l Ahad Caminin açılış törenine katılan saygıdeğer misafirler kendi intibalarını şöyle dile getirdiler: Japonya’da Ahmediye Cemaatinin cami yapması çok gerekliydi. Dünyada İslam’ın güzel yüzünü göstermek için Ahmediye Cemaatinin rolü çok belirgindir, ümit ederiz ki bu cami ile Ahmediye Cemaati daha da tanınacak ve dünyada barış ve sükunet yayılacak. Huzur-u Enver şöyle buyurdu: Resepsiyonda 109 Japon misafir ve 8 tane de diğer ülkelerden cemaatten olmayan misafir vardı. Hepsi de yüksek tahsilli ve önemli insanlardı. Onlar, Ahmediye Cemaati İmamının her söylediği gerçeğe dayanıyor, dediler. Kendileri bir taraftan barış ve yumuşak huyluluk telkin etti, diğer taraftan  adalet ve insafı pekiştirecek şeyler söyledi ki onlar hem güzeldir hem de ona ihtiyaç vardır. Ahmediye Cemaati İmamının sözlerini dinleyince biz İslam’ın asıl resmini gördük. Biz bu konuşmadan din hakkında bir çok şey öğrendik, dediler. Huzur-u Enver şöyle buyurdu: Medya vasıtasıyla da Caminin açılışı büyük ses getirdi ve geniş bir plan ile Japonlara İslam’ın mesajı ulaştı. Elektronik ve yazılı medyanın temsilcileri benimle dört görüşme yaptılar. Aynı şekilde televizyon kanalları, gazeteler ve internet vasıtasıyla da toplam olarak 52 milyon insana kadar İslam’ın mesajı ulaştı. İşte bu Allah-u Teala’nın destek ve yardımının manzarasıdır ki biz bunu, Cami vasıtasıyla İslam’ın gerçek mesajını dünyaya ulaştırmak neticesinde gördük.

Huzur-u Enver şöyle devam etti: Aynı şekilde Tokyo’da da bir resepsiyon programı oldu ve 63 önemli Japon katıldı. Huzur’un (atba) hitabını dinleyince bir üniversitenin başkanı şöyle dedi: Siz son derece kısa bir vakitte mevcut durumu eksiksiz bir şekilde önümüze serdiniz ve İslam’ın talimatlarını da anlattınız. Halife, biz Japonların dikkatini kendi sorumluluklarımıza çekti ve dedi ki, Japonların kendi tarihlerini göz önüne alarak her türlü fesada engel olmak için en önde olmaları gerekir. Huzur-u Enver, Allah’ın lütfu ile caminin açılışının ve turun çok olumlu neticeleri ortaya çıktı, buyurdu. Allah-u Teala Japonya Ahmediye Cemaatini, bu cami vasıtasıyla olan bu tanıtımı daha fazla yaymaya muvaffak kılsın ve Hazreti Mesih-i Mevud’un (as) arzusuna uygun olarak orada Ahmediyetin mesajını çabucak yaymaya çaba sarfetsinler.

Huzur-u Enver, geçen günlerde Pakistan Cehlum’da Ahmedilerin sunta fabrikasının Ahmediye muhalifleri tarafından ateşe verilmesinden de bahsetti. Mülke verilen zararı ve oradan Ahmedilerin mucizevî bir şekilde kurtulmasını anlattı. Huzur-u Enver fabrikanın sahiplerini tanıtarak şöyle dedi: Bu fabrika Hazreti Mesih-i Mevud’un (as) torunu muhterem sahipzade Münir Ahmed’in idi ve şimdi onun oğlu muhterem Mirza Nasir Ahmed Tarık bey fabrikayı işletiyordu. Kendisi aynı zamanda Cehlum Cemaatinin emiridir. Huzur-u Enver, fabrika sahiplerinin bu malî zararından dolayı sabır ve şükür hislerini belirtti ve aynı şekilde hakkında dava açılarak tutuklanan kapı güvenlik müdürü mükerrem Kamer Ahmed Sahibin kurtulması için de dua etti. Huzur-u Enver şöyle buyurdu: bu olayda mutluluk verici olan şudur ki bu defa bazı cemaatten olmayan siyasetçiler ve kişiler de medyaya çıkarak bu zulüm aleyhinde seslerini yükselttiler ve insaflı davranacağız ve suçluları yakalayacağız dediler. Allah-u Teala onları insaflı davranmaya muvaffak kılsın. Huzur-u Enver, Kalagucran ve Mahmudabad’daki Ahmediye Camilerine muhalifler tarafından yapılan saldırılardan da bahsetti ve şöyle dua etti: Allah-u Teala oradaki bütün Ahmedileri korusun ve fabrika işçilerine daha iyi iş bulma imkanı lütfetsin. Amin

Kaynak: Roznama Alfazl, 1 Aralık 2015

Print Friendly, PDF & Email

Bir Öncekini Oku

20.11.2015 – Beytü’l Ahad: Japonya Camii

Bir Sonrakini Oku

04.12.2015 – Vadedilen Mehdi ve Mesih: Vahiyleri ve sahabeleri