09.01.2015 Doğruluk, itaat ve mali fedakarlık - Müslüman Ahmediye Cemaati

09.01.2015 Doğruluk, itaat ve mali fedakarlık

9 Ocak 2015 Cuma Hutbesi

Dinî ihtiyaçlar için gerekenleri Allah-u Teala verecek. Bizim, kendimizde fedakarlık ruhu yaratmamız lazım. Görevliler bunun için dua etsinler ve çaba  göstersinler.

Seyyidna Hazret Halifetü’l Mesihi’l Hamis Atba, 9 Ocak 2015’de Beytü’l Futuh Camiinde Cuma Hutbesi irşad etti. Hutbe, çeşitli dillerdeki tercümesi ile birlikte her zaman olduğu gibi MTA’da canlı olarak yayınlandı.

Huzur-u Enver, hutbenin başında Tegabûn suresinin 17 ve 18. Ayetlerini ve tercümesini okuduktan sonra şöyle buyurdu: Allah-u Teala’nın hükümlerinden önemli bir emir Allah yolunda harcamaktır. Mümin, malî fedakarlık vaktinde asla tereddüt etmemeli ve çekingenlik yapmamalıdır. Bugün, Allah-u Teala’nın rızası için ve O’nun hatırına, iyi amaçların gerçekleşmesi için Allah yolunda harcayan sadece Ahmediye Cemaatidir. Dinin yayılması, mürebbilerin hazırlanması ve onların amel sahasına gönderilmesi, kitapların yayınlanması, Kur’an-ı Kerim’in işaati, Camilerin inşa edilmesi, tebliğ merkezlerinin yapılması, okullar açılması, çeşitli ülkelerde radyo istasyonları kurulması işleri vardır. Dinî talimatların yayıldığı her yerde, hastaneler ve ona benzer insanî hizmet işleri vardır. Sözün özü, Allah ve kul haklarının eda edilmesiyle alakalı değişik işler vardır ki bugün dünyada, İslamî talimatlara uygun olarak Ahmediye Cemaati yapmaktadır. Bu, bizim Zamanın İmamına inanarak bu işlerin ruhunu anlamamızdandır. Bizler, nefislerini cimrilikten kurtararak, “müflihun” (kurtuluşa ermiş) denilen gruptan sayılma idrakini elde etmiş topluluğuz. Hüda Teala’nın yolunda harcamak, felaha ulaşma vesilesidir. Hüda Teala borç almaz, sizin malî fedakarlıklarınıza sevgi bakışlarıyla bakar ve ona değer verir. Hüda Teala sadece artırarak geri vermez, bilakis bu fedakarlığınız sebebiyle sizin günahlarınızı bağışlar ve size daha fazla iyilikler yapma fırsatı bahşeder.

Huzur-u Enver buyurdu ki, Allah-u Teala’nın lütfu ile Ahmediye Cemaatinin fertleri bir coşku ile fedakarlıklar yaparlar. Aralarından bir çoğu, bu fedakarlığın hemen akabinde Allah-u Teala’nın onların fedakarlığını nasıl artırarak geri verdiğini tecrübe ederler. Allah-u Teala’nın bu sevgi muamelesinin onlar üzerinde o kadar etkisi olur ki Allah’ın lütfu ile artan o malı tekrar O’nun yolunda harcarlar. Huzur (Atba) bazı iman verici olaylar anlattı. O olaylardan, onların nasıl fedakarlık yapmaya muvaffak oldukları ve ümit ettiklerinden daha da fazla Allah’ın lütuflarından hissedar oldukları anlaşılır.  Bu olayları görünce bir taraftan Hüda Teala’nın kelamının doğruluğu ortaya çıkar, diğer taraftan Allah’ın Hazret Mesih-i Mevud’un as Cemaatine desteğinin manzaraları da görünür.

Huzur-u Enver şöyle buyurdu: Vakfe Cedit’ten Pakistan dışında Afrika ve Hindistan’ın ihtiyaçlarını özellikle tamamlamak için Vadedilen Mesih’in 4. Halifesi hareket başlatmıştı. Allah’ın lütfu ile şimdi Afrika’nın 18 ülkesinde 95 caminin inşaası devam etmektedir. Şimdi Afrika ile birlikte 25 ülke vardır ki oralarda bu yıl 204 yeni camii ve 184 tebliğ merkezi yapılmıştır. Avrupa ve Batı ülkelerinin vakfe cedit çandalarının yüzde sekseni Afrika ülkelerine harcanmaktadır. Huzur, geçen yıllarda yeni biat edenlerle düzenli ve güçlü bir ilişki kurulması için Cemaat üyelerine telkinde bulundu ve şöyle buyurdu: Eğer yeni biat edenleri çanda nizamına getirirseniz güçlü bir ilişki de kurulur ve imanda sağlamlık ile birlikte cemaate bağlılık da kurulur. Bu yüzden ben demiştim ki Tahrik-e Cedit’e ve Vakfe Cedit’e yeni biat edenleri de dahil edin. Gelecek yıl fertleri dahil etme hedefleri yeni baştan, cemaatlere vekalet-i mal aracılığıyla ulaşacaktır. Buna tam olarak ilgi gösterin. Allah’ın lütfu ile benim, harcamaların nasıl tamamlanacağı konusunda kaygım yok. Allah-u Teala onu tamamlayacak, bu O’nun vaadidir. Bize çoktan daha çok, kendi içinde fedakarlık ruhu yaratanlar lazım. Ve işte onların sayısını artırmak gerekli. Bunun için görevliler dua da etsinler çaba da sarfetsinler.

Huzur-u Enver, Vakfe Cedit’in yeni yılını ilan ederek şöyle buyurdu: Vakfe Cedit’in 57. Yılı Allah’ın lütfu ile coşku içinde sona erdi ve 58. Yıl 1 ocak’ta başladı. Dünya çapında Ahmediye Cemaati, bu yıl Allah’ın lütfu ile Vakfe Cedit için 6 milyon 209 bin Sterlin fedakarlık yapmaya muvaffak oldu. Bu önceki yıldan 731 bin Sterlin daha fazladır. Pakistan birincidir. Ondan sonra İngiltere, Amerika ve sonra Almanya’dır. Vakfe Cedit’e katılanların sayısı 1 milyon 129 bini geçmiştir. Huzur, Pakistan, Batı ülkeleri, Afrika ve Hindistan’ın iç cemaatleri hakkında da bilgi verdi. Son olarak Huzur-u Enver Pakistan Ahmedileri için duaya teşvik etti ve buyurdu ki, dünyanın fesatlardan korunması için dua edin, bu günlerde bol bol salavat-ı şerife okumaya yoğunlaşın. Dünyada barışın tesis edilmesi ve emniyetin yayılması için fiili çabalarda da bulunun. Allah dünyayı fesattan kurtarsın ve bu fesat durumlarını biran evvel emniyet durumuna döndürsün. Amin

https://www.youtube.com/watch?v=7Ra9aDV3Bb8
Print Friendly, PDF & Email

Bir Öncekini Oku

28.12.2014 Kadiyan Jalsası, Huzur’un kapanış konuşması

Bir Sonrakini Oku

Abdest Öğreniyorum