13.11.2015 - Halifetü'l Mesih I - Müslüman Ahmediye Cemaati

13.11.2015 – Halifetü’l Mesih I

Allah yolunda mal fedakarlığı yapmanın önemi ve bereketleri, Tahrik-e Cedit’in yeni senesinin ilanı ve ihlas sahibi insanların fedakarlıkları.

Seyyidna Hazret Halifetü’l Mesihi’l Hamis Atba, 13 Kasım2015’de Beytü’l Futuh Camiinde Cuma Hutbesi irşad etti. Hutbe, çeşitli dillerdeki tercümesi ile birlikte MTA’da canlı olarak yayınlandı.

Huzur-u Enver hutbede, Vadedilen Mesih’in (as) birinci Halifesinin siret ve ahlakı, akıl ve feraseti, itaat ve Allah’a tevekkülü, tevazu, ihlas ve vefasıyla ilgili Hazreti Muslih Mevud’un (ra) anlattıklarını ve ders veren olayları sundu. Huzur-u Enver şöyle buyurdu: Hazreti Halifetü’l Mesih-il Evvel’in (ra) Hazreti Mesih-i Mevud’a (as) olan aşk ve muhabbet bağını, kendisiyle ilgili azıcık bir şey dinlemiş veya okumuş olan her Ahmedi bilir. Hazreti Mesih-i Mevud (as) ile sadece Allah için kardeşlik, muhabbet, itaat sözü verdikten sonra ona uygun örnek sergilemek ve daima buna bağlı kalmak ve bütün dünyevi akrabalıklardan daha fazla biatın hakkını vererek Hazreti Mesih-i Mevud’a (as) bağlanmak konusunda eğer birisi örnek gösterilebilirse, işte o Hazreti Halifetü’l Mesih-il Evvel Hekim Mevlana Nuruddin Behravî’nin (ra) örneğidir. Hazreti Mesih-i Mevud’a (as) karşı tevazu ve alçakgönüllülükte Ahmediye Cemaati tarihinde eğer birisi en yüksek seviyede görülürse onun da en yüce standardını o yerleştirdi ve Hazreti Mesih-i Mevud’dan (as) hiç kimsenin elde edemediği şerefi o elde etti. Hazreti Mesih-i Mevud (as), Halifetü’l Mesih-il Evvel (ra) hakkında şöyle buyurdu: “Çe huş bude eger her yek zamet Nuruddin bude.” İşte bu çok büyük bir şereftir ki zamanın imamı (as) kendisine inananlar için her şeyin seviyesi olarak onun seviyesini verdi: Eğer herkes Nuruddin olsa, bir inkılap kopabilir.

Hazreti Halifetü’l Mesih-il Evvel’in (ra) fedakarlıklarının seviyesi ve itaatin en yüce örneğinden bahsederek bir yerde Hazreti Muslih Mevud (ra) şöyle buyurdu: Bir defa kendisi Kadiyan’a geldiğinde Hazreti Mesih-i Mevud (as), “bana sizinle ilgili olarak, eğer vatanınıza giderseniz saygınlığınızı kaybedeceğiniz ilhamı geldi,” buyurdu. Bunun üzerine kendisi vatanına geri dönme düşüncesini bile kalbinden çıkardı. Birinci Halife hazretlerinin feraset ve imanından bahsederek hazreti Muslih Mevud (ra) şöyle buyurur: Hazreti Mesih-i Mevud (as) Cemaati kurduğunda kendisine iman edenler, kişisel cevher bakımından en iyilerdi. Onlardan biri de Hazreti Hekim Molvi Nurudddin idi ve gerçekten de o en iyi yardımcı olduğunu ispatladı.

Birinci Halife hazretlerinin Hazreti Mesih-i Mevud’a (as) olan aşkını örnek göstererek hazreti Muslih Mevud (ra) şöyle der: Vadedilen Mesihin Birinci Halifesinin bir adeti vardı ki çok sevindiği zaman muhabbet ile Hazreti Mesih-i Mevud’dan (as) bahsettiğinde “Mirza” kelimesini kullanırdı ve “bizim Mirzamız şöyledir,” derdi.  Başlangıç günlerinde daha Hazreti Mesih-i Mevud (as) iddiada bulunmamışken, kendisinin Hazreti Mesih-i Mevud (as) ile bağı olduğu için o zamandan bu kelime onun dilindeydi. Birçok akılsız kimse o zaman itiraz eder ve Hazreti Molvi Nuruddin beyin kalbinde (neuzübillah) Hazreti Mesih-i Mevud’a (as) karşı edep yoktur, derlerdi. Bir defa Aksa camiinde Hazreti Mevlana Nuruddin (ra) ders veriyorken şöyle buyurdu: Bazı kimseler bana itiraz ediyor ve diyorlar ki ben Hazreti Mesih-i Mevud’a (as) edep göstermiyormuşum. Halbuki ben, muhabbet ve sevginin şiddetinden dolayı bu kelimeyi kullanıyorum. Hazreti Muslih Mevud (ra) şöyle buyurur: Zahiri kelimelere bakmamak gerekir, bilakis o kelimelerin içinde saklı olan hakikate bakmak gerekir.

Huzur-u Enver buyurdu ki, bu şahıs tevazuuna rağmen ilim ve marifetin çok yüksek derecesine ulaşmıştı, Hindistan’ın en büyük hekimlerindendi ve Hazreti Mesih-i Mevud (as) kendisine çok büyük bir şeref bahşetti. Ancak bütün bunlar onu tevazuda daha da ilerletti. Allah-u Teala onun derecelerini yükseltsin ve bize de Hazreti Mesih-i Mevud’un (as) arzusuna uygun olarak o örnekten ders almaya muvaffak kılsın. Huzur-u Enver şöyle buyurdu: Bugün Mariçüs’de Calsa Salana oluyor ve Mariçüs’te Ahmediye Cemaati kurulalı yüz yıl oldu. Allah-u Teala onların bu calsasını ve bütün programlarını her bakımdan bereketli kılsın. Ve bu geçen yüz yıl orada yeni ilerlemelere öncülük etsin. Amin.

Kaynak: Roznama Alfazl, 17 Kasım 2015

Print Friendly, PDF & Email

Bir Öncekini Oku

06.11.2015 – Kurban-Allah sevgisi için bir şart, Tahrik-e Cedit’in yeni dönemi

Bir Sonrakini Oku

20.11.2015 – Beytü’l Ahad: Japonya Camii