06.11.2015 - Kurban-Allah sevgisi için bir şart, Tahrik-e Cedit'in yeni dönemi - Müslüman Ahmediye Cemaati

06.11.2015 – Kurban-Allah sevgisi için bir şart, Tahrik-e Cedit’in yeni dönemi

Allah yolunda mal fedakarlığı yapmanın önemi ve bereketleri, Tahrik-e Cedit’in yeni senesinin ilanı ve ihlas sahibi insanların fedakarlıkları.

Seyyidna Hazret Halifetü’l Mesihi’l Hamis Atba, 6 Kasım2015’de Beytü’l Futuh Camiinde Cuma Hutbesi irşad etti. Hutbe, çeşitli dillerdeki tercümesi ile birlikte MTA’da canlı olarak yayınlandı.

Huzur-u Enver hutbenin başında Ali İmran suresinin 93. Ayetini ve tercümesini okuduktan sonra şöyle buyurdu: Bu ayette Allah-u Teala müminlerin dikkatini çeker ki, eğer siz Allah’ın rızasını elde etmek için iyilik yapma arzusu taşıyorsanız, o takdirde unutmayın ki iyilik, fedakarlık ister. O halde Allah’ın rızasını elde etmek için fedakarlık yapın ve çok sevdiğiniz, size faydalı olan, size rahatlık ve kolaylık sağlayan şeylerden feda edin. Dünya malı daima insanın hoşuna gider. Para sevgisi ve onu elde etme çabası son noktaya kadar ulaşmıştır. Maddiyat en yüksek seviyesindedir. Böyle bir durumda iyiliğe erişmek için en sevdiği şeyleri harcamak, kendi arzularını ezmek ve başkalarının istekleri için fedakarlık yapmak, yahut din için fedakarlık yapmak, dünyaya düşkün insanların gözünde acaip gülünç bir şeydir. Ancak bu devirde bile Kuran-ı Kerim’in bu emrini idrak eden ve ona göre amel etmeye çabalayan insanlar olduğundan, dünya habersizdir. Bu çağda bile öyle iyilikler yapmaya çalışan insanlar var ki, bu, başkaları için fedakarlık yapmanın en üst seviyesidir. Onlar, dinin yayılması için malını, canını, vaktini feda etmenin standardını yerleştiren ve itaat ve takvada ilerleten iyilikler yapmaya çalışırlar.

Huzur-u Enver buyurdu ki, dünyanın büyük bir bölümü bu insanların kim olduğunu bilmez. Bu insanlar, Resulüllah’ın (sav) kölesi ve zamanın imamı ile birleşerek gerçek iyiliğe ulaşmanın idrakini elde etmiş olanlardır. Hazreti Mesih-i Mevud (as) bir çok yazı ve konuşmalarında Kuran-ı Kerim’in talimatlarını açıklayarak beyan etti. İyilikleri elde etme idraki verdi, fedakarlığın standartlarını anlattı. Buyurdu ki, dünyada insan malı çok sever, “Len tenalül birra” siz en sevdiğiniz şeyleri harcamadıkça gerçek iyiliği asla bulamayacaksınız. Çünkü Allah’ın yarattıklarına dert ortağı olmak ve iyi geçinmenin büyük bir bölümü, mal harcamayı gerektirir. İnsan isar (kendi hakkından feragat) etmedikçe başkalarına nasıl faydalı olabilir? Başkalarına faydalı olmak ve dert ortaklığı için isar zaruri bir şeydir. Ve işte “Len tenalül birra” ayetinde isar talimatı verilmiş ve yol gösterilmiştir. Nitekim, Allah yolunda mal harcamak da insanın fıtrat güzelliğinin ve takvasının ölçüsüdür.

Huzur-u Enver, Hazreti Mesih-i Mevud’un (as) kurduğu cemaat, fedakarlığın standardını yerleştirdi, buyurdu. Ve bugün  bile Hazreti Mesih-i Mevud’un (as) cemaatinde öyle erkekler, kadınlar, çocuklar var ki, “Len tenalül birra”nın idrakine varıp fedakarlıklarını artırdıkça artırıp ihlas ve vefada ilerlediler. Bunlar arasında eski Ahmediler de vardır yeni katılmış Ahmediler de. Ahmediyeti kabul etmeden önce onların tercihleri dünyevî arzular idi, ama Ahmediyeti kabul ettikten sonra din için kendi sevgili mallarını feda etmeye razı oldular. Bu, Hazreti Mesih-i Mevud’un (as) bu çağda gerçekleştirdiği inkılaptır. Huzur-u Enver, bu ihlas sahibi insanların fedakarlıklarından birkaç örneği ve iman verici hadiselerini anlattı. Ve tahrik-e cedit’e katılarak mali fedakarlık yapmanın bereketlerinden bahsetti. Daha sonra şöyle buyurdu: Erkeklerin, kadınların, çocukların mal fedakarlıklarının sayısız hadiseleriyle karşılaşıyoruz. Allah-u Teala, Hazreti Mesih-i Mevud’a (as) dünyanın her köşesinden öyle ihlaslı insanlar lütfediyor ki onlar fedakarlığın ruhunu anlıyorlar. Allah lütfetsin ki bu ruh daima gelişsin ve hepsi takvada ilerleyenler olsunlar.

Huzur-u Enver, Tahrik-e Cedit’in 82. Yılını ilan ederek geçen yılın raporunu sundu. Şöyle buyurdu: Tahrik-e Cedit’in mali nizamında bu yıl, dünya genelindeki Ahmediye Cemaati, dokuz milyon iki yüz on yedi bin sekiz yüz pound mal fedakarlığı yapmaya muvaffak oldu. Geçen yıla göre Pakistan yine birincilik pozisyonunu korudu. Dış ülke cemaatleri arasında Almanya birinci, İngiltere ikinci ve Amerika üçüncüdür. Afrika ülkelerinde Gana, Nijerya ve Mariçüs oldu. Allah-u Teala’nın lütfu ile Tahrik-e Cedit’e katılanların sayısı bir milyon üç yüz on bir bin oldu ve bu yıl yüz bin yeni katılan vardır. Pakistan’ın üç büyük Cemaatinden Lahor birinci, Rabvah ikinci ve Karaçi üçüncüdür. İlçeler arasında sırasıyla Siyalkot, Faysalabad ve Sargoda vardır. Aynı şekilde Huzur-u Enver, Almanya, Amerika, İngiltere, Kanada, Avustralya ve Hindistan’ın fedakarlıkta öne çıkan cemaatleri hakkında da bilgi verdi ve şöyle buyurdu: Allah-u Teala bütün bu katılanların, mallarına ve ailelerine payansız bereket lütfetsin ve onları ihlas ve vefada ilerletsin. Amin.

Kaynak: Roznama Alfazl, 10 Kasım 2015

Print Friendly, PDF & Email

Bir Öncekini Oku

30.10.2015 – Halifetül Mesih II: Hikmet incileri

Bir Sonrakini Oku

13.11.2015 – Halifetü’l Mesih I