125’i̇n üzeri̇nde Hollanda Ahmedi̇ye Huddam (gençli̇k kolu) mecli̇si̇ üyesi̇ Hazret Mi̇rza Masrur Ahmed i̇le sanal görüşme gerçekleşti̇rdi̇

125’i̇n üzeri̇nde Hollanda Ahmedi̇ye Huddam (gençli̇k kolu) mecli̇si̇ üyesi̇ Hazret Mi̇rza Masrur Ahmed i̇le sanal görüşme gerçekleşti̇rdi̇

BASIN AÇIKLAMASI / 31 Ağustos 2020 

Müslüman Ahmediye Cemaatinin Dünya Çapında Başkanı, dünya siyasi ve ekonomik kargaşayla yüz yüze gelirken Müslüman Ahmedileri, dikkatlerini duaya vermeleri için teşvik ediyor 

30 Ağustos 2020’de Müslüman Ahmediye Cemaatinin Dünya Çapındaki Başkanı, Beşinci Halife Hazretleri Mirza Masrur Ahmad, Hollanda Ahmediye Huddam (Gençlik Kolu) Meclisinin 125’in üzerinde üyesiyle sanal bir çevrimiçi toplantı yaptı.

Ahmediye Huddam Meclisi üyeleri Almere’deki Beytül Afiyet Camii yakınındaki bir konferans merkezi olan Het Witte Huis’te (Beyaz Ev) otururlarken, Huzur da Tilford, İslamabad’da bulunan ofisinden bu ilham verici oturuma başkanlık etti.

Kuran-ı Kerim ayetlerinin tilaveti ve tercümesi ile başlayan etkinlik, bir şiirle devam etti. Bundan sonra bir saatlik toplantının geri kalanında Ahmediye Huddam Meclisi üyeleri, Huzur’a inançları, dini ve güncel meseleler hakkında bir dizi soru sorma fırsatı buldular.

Toplantı sırasında Huzur’a aralarında ebeveynlerin bebeklerine Yüce Allah’a imanı en iyi nasıl aşılayabilecekleri; Ortadoğu’daki siyasi gelişmeler; COVID-19 sonrası dünyada çiftçilik ve tarımı arttırmak bakımından bir ihtiyaç olup olmadığı gibi çeşitli sorular yöneltildi. Huzur’a ayrıca gençliğinden kişisel bir anı paylaşması için de soruldu.

Küçük çocuklara dini ve ahlaki eğitim vermenin uygun tarzının sorulması üzerine Mirza Masrur Ahmad Hazretleri şunları söyledi:

“Yüce Allah, bir çocuğun ahlaki eğitiminin doğumdan itibaren başlaması gerektiğini beyan etmiştir. Bundan dolayıdır ki, İslam’ın Hz. Peygamberisav bir Müslüman çocuk doğduğunda, çocuğa ezan ve kamet okunması gerektiğini, böylece Allah’ın adının doğuştan onun kulağına gireceğini öğretmiştir. Böylelikle bir çocuğun ahlaki eğitimi ilk günden başlar ki, bundan dolayı küçük bir bebeğin hiçbir şey anlayamayacağını düşünmeyin.”

Hazret Mirza Masrur Ahmad şöyle devam etti:

“Çocuk büyüdükçe kendisine, sahip olduğu her şeyin Yüce Allah tarafından bahşedildiğini ve Onun tarafından tüm ihtiyaçlarının karşılandığını keza Ona şükretmeleri gerektiğini açıklayın. Bir çocuk yedi yaşına geldiğinde ise onu, elinden geldiğince namazlarını eda etmesi için teşvik etmelisiniz. Ancak bununla birlikte küçük bir çocuğu strese sokmamalı ya da onu korkutmamalısınız. Onlara sevgi ve şefkatle davranın. Hatırlanması gereken esas nokta, bir kimsenin çocuklukta öğrendiği derslerin genellikle bir ömür boyu süren dersler olduğudur.”

 

İsrail’in BAE tarafından yakın zamanda resmi olarak tanınmasının ardından Ortadoğu’daki son gelişmeler hakkında da Hazreti Mirza Masrur Ahmad şunları buyurdu:

 

“Esas mesele, her bir tarafın niyetidir. Niyetleri iyi ve samimiyse, barışı sağlayacak her şey iyidir. Her şeye rağmen bunlar siyasi meselelerdir ve Müslüman Ahmediler olarak bizler, dikkatimizi daima duaya vermeliyiz. Haklarından mahrum kalan herkes için dua etmeliyiz.”

Huzur’a ayrıca soruldu ki, COVID-19 sonrası muhtemel ekonomik kargaşa, bireyler ya da ulusların gıda güvenliğini garantiye almak üzere tarım çıktılarını arttırmak için çaba göstermeleri gerektiği anlamına mı gelmektedir? 

Buna cevaben Hazret Mirza Masrur Ahmad şöyle buyurdu:

“Muhakkak ki Birleşik Krallıkta, artık Avrupa Birliği üyesi olmadıklarına göre, İngiliz Hükümeti için çiftçiliği ve tarımı teşvik etmek akıllıca olacaktır. Avrupa Birliği üyelerine gelince, eğer birlik halinde kalırlarsa ve konu gıda güvenliği olduğunda birbirleriyle işbirliği yapmaya devam ederlerse, bu kesinlikle onların çıkarlarına olacaktır. Yine de, kaçınılmaz ekonomik kargaşanın savaşa yol açmaması için dua etmeliyiz. Allah korusun, eğer bir nükleer silah kullanılmış olsa, o takdirde ne kadar ziraat ya da tarım yapılırsa yapılsın, hepsi boşuna olurdu. Dolayısıyla geleceğe bakarken Yüce Allah’ın Merhametini aramamız esastır.”

Ayrıca Huzur, Müslüman Ahmedileri dengeli ve besleyici bir diyet sürdürmeye de teşvik etti. O, gücü yetenlerin organik yiyecekler yemeye çalışmalarını ve bundan başka ıspanak veya lahana gibi yeşil yapraklı sebzeleri de yemelerini tavsiye etti.

Oturum sona yaklaşırken Huzur’dan, Müslüman Ahmedi bir genç olduğu dönemdeki özel bir anısını paylaşması istendi.

Buna cevaben, Hazret Mirza Masrur Ahmad şöyle buyurdu:

 

“Çocukluğumda, Pakistan’daki Müslüman Ahmedîlere büyük bir sınırlama getirilmediğini hoşnutlukla hatırlıyorum. Her yıl, Huddam İçtiması (Yıllık Gençlik Buluşması) düzenlerdik ve içtima arazisinde kamp yapardık. Ancak uygun çadırlarımız bulunmadığından çarşafları kullanarak çadırımızı ve kampımızı kurardık. Çocuklar olarak, içtima mülkünde kamp yapma ve orada kalma fırsatına sahip olduğumuz için heyecanlı olurduk. Bunlar çok sevdiğim, gerçekten özel anlardı.” 

 

SON 

Daha fazla bilgi için: media@pressahmadiyya.com

Resimler: Makhzan-e-Tasaweer tarafından sağlanmıştır

Çeviren: Mehmet Önder

Print Friendly, PDF & Email

Önceki Yazı

Müslüman Ahmediye Cemaatinin başkanı Malmödeki dehşet verici Kuran yakma eylemini güçlü bir şekilde kınıyor

Sonraki Yazı

Charlie Hebdo’nun İslam’ın Hazreti Peygamberini sav tasvir eden saldırgan karikatürleri yeniden basma kararı son derece üzücüdür.