16.10.2015 Başarı ve hızlı ilerleme - Müslüman Ahmediye Cemaati

16.10.2015 Başarı ve hızlı ilerleme

Seyyidna Hazret Halifetü’l Mesihi’l Hamis Atba, 16 Ekim2015’de Almanya’nın Frankfurt şehrindeki Beytü’l Afiyet Camiinde Cuma Hutbesi irşad etti. Hutbe, çeşitli dillerdeki tercümesi ile birlikte MTA’da canlı olarak yayınlandı.

Huzur-u Enver şöyle buyurdu: Geçtiğimiz günlerde Hollanda’da idim. Orada bir gazeteci bana, Ahmediye Cemaati dünyada en fazla büyüyen cemaat midir? Diye sordu. Ben ona şöyle dedim: Eğer uluslar arası durumuna göre bakarsanız hiç şüphe yok ki Ahmediye cemaati dünyada en fazla ilerleyen cemaattir. Hindistan’ın küçük bir köyünden yükselen bir ses, bugün dünyanın her şehrinde her köyünde yankılanıyor. Hazreti Mesih-i Mevud (as) şöyle buyurur: Bir zaman gelecek ki Ahmediye Cemaati dünyanın her yerine gidecek ve onun yayılması Allah-u Teala’nın desteğinin bir nişanı olacak. Allah-u Teala bunun yayılmasını istedi. Yavaş yavaş Allah bu cemaati öyle  yayacak ki hepsine galip gelecek. Mevcut sınanmaların hepsi bitecek. Cemaatimizin bu kadar hızlı ilerlemesi Allah’ın mucizesidir.

Huzur-u Enver şöyle buyurdu: Her Ahmedi şu iman ve kesin inanç üzerindedir ki, Allah-u Teala 125 sene önce küçücük ve uzak bir yerden yükselen sesi dünyanın kenarlarına kadar nasıl yaydıysa, Hazreti Mesih-i Mevud’a (as) ihlas ve vefada ilerleyen ihlaslı kimselerin cemaatini hazırladı ve hazırlamaya devam ediyorsa, aynı şekilde O Allah, Hazreti Mesih-i Mevud’un (as) “sıkıntılar uzaklaşacak ve bu cemaat hepsinden üstün çıkacaktır,” sözünü de tamamlayacaktır. Huzur-u Enver buyurdu ki, bugünlerde biz bu devirden geçiyoruz. Bu cemaat yayıldıkça ve dünya bu adım adım ilerlemeyi gördükçe, ibtilalar da onunla birlikte devam etmesine rağmen her ibtila öncesinden daha fazla Allah’ın desteğini ve cilvesini göstermektedir. Hazreti Mesih-i Mevud (as), bugünlerde ilahi rüyalar çok olmaktadır, buyurur. Allah-u Teala, rüyalar vasıtasıyla insanlara doğruluğu bildirmek istemektedir. Huzur-u Enver şöyle dedi: İlahî rüyalar vasıtasıyla olan yol göstermenin kalpleri açmakta büyük bir rolü vardır. Huzur, rüyalar vasıtasıyla Allah’ın yol gösterdiği insanların hadiselerini anlattı.

Hazreti Mesih-i Mevud (as) cemaate katılanlarla ilgili devamlı buyururdu ki, bizim cemaatimize bakın, onun tamamı muhaliflerimizden çıkıp gelenlerden oluşmaktadır ve her gün biat edenler işte o muhaliflerden çıkıp gelenlerdir. Onlarda bir öz ve saadet olmasa nasıl çıkıp gelirlerdi. Birçok mektuplar böyle biat edenlerden gelir. Derler ki, ben önceden hep küfür ederdim ancak şimdi ben tövbe ediyorum, beni affedin. Huzur-u Enver şöyle buyurdu: Bugün de aynı şekilde bir çok insan var. Onlar önceden muhalefet ederlerdi ancak şimdi ihlasta ilerliyorlar, önce biat ettiler sonra ihlas ve vefada ilerlediler. Kısacası, Allah’ın yaptığı iş ve Cemaatin gördüğü bu mucizeler ve bu iman verici hadiseler, bizim imanımızı daha da kuvvetlendirir. Hazreti mesih-i Mevud (as) şöyle buyurur: Ben size doğrusunu söylüyorum ki bu cemaat Allah tarafındandır, eğer bu bir insanın planı olsaydı şimdiye kadar insanî tedbirler ve insanî karşı koymalar onu yok edip izini dahi silmiş olurdu. Muhaliflerin arasında cemaatin ilerlemesi ve büyümesi onun Hüda Teala tarafından olduğunun delilidir. Kısacası siz ne kadar yakin kuvvetinde ilerlerseniz o kadar kalp aydınlanacak.

Huzur-u Enver şöyle buyurdu: Biat edenlerden bazıları, biat ettikten sonra onların ruhani durumlarının baştanbaşa değiştiğini, evlerde barış ve sükûnet ortaya çıktığını yazarlar. Bakın! Yeni katılanlar kendi içlerinde nasıl değişiklikler yaratıyorlar. İşte bu durum her birimizde oluşmalı. Hazreti Mesih-i Mevud (as) buyurur ki, Kuran-ı Kerim okuyun ve Allah’tan ümidinizi kesmeyin. Rabbimiz, her şeye gücü yetendir. Namazlarınızı süsleyerek kılın ve onun manasını da anlayın. Namazlarda sünnet olan dualara ilaveten kendi dilinizde de dua edin. Namazın asıl maksadı ve ruhu duadır. Huzur-u Enver Fatiha suresinin tercümesini ve açıklamasını yaptıktan sonra buyurdu ki aynen bu şekilde namazın diğer kısımlarını da anlayarak kılın. Namazın adabını göz önünde tutun. Sadece kelimeleri ezberlemenin hiçbir faydası olmaz. İnancınız da sadece bu olsun ki Hüda Teala’nın ikincisi yoktur ve amellerinizle de bunu ispat ederek gösterin. Hüda Teala muvaffak kılsın ki hepimiz Allah ile bağımızı güçlendiren olalım, Hazreti Mesih-i Mevud’un (as) gelişinin gayesini anlayanlar olalım ve cemaatin faal ve kuvvetli bir parçası olalım ve İslam’ın talimatlarını dünyaya yayanlar olalım. Amin.

Kaynak: Roznama Alfazl, 20 Ekim 2015

Print Friendly, PDF & Email

Bir Öncekini Oku

09.10.2015 – İyi Ahmedi olmanın özü

Bir Sonrakini Oku

23.10.2015 – Allah’ın nimetlerinin ilanı: Hollanda ve Almanya Turu 2015