18.12.2015 - Vadedilen Mesih: Peygamberimiz'in (sav) yüceliği - Müslüman Ahmediye Cemaati

18.12.2015 – Vadedilen Mesih: Peygamberimiz’in (sav) yüceliği

Resulüllah (sav) iç temizliği, kalp açıklığı, tevekkülü, vefası ve Allah aşkıyla bütün peygamberlerden üstündü.

Seyyidna Hazret Halifetü’l Mesihi’l Hamis Atba, 18 Aralık2015’de Beytü’l Futuh Camiinde Cuma Hutbesi irşad etti. Hutbe, çeşitli dillerdeki tercümesi ile birlikte MTA’da canlı olarak yayınlandı.

Huzur-u Enver, hutbenin başında Hazreti Mesih-i Mevud’a (as) karşı muhalifler tarafından ileri sürülen bir itiraz ve suçlamadan bahsetti. Huzur-u Enver şöyle buyurdu: Ben bugün, Mesih-i Mevud’un (as), Hazreti Resulüllah’ın (sav) yüceliği hakkındaki yazılarından alıntılar sunacağım. Hazreti Mesih-i Mevud (as), ilk yazdığı kitaplarda da son yazdığı kitaplarda da ve ara dönemde yazdığı kitaplarda da Hazreti Resulüllah’ın (sav) yüce makamı ve yüce şanını anlattı ve kendisi sık sık Resulüllah’ın (sav) kölesi ve hizmetçisi olduğunu söyledi. Huzur-u Enver, Hazreti Mesih-i Mevud’un (as) kitaplarından seçtiği alıntıları sundu.

Hazreti Mesih-i Mevud (as) şöyle buyurur: “Vahyi İlahi öyle bir aynadır ki orada Allah-u Teala’nın sıfatlarının çehresi, kendisine vahyedilen peygamberin iç temizliği nisbetince görülür. Resulüllah (sav) kalbinin temizliği, iç huzuru, ismeti, hayası, sıdkı ve sefası, tevekkül ile vefası, ilâhî aşkın bütün gerekleri bakımından bütün peygamberlerden daha üstün mertebeli, daha yüce şanlı ve daha saf ve temiz idi. Onun için Yüce Allah (cc) kendisini, kemalât-ı hasse (özel yücelikler) güzelliğiyle, hepsinden daha fazla süsledi. Bütün geçmiş ve gelecek olan insanların kalbinden daha geniş, daha pak, daha masum, daha aydın ve daha aşık olan kalbi, bütün geçmiş ile gelecek olan insanlara indirilen vahiyden daha kuvvetli, daha yüce, daha üstün ve daha mükemmel olduğu gibi, ilâhi sıfatları göstermek için en temiz ve geniş bir ayna olan vahyin inmesine lâyık görüldü.”

Hazreti Mesih-i Mevud (as) şöyle buyurur:  En mükemmel insan olan ve en mükemmel peygamber olan ve bütün bereketlerle birlikte gelmiş olan insan, ki onunla ruhani bağs ve haşrden dolayı dünyada ilk kıyamet meydana geldi ve ölmüş olan bir alem onunla dirildi; O mübarek peygamber, Hazreti Hatemü’l Enbiya, İmamü’l Asfiya, Hatmü’l Mürselin, Peygamberlerin iftiharı, cenab-ı Muhammed Mustafa’dır (sav). Ey sevgili Rabbim! O sevgili peygambere, dünyanın başlangıcından beri hiç kimseye göndermediğin kadar salat ve selam gönder.

Hazreti Mesih-i Mevud (as) şöyle buyurur:  Bizim yüce Peygamberimiz (sav) dünyada ortaya çıkınca, dünyada çok büyük bir inkılap oldu ve çok kısa bir zamanda o putperest ve zırcahil Arap yarımadası bir deniz gibi Allah’ın tevhidi ile doldu. Bizim Efendimiz ve sevgilimiz Resulüllah’a (sav) Hüda Teala tarafından bahşedilen nişan ve mucizeler sadece o zamanla sınırlı değildi, tersine kıyamete kadar devam etmektedir… Resulüllah’a (sav) şu manalarda hatemünnebiyyin olma özel onuru nasip oldu: Birincisi, peygamberlik kemalatı (eksiksiz ve mükemmel peygamberlik) onunla sona erdi, ikincisi ondan sonra yeni bir şeriat getirecek bir resul olmayacaktır. Onun makbul oluşunun manzarası şudur ki bugün en az iki yüz milyon her tabakadan Müslüman, Resulüllah’ın (sav) köleliğine amadedir. Ve Hüda Teala Kendisini (sav) yarattığından beri, dünyayı fethetmiş büyük ve güçlü padişahlar, köleler gibi onun ayaklarına kapanıyorlar.

Huzur-u Enver şöyle buyurdu: Bu yazılardan, Mesih-i Mevud’un (as) Hazreti Resulüllah’a (sav) nasıl bağlı ve âşık olduğu ve daima salat-ü selam gönderdiği anlaşılmaktadır. İlk yazılarında da son yazılarında da Hazreti Resulüllah’ın (sav) köleliğinden gurur duydu. Kendisi, Hazreti Muhammed-i Mustafa’nın (sav) makamının gerçek idrakini elde etti ve onu anlattı. Eğer bugün dünya, Resulüllah’ın (sav) makamını doğru olarak idrak edecekse, bunu ancak Mesih-i Mevud’un (as) öğretilerinden ve yazılarından idrak edebilir.

Huzur-u Enver son olarak şöyle buyurdu: Allah-u Teala biz Ahmedilerin hepsini, Hazreti Mesih-i Mevud’un (as) açıklamalarını ve yazılarını okumaya, dinlemeye ve anlamaya muvaffak kılsın. Ve onlar vasıtasıyla Hazreti Resulüllah’ın (sav) makamını idrak edenlerden olalım. Amin

Kaynak: Roznama Alfazl, 22 Aralık 2015

Print Friendly, PDF & Email

Bir Öncekini Oku

11.12.2015 – Vadedilen Mesih (a.s.) ve gerçek İslam

Bir Sonrakini Oku

25.12.2015 – Jalsa Salana Kadiyan 2015