11.12.2015 - Vadedilen Mesih (a.s.) ve gerçek İslam - Müslüman Ahmediye Cemaati

11.12.2015 – Vadedilen Mesih (a.s.) ve gerçek İslam

Kuran-ı Kerim barış ve huzurun garantörüdür ve şiddeti yok edecek öğretiler sunar.

Seyyidna Hazret Halifetü’l Mesihi’l Hamis Atba, 11 Aralık2015’de Beytü’l Futuh Camiinde Cuma Hutbesi irşad etti. Hutbe, çeşitli dillerdeki tercümesi ile birlikte MTA’da canlı olarak yayınlandı.

Gayri Müslimler, İslam’a şöyle itiraz ederler: İslam’ın öğretilerindeki cihad ve diğer sert davranmakla ilgili hükümler yüzünden İslam’a inananlar şiddet seven oluyorlar veya şiddete eğilimliler. Onlara anlatmak lazım ki, nasıl ki diğer dinlere bağlı olanlar kendi öğretilerini zamanın ihtiyaçlarına ve duruma uygun olarak değiştirdilerse, aynı şekilde şimdi Kuran’ı da bu zamana uygun hükümlerle değiştirmek gerekir. Huzur-u Enver, buna cevaben şöyle buyurdu: Bundan kesin olarak ispatlandı ki, onların öğretileri artık Hüda Teala’nın gönderdiği şekilde kalmadı, tersine insanların yaptığı öğretiler oldu. Çünkü o öğretilerin korunacağına dair Allah-u Teala’nın bir vaadi yoktu. Ancak Allah-u Teala Kuran-ı Kerim’de, “Bu zikri yani Kuran’ı kesinlikle Biz indirdik ve kesinlikle onu Biz koruyacağız,” diye ilan edince Kuran’ın korunması için gereken imkanları da yarattı. Bu ayet açık bir şekilde anlatıyor ki, bu Zikri yani Kuran’ı yok etmek isteyen bir kavim ortaya çıkacak  ve o zaman Hüda Teala Kendi indinden bir görevli vasıtasıyla onu koruyacaktır.

Huzur-u Enver şöyle buyurdu: İslam öğretileri, barış ve huzur öğretileridir. Kuran-ı Kerim’in ışığında biz bu öğretiyi dünyaya göstereceğiz. Onlara söylenmesi gereken şudur ki, sizlerin bilginiz olmadığı halde İslam öğretilerinde şiddet olduğunu ve bu yüzden ona inananların şiddeti seven insanlar olduğunu söylemeniz sizin bilgi eksikliğiniz ve cehaletinizdir. Huzur-u Enver şöyle buyurdu: Şu anda dünyaya İslam’ın gerçek resmini göstermek çok gerekli bir şeydir. Her tabakadan ve her mizaçtan insana bu mesajı ulaştırmak her Ahmedinin görevidir. Huzur-u Enver, Kuran-ı Kerim’den, dinin barış talimatının güzelliklerini gösteren bazı örnekler verdi.  Hazreti Mesih-i Mevud (as) şöyle buyurur: Kuran’ın açık emridir ki, dinin yayılması için kılıç kaldırmayın ve dinin kendi zati güzelliklerini sunun ve güzel örnek ile kendinize çekin. Başlangıçta kılıç kullanmak emredilmişti diye düşünmeyin, çünkü o kılıç dinin yayılması için çekilmedi, tam tersine düşmanın saldırılarından kendilerini korumak veya barışı yerleştirmek için çekilmişti. Fakat maksat, din için zorlamak asla değildi.

Huzur-u Enver şöyle buyurdu: Dinin kendi güzelliklerini göstermek için Kuran-ı Kerim’den ilim öğrenmek ve sonra da kendi güzel örneğini ikame ederek dünyayı kendine çekmek, her Ahmedinin çok büyük bir sorumluluğudur. İşte biz ancak bu ilim ve amel ile, bu çağda Hazreti Mesih-i Mevud’un (as) hizmetçiliğine girerek, Kuran-ı Kerim ve İslam’ın korunmasında pay sahibi olabiliriz ve dünyaya anlatabiliriz ki eğer dünyada gerçek barış kurulacaksa, ancak Kuran-ı Kerim vasıtasıyla kurulabilir. Huzur-u Enver, barış ve huzur ile ilgili Kuran’ın talimatlarını anlattı ve buyurdu ki, dünyada barış ve huzurun garantisi olabilecek sadece İslam’dır ve barış ve huzuru yayacak olan ve şiddeti sona erdirecek öğreti sunan sadece Kuran-ı Kerimdir. Sözün özü bu öğretinin idrakine varmak ve bu öğretiyi kendi üzerinde uygulamak zorunluluğu vardır. Kuran-ı Kerim’in doğru tefsiri ve açıklaması, onun manevi olarak da korunmasıdır. Allah-u Teala bu çağda Hazreti Mesih-i Mevud’u (as) gönderdi ve bizi ona inanmaya muvaffak kılarak bu iş için bizi de seçmiş oldu. İşte bu güzel öğretiyi dünyada yayma işini yerine getirmek, her Ahmedinin görevidir. Dünya şu anda ateş çukurunun kenarındadır. Böyle bir vakitte dünyayı ateş çukuruna düşmekten kurtarmaya çabalamak ve barış ve huzur sağlayan işler yapmak, her Ahmedinin sorumluluğudur. Bu gayeye ulaşmak için en önemli şey, Allah-u Teala ile bağ kurmak, O’nun önünde eğilmek ve takvayı benimsemektir. İşte biz ancak o zaman kendimize de, nesillerimize de dünyaya da barış ve huzur verebiliriz.

Huzur-u Enver son olarak, emekli mürebbi Muhterem İnayetullah Ahmedi sahibin hazır cenaze namazını ve Kadiyan Dervişi Muhterem Molvi Beşir Ahmed Sahip ile Seyyide Ganita Begüm Hanımefendinin gaip cenaze namazlarını kıldıracağını bildirdi ve merhumların hayırlı amellerinden bahsetti.

Kaynak: Roznama Alfazl, 15 Aralık 2015

Print Friendly, PDF & Email

Bir Öncekini Oku

04.12.2015 – Vadedilen Mehdi ve Mesih: Vahiyleri ve sahabeleri

Bir Sonrakini Oku

18.12.2015 – Vadedilen Mesih: Peygamberimiz’in (sav) yüceliği