09.10.2015 - İyi Ahmedi olmanın özü - Müslüman Ahmediye Cemaati

09.10.2015 – İyi Ahmedi olmanın özü

Terbiyet (ilmî ve ahlakî ilerleme) için, Hazreti Mesih-i Mevud’un (as) yazılarını, nasihatlerini okumak, onlara dikkatini yoğunlaştırmak, anlamak ve ona göre amel etmek şarttır.

İhlas ve vefa ile, itaat ve sevgi ahdini daima göz önünde tutun ve ona uygun davranın

Hilafet nizamının güçlü kalması için hutbeleri dinleyin ve sonra da kendinizi muhasebe edin ve çocuklarınızı da buna bağlı hale getirin.

Seyyidna Hazret Halifetü’l Mesihi’l Hamis Atba, 9 Ekim2015’de Hollanda’nın Nunspeet şehrindeki Beytü’n Nur Camiinde Cuma Hutbesi irşad etti. Hutbe, çeşitli dillerdeki tercümesi ile birlikte MTA’da canlı olarak yayınlandı.

Huzur-u Enver şöyle buyurdu: Burada genel olarak, ya doğuştan Ahmedi veya gençliklerinde anne babaları Ahmediyeti kabul etmiş olan kimseler vardır. Pakistan’daki kötü durumlar yüzünden hükümet onların burada kalmasına izin vermiştir ve durumları iyileşmiştir. Bütün bunlar Ahmediyetin ihsanıdır. Bu ihsan, her Ahmedinin kendi sorumluluklarını anlamasını ve yerine getirmesini gerektirir. Sorumluluklarınızı anlamak için, Hazret-i Mesih-i Mevud’un (as) kitaplarını, yazılarını ve nasihatlerini okumak, anlamak, onları dikkatle incelemek ve ona göre davranmak şarttır. Aynı şekilde kendi güzel ahlakınızı ortaya çıkarmak da gereklidir. Ahmediyetin bereketiyle iyileşen durumunuzun şükrü olarak kendinizde olağanüstü değişiklikler yaratmaya çalışın ve çocuklarınızın dikkatini de bu yöne çekin. Eski Ahmediler de takva numunesi olmalı ve hiç kimsenin tökezlemesine sebep olmamalı ve yeni biat etmiş olanlar da, eski Ahmedilerin örneği iyi değildi, demesinler. Ahmediyetin öğretisini, biat sözlerini önünüze koyarak cemaat nizamıyla güçlü bağ kurun ve Ahmediye hilafetiyle ihlaslı ve vefalı itaat bağı kurun. Hazreti Mesih-i Mevud’un (as) iddialarını basirete dayanarak kabul edenler, yüce örnekler sergiliyorlar. Onlar biat ahdine ve biat şartlarına dikkat ederler ve mektup da yazarlar. Diğer herkesin kendini muhasebe etmesi, biatin hakikatini bilmesi ve amel etmeye çalışması gerekir.

Huzur-u Enver, bugün de Hazret-i Mesih-i Mevud’un (as) bazı yazılarını sunacağım, buyurdu. Biat şartlarından onuncu şart şudur: Bu aciz ile kardeşlik ilişkisine girecek ve Allah rızası için iyi olan her işte bana itaat edeceğine söz verip ölünceye kadar sözüne sadık kalacaktır. Benimle kardeşlik bağında öylesine yüksek bir seviyeye varacaktır ki, benzeri dünyevî akrabalık, ilişkiler, bağ ve itaat durumlarının hiçbirinde bulunmayacaktır. Huzur-u Enver buyurdu ki, işte bunlar, Hazreti Mesih-i Mevud’un (as) Allah-u Teala’nın rızası için muhabbeti kökleştirmek amacıyla söylediği kelimelerdir. Ve maruf kararlarda itaati emretti. Şimdi, Hazret-i Mesih-i Mevud’un (as) bütün kararları maruf kararlar idi. Bu kelimeler bize şu sorumluluğu yüklüyor: Biz itaat, ihlas ve vefa ilişkini kökleştirmek için çabalar sarfetmeliyiz ve en yüce standardı yerleştirmeliyiz. Hakeme ancak, bilgi olduğunda itaat edilebilir. Bu yüzden çabalayarak Hazret-i Mesih-i Mevud’un nasihatlerini ve talimatlarını okumak ve sonra da itaat etmek gerekir. Ve dünyada örneği olmayan bir ilişki kurmak gerekir. Hazreti Mesih-i Mevud’un (as) kalbinde bizim terbiyetimiz için sancı vardı, bizim terbiyetimiz için yollar aradı ve beyan etti. Bu iyilik, itaati kesin olarak gerektirir. Ve ayrıca hilafet ile sevgi ve itaatin gerçek coşkusunu yaratın.  Sadece sözlerle sınırlı kalmayın, içten bir değişiklik yaratın. Nefis temizliği için çaba sarfedin. Namazlar kılın, dualar edin, sadakalar verin, hayırlar yapın, bütün bu vesilelerle Hüda Teala ile bağ kurmak için son derece gayret sarfedin.  Bütün aklınızı kullanarak, bütün kuvvet ve gücünüzü harcayarak Allah-u Teala’ya ulaşın.  Bunun için, Hazreti Mesih-i Mevud (as) ve Hilafet nizamı ile ihlaslı ve vefalı bir itaat bağı kurmanız gerekecektir. MTA televizyonunu izleyin. Cuma hutbelerini dinlemeye devam edin ve çocuklarınızı da bunun önemi hakkında bilinçlendirin.

Hazreti Mesih-i Mevud (as) buyurdu ki, Allah ile bağ kurmak için ilim elde etmek ve sonra bu mesajı dünyaya yaymak şarttır. Bu yüzden ilim de elde edin, “Davet İlellah” da mutlaka yapın. Davet ilellah yaptığınızda kendi ıslahınıza da ilginizi çevirmeniz gerekecek. Bir caminin açılışında ben bir şeyler söylediğimde bir bayan dedi ki, halifenin sözleri çok güzeldir, ancak sizler buna göre davranıyor musunuz, davranmıyor musunuz diye de bakılır. İşte, insanların bakışları sizin üzerinizdedir. Kendi içinizde iyi değişiklikler yaratın. Hilafete itaatte birlik meydana getirin. Sizler şanslısınız ki, davet ilellah için Hüda Teala öyle teknolojik icatlar ortaya çıkardı ki büyük kolaylık oluştu. Televizyon, internet vesaireden istifade edin. Ahmediyette birlik sağlamanın bir yolu MTA ile bağı kökleştirmektir. Allah lütfetsin ki, her evde, her fert buna dikkatini çevirsin ve tam olarak istifade etsinler.

Huzur-u Enver, hutbenin sonunda, Rabvah’ın Mürebbisi ve yetimler kefalet komitesi sekreteri muhterem Hafız Muhammed İkbal Ahmed Sahib’in vefatından dolayı kendisinden hayırla bahsetti ve gaip cenaze namazını kıldıracağını bildirdi. Ayrıca, Hafız Merhumun büyük abisi muhterem Tahir Mehdi İmtiyaz Ahmed Sahip ve diğer (Allah yolunda) hapse atılmış olanların kurtuluşu için dua etti.

Kaynak: Roznama Alfazl, 13 Ekim 2015

Print Friendly, PDF & Email

Bir Öncekini Oku

02.10.2015 – Dertler ve araştırmaların özü

Bir Sonrakini Oku

16.10.2015 Başarı ve hızlı ilerleme