21.07.2017 - Sorumluluklarımız - Müslüman Ahmediye Cemaati

21.07.2017 – Sorumluluklarımız

Huzur-i Enver (Atba) 21 Temmuz 2017’de Londra’nın Beytül Futuh Camiinde Cuma hutbesi verdi. Kelime-yi şehadet ve Fatiha Suresini okuduktan sonra şöyle dedi:

İngiltere yıllık toplantısı inşallah gelecek hafta başlayacak. Çeşitli ülke ve şehirlerden insanlar gelmeye başladı. Ahmedilere ilaveten diğer misafirler de dış ülkelerden gelmektedir. Bunlar arasında siyasetçiler, profesörler, medya mensupları vesaire vardır ve bu gelenler herşeye çok dikkatli gözlerle bakmaktadırlar. Özellikle de bizim sistemimizi ve gönüllü çalışanları inceliyorlar. İşte böylece bütün görevliler sessiz bir şekilde tebliğ yapmakta olurlar. Medya vasıtasıyla bizim mesajımız çok uzak yerlere kadar ulaşır. Medya vasıtasıyla cemaat daha fazla tanınmaktadır ve calsa da bunun için iyi bir imkandır.

Bu yüzden bütün gönüllü çalışanların kendi ehemmiyetlerinin farkında olmaları gerekir. Onlar sadece Allah’ın rızasını elde edenler değildir, bilakis onların ahlakının, yabancılar üzerinde de etkisi olur. Unutmamak gerekir ki misafir ağırlama şubesi çok önemli bir şubedir ve misafirlerin her ihtiyaçlarına dikkat etmemiz gerekir. Hz. Mesih-i Mevud (as), ben,  misafire asla bir sıkıntı dokunmamasına ve her türlü kolaylık sağlanmasına daima dikkat ederim, buyurdu.  İşte buna, ulaştırma, konaklama, güvenlik vesair bütün şubeler dahildir. Bütün şubeler misafirler için tam bir düzen sağlasınlar.

Calsaya katılan her şahıs, hz. Mesih-i Mevud’un (as) misafiridir. Bu yüzden bizim bütün misafirlere ihtimam göstermemiz lazım. Zengine de fakire de aynı şekilde eşit muamele etmek gerekir. Hz. Mesih-i Mevud (as) şöyle buyurdu: Henüz yeni ve bilgisiz olan kimselerin her ihtiyacına dikkat edilsin ve hiçbir şikayete fırsat verilmesin. İnsanlar binlerce kilometre uzaktan yolculuk yaparak sıdk ile calsaya katılmak için gelirler.

Hz. Resulüllah (sav) bir yerde şöyle buyurdu: Allah-u Teâlâ ve ahiret gününe iman edenler için üç şey gereklidir: Güzel söz söylesin yahut sussun, Komşularına hürmet göstersin, Misafirlerine saygı göstersin. Yüce Allah bütün çalışanları, hz. Mesih-i Mevud’un (as) misafirlerine hizmet etmeye muvaffak kılsın. Amin

Huzur-i Enver hutbenin sonunda, iki kişinin gaip cenaze namazını kıldıracağını bildirdi. Dr. Muhammad Ismail sahib’in oğlu mükerrem Seyyid Muhammad sahib ve Mukarrama Mahmuda Begum sahiba.

Kaynak: https://www.alislam.org/friday-sermon/2017-07-21.html

https://www.youtube.com/watch?v=U-OSk8XaBNE
Print Friendly, PDF & Email

Bir Öncekini Oku

14.07.2017 – Çocuk arzusu ve onların yetiştirilmesi

Bir Sonrakini Oku

28.07.2017 – Sorumluluklarımız