08.05.2015 - Halifetül Mesih II: Hikmet incileri - Müslüman Ahmediye Cemaati

08.05.2015 – Halifetül Mesih II: Hikmet incileri

8 Mayıs 2015 Cuma Hutbesi Özeti

Karamsarlığa gerek yok, Hüda Teala’nın yardımı aniden gelecek, siz imanınızı güçlü tutun. İlahi yardımın güneşi mutlaka doğacak.

Seyyidna Hazret Halifetü’l Mesihi’l Hamis Atba, 8 Mayıs 2015’de Beytü’l Futuh Camiinde Cuma Hutbesi irşad etti. Hutbe, çeşitli dillerdeki tercümesi ile birlikte her zaman olduğu gibi MTA’da canlı olarak yayınlandı.

Huzur-u Enver, geçen haftaki hutbeden Kadiyan’ın ilk günlerdeki durumuyla ilgili Hazreti Muslih Mevud’un anlattığı bazı olayları sundu ve şöyle buyurdu: Şimdi bakın! Kadiyan nasıl ilerliyor. Bu ilerleme genel yerleşimlerin ilerlemesi gibi değildir. Bilakis Allah-u Teala Hazreti Mesih-i Mevud’a (as), bu ilerleme mutlaka olacak, demişti. Hazreti Muslih Mevud (ra) başlangıçtaki durumlarından bahsederek şöyle dedi: bütün bunları görerek siz, Allah’ın dünyayı değiştirmek istediğinde nasıl değiştirdiğini anlayabilirsiniz. İşte, sizi Hüda Teala’nın sevgilisi yapan ve sizi Allah’ın topluluğuna katan o insanlara bakın ve ondan istifade edin ve içinizde pak bir değişiklik meydana getirin. Kadiyan’ın gelişe gelişe Beyas nehrine kadar yayılmasını, Hazreti Mesih-i Mevud (as) bir rüyasına dayanarak beyan etmişti. Kadiyan’ın genişleyeceğine dair peşgoide bulunmak onun mucizelerinden bir mucizedir. Kadiyan’ın genişlemesi bu dereceye kadar ulaşmamış olmasına rağmen, biz birçok mucizelerin gerçekleştiğini görüyoruz ve bir gün gelecek bu mucizenin de gerçekleştiğini dünya mutlaka görecek.

Huzur-u Enver şöyle dedi: Hazreti Muslih Mevud (ra) Kadiyan’ın Beyas nehrine kadar abad olacağı peşgoisini çeşitli yönlerden açıklayarak Cemaat fertlerinin kendi sorumluluklarına da dikkat çekti bunlardan biri de namazlardır. Kendisi şöyle der: Bu rüyadan ben anlıyorum ki Kadiyan, bir milyon, bir milyon iki yüz bin mutlaka olacak ve bunun anlamı dört yüz bin insan Cuma kılmaya gelecek. İşte bence, Aksa Camiini o kadar büyütmemiz lazım ki dört yüz bin insan oraya gelebilsin. Allah-u Teala bizim ilerlememizi, camilerimizin çoğalmasına ve halk tarafından her zaman doldurulmasına  bağladı. Kısacası Kadiyan’ın genişlemesi, Ahmediye Cemaatinin ilerlemesi ve genişlemesi sadece yüzölçümü ve sayı olarak değil, bilakis bu genişleme evlerimizin abad oluşunun yanısıra Hüda Teala’nın evinin (camilerin) de abad oluşuna bağlıdır. İşte, Cemaatin ilerlemesinde hisse sahibi olacak ve Cemaatin ilerlemesini görecek her Ahmedinin, Beytü’z Zikirleri (yani camileri) de doldurması şarttır.

Hazreti Muslih Mevud (ra) şöyle buyurur: Hazreti Mesih-i Mevud’un (as) Kadiyan’ın gelişmesiyle ilgili gördüğü rüyaya göre Kadiyan’ın ilerlemesinin bütün manzarasının kendisine gösterilmesi gerekli değildir. Elbette, Kadiyan’ın ilerlemesinin bundan az olmaması gereklidir. Eğer bundan daha fazla olursa o, bu gaybi haberin şanını ve azametini artıracaktır. Bir zaman gelip Beyas nehri Kadiyan’ın içinde akacak kadar ve Kadiyan’ın yerleşiminin Beyas nehrini aşıp Huşyarpur’a doğru çıkacak kadar Kadiyan’ın gelişmesi mümkündür. Huzur-u Enver (atba) buyurdu ki, her Ahmedinin gözönünde tutması gereken temel şey şudur: Bütün ilerlemelerin sırrı Allah-u Teala’nın evlerini doldurup abad etmek ve O’nunla bağı kökleştirmektedir. Sadece Kadiyan’ın gelişmesi değil, Cemaatin her türlü ilerlemesi Allah’ın vaadidir. Bir mucizenin gerçekleştiğini gördüğümüzde diğer mucizelerin gerçekleşeceğine dair inanç kuvvetlenir.

Huzur-u Enver, Pakistan’daki Ahmedilerin durumundan bahsederek, vaziyet ne olursa olsun karamsar olmamalıyız, buna gerek de yoktur. Pencap hükümeti Hazreti Mesih-i Mevud’un (as) kitaplarına ve Al-Fazl gazetesine yasaklama koydu. Fakat Allah-u Teala Hazreti Mesih-i Mevud’a (as) sık sık buyurur ki, Hüda Teala’nın yardımı aniden gelecektir. Siz kendi imanınızı güçlü tutun, Hüda Teala ile ilişkiyi kökleştirin ve imanınızı sağlamlaştırmak için dua da etmeye devam edin. Güneş doğacak ve mutlaka doğacak ve Hüda Teala’nın yardımı da mutlaka gelecek. Huzur-u Enver, Hazreti Muslih mevud’dan (ra) çeşitli alıntılar sundu. Mezarların üzerine örtü örtmek veya çiçekler koymakla ilgili Hazret Muslih Mevud (ra) der ki, bütün bunlar lağvdır, boş şeylerdir. Bundan hiçbir fayda elde edilmez ve iman da zayi olur. Bir şey yapmak isteyen varsa elbette dua etmek fayda verir. Sonra Huzur, Lahor’da Büyük Dinler Toplantısında Hazreti Mesih-i Mevud’un (as) makalesinin üstün çıkışı ve Allah-u Teala’nın kendisini desteklemesi mucizesinden bahsetti. Burada da Hazreti Mesih-i Mevud’un (as) verdiği gaybi haber gerçekleşti. Huzur, Ahmedilerde İslamî gayret meydana getirmek için Hazreti Muslih Mevud’un (ra) anlattığı bir olayı sundu ve Allah-u Teala bizi, daima doğru karar vermeye ve doğru yolda yürümeye muvaffak kılsın, buyurdu.

Son olarak Huzur-u Enver, Hazreti Mesih-i Mevud’un (as) sahabesi Hazreti Nizamüddin beyin oğlu ve Kadiyan dervişi olan muhterem Hacı Manzur Ahmed beyin vefatı üzerine onun hayırlı amellerinden bahsetti ve gaip cenaze namazını kıldıracağını bildirdi.

Print Friendly, PDF & Email

Bir Öncekini Oku

01.05.2015 – Halifetül Mesih II: Hikmet incileri

Bir Sonrakini Oku

15.05.2015 – Vadedilen Mehdi (a.s.): Peygamberimiz’in (s.a.v.) yüce durumu