14.07.2017 - Çocuk arzusu ve onların yetiştirilmesi - Müslüman Ahmediye Cemaati

14.07.2017 – Çocuk arzusu ve onların yetiştirilmesi

Huzur-i Enver (Atba) 14 Temmuz 2017’de Londra’da Beytül Futuh Camiinde Cuma hutbesi verdi. Kelime-yi şehadet ve Fatiha Suresini okuduktan sonra şöyle dedi:

Birçok insan evlatları ve onların iyi yetişmesi için dua ricasında bulunurlar. Allah’ın lütfuyla cemaatimizin ekseriyeti çocuklarının terbiyetine (ilmen ve ahlaken iyi yetişmesine) dikkat ederler. Yüce Allah’ın büyük bir lütfudur ki bu çağda bizim düşüncemiz bu konuya çevrilmiştir. Kuran-ı Kerim’in çeşitli yerlerinde Allah-u Teala, terbiyet için usuller ve dualar öğretti. Bu bir gerçektir ki çocukların terbiyeti kolay bir iş değildir. Bunun için, bu konuyla alakalı olarak Allah’ın açıkladığı şekilde, sürekli çaba ve cihad ve Allah’ın emirlerine  göre amel etmek şarttır. Velhasıl, insanın hep çaba sarfetmesi ve kararlılığı elden bırakmaması şarttır.

Huzur-i Enver misal olarak, bir kişinin kendisine şöyle mektup yazdığını anlattı: Çocukların terbiyesi bakımından o kadar çok problemler var ki bu yüzden ben şöyle karar verdim; Evlenmesine evleneyim ama çocuksuz kalmak daha iyidir. Huzur-i Enver şöyle buyurdu: bu son derece ümitsiz bir düşüncedir ve o bütün güçlerin kaynağının Allah-u Teala değil, şeytan olduğunu zannetti. Yüce Allah çocukların terbiyesi için Kuran-ı Kerim’de birçok dua öğretti. Mesela hz. Zekeriya (as) şöyle dua etti: Ey Rabbim! Kendi katından bana salih evlat ihsan et. Sen kesinlikse duaları dinleyensin.

Evladın salih olması için, anne babanın her ikisinin salih ameller işleyen kimseler olması şarttır. Kendi içinde pak değişiklik yapmadıkça insanın salih evlat sahibi olmak için yaptığı dua kabul olmaz. Hz. Mesih-i Mevud (as) buyurdu ki, çocuklarla ilgili ibtila da çok büyük bir sınanmadır. Eğer evlatlar salih olursa başka ne umursanır ki. Eğer evlat kötü karakterli ise, yüzbinlerce lira da bırakılsa o onu zayi edecektir. Eğer o kimse Allah’ın emirlerine göre hareket ederse evlattan yana içi rahat olacaktır.

Yine Hz. Mesih-i Mevud (as) şöyle buyurdu: Siz nasıl evlatlarınız için para kazanmaya çalışıyorsanız, aynı şekilde iyi terbiye için dua etmeniz ve dini terbiye için çaba sarfetmeniz şarttır. Yine Allah-u Teala Kuran-ı Kerim’de şu duayı öğretti: “Ey Rabbimiz! Hanımla¬rımız ve evlatlarımız bakımından gözlerimizi aydın eyle, (her) birimizi takvayı benimseyenlere imam kıl,”

Hz. Mesih-i Mevud (as) şöyle buyurdu: Burada anne-babaya imam olmaları, yani çocukları için kendi fiili örneklerini göstermeleri telkin edildi. Yine şöyle dedi: İnsanın düşünmesi lazım ki insanda neden evlat arzusu olur. Allah-u Teala bizi Allah’a ibadet için yarattı. Eğer insan kendisi mümin olmazsa ve ibadetin hakkını vermezse, öyle birisinin duasının hali şu olacak ki o kendi kötülüklerinin devam etmesi için bir halife bırakmak istiyor.

Hz. Mesih-i Mevud (as) şöyle buyurdu: İnsanda evlat arzusu olur, fakat çocuk olduğunda ona ne din öğretir ne de ahlak. Evlat yetiştirmenin asıl maksadı şu olmalı ki evlatlar dinin hizmetkarı olsunlar.

Huzur-i Enver şöyle dedi: Özellikle vakfe nov çocukların anne babalarının buna ilgilerini çevirmesi gerekir. Allah-u Teala bizi, evlatlarımıza iyi bir örnek olmaya ve çocukları için dua eden insanlar olmaya muvaffak kılsın. Amin

Kaynak: https://www.alislam.org/friday-sermon/2017-07-14.html

https://www.youtube.com/watch?v=AS2_eVKb7DU
Print Friendly, PDF & Email

Bir Öncekini Oku

7.07.2017 – Doğruluğun Delilleri

Bir Sonrakini Oku

21.07.2017 – Sorumluluklarımız