23.10.2015 - Allah'ın nimetlerinin ilanı: Hollanda ve Almanya Turu 2015 - Müslüman Ahmediye Cemaati

23.10.2015 – Allah’ın nimetlerinin ilanı: Hollanda ve Almanya Turu 2015

Seyyidna Hazret Halifetü’l Mesihi’l Hamis Atba, 23 Ekim2015’de Beytü’l Futuh Camiinde Cuma Hutbesi irşad etti. Hutbe, çeşitli dillerdeki tercümesi ile birlikte MTA’da canlı olarak yayınlandı.

Huzur-u Enver şöyle buyurdu: Allah-u Teala her turda Kendi desteğinin ve kudretinin mucizelerini göstermektedir. Bu, Allah’ın lütuf ve ihsanıdır. Geçtiğimiz günlerde Hollanda ve Almanya turundaydım. Hollanda parlamentosunda, yüksek düzeyde yetkililerin katıldığı bir resepsiyon verildi. Onlar arasında çeşitli ülkelerin parlamento üyeleri, büyükelçiler, yüksek seviyeli yetkililer ve temsilciler vardı. Parlamentoda yaptığım konuşmada İslam talimatlarını ve mevcut ahvalin sorunlarını beyan ettim. Bu programa katılan misafirlerin üzerinde İslam talimatlarının iyi bir etkisi oldu. Misafirlerin izlenimleri şöyleydi: Ahmediye Cemaatinin İmamı mesajını çok etkileyici bir şekilde sundu, Hollanda halkının İslam’ın barış çehresini görmeye hakkı vardır, bu mesaj onlar için gereklidir, bu mesajla dinin gerçek yüzünü görme fırsatı bulduk. Parlamento temsilcilerinin sorularına verdiğiniz cevaplar, doğru düşünebilen her şahsın gözlerini açmak için yeterli idi. Ahmediye Cemaati İmamının, konuşma özgürlüğü, tahammül ve diğer dinlere saygı ve hürmet gibi hassas sorulara verdiği cevaplar son derece yerindeydi. Konuşmanızda İslam talimatına uygun olarak söylediğiniz, tahammül, din özgürlüğü ve kardeşlik hakkındaki sözleriniz kalpleri etkiliyor, çünkü dinler arasında uyum ve dünya barışı için bu değerlere dikkat etmek çok gerekli. Dünyada barışın ikame edilmesi için İslam talimatları çok etkilidir. Eğer bütün insanlar dürüst kalple bu öğretilere göre hareket etseler, dünya barışın beşiği olabilir. Cemaatin İmamının sözlerinden, bizim dinler arası diyalog programlarımıza Ahmediye Cemaatinin temsilcilerinin katılmadığını anladık.

Huzur-u Enver şöyle buyurdu: Buna ilave olarak da Hollanda’da yapılan programlara mutlaka bir gazete, radyo veya televizyonun temsilcilisi gelip röpörtaj yaptı.  Onlarla uzun uzun konuşmalar oldu ve bu konuşmalarda onlara Hazreti Mesih-i Mevud’un (as) makamı, iddiası, İslam öğretisi,  dünya barışı ve hilafet konuları anlatıldı. Böylece orada Cemaatin her şekilde geniş ölçüde tanıtımı yapıldı. Hollanda’nın 3 ulusal gazetesi ve Norveç gazeteleri tur hakkında haber ve rapor yayınladılar. Gazeteler vasıtasıyla toplam 3 milyondan fazla insana mesaj ulaştı. Aynı şekilde radyo vasıtasıyla da yaklaşık yarım milyon insana mesaj ulaştı. Ülkelerin ulusal televizyonlarında da haberler yayınlandı. Televizyon vasıtasıyla mesaj, 5 milyon kişiye kadar ulaştı. Aynen bunun gibi, yazılı medya vasıtasıyla Hollanda’da toplam 8 milyon insana  mesaj ulaştı. Hollanda’da ikinci caminin temel taşını koymak da nasip oldu. Temel atma törenine katılan misafirlerin toplam sayısı 102 idi. Onlar arasında o şehrin belediye başkanı, hakimler, avukatlar, doktorlar, mimarlar, dini liderler ve toplumun değişik kesimlerinden insanlar  vardı. Huzur-u Enver, törenden sonra o misafirlerin camiler ve Ahmediye Cemaati hakkındaki iyi izlenimlerini  anlattı.

Huzur-u Enver şöyle buyurdu: Daha sonra Almanya’da iki caminin temeli atıldı, oraya da şehrin saygın ve eğitimli tabakası gelmişlerdi. Burada da iyi programlar yapıldı, cemaatin tanıtımı orada daha da arttı. Huzur-u Enver, Almanya’daki camilerin temel atma törenine katılan misafirlerin de izlenimlerini anlattı. Temel atma törenlerinin haberleri televizyon ve gazetelerde yayınlandı, radyolarda bile haberler verildi. Bunlar vasıtasıyla İslam’ın mesajı ulaştı ve buna ilaveten  televizyon ve radyo kanallarını dinleyenlerin sayısı milyonlarcadır. Huzur-u Enver şöyle buyurdu: Almanya’daki Camia Ahmediyada 7 yılı tamamlayarak ilk mezunlar geldi. On altı mürebbi hazırlandı ve onların yıllık toplantısı da vardı. Almanya’ya gitmenin asıl maksadı da buydu. Allah’ın lütfu ile toplantı da çok güzel oldu.  Allah-u Teala, tahsillerini tamamlayan bu mürebbileri, doğru bir şekilde din hizmet yapmaya muvaffak kılsın. Hazreti Mesih-i Mevud (as) buyurur ki, bu cemaati Allah-u Teala kurdu ve O’nun lütfu ile bu cemaat gelişmektedir. Huzur-u Enver şöyle dedi: İnşaallah Cemaat büyüyecek, genişleyecek ve ilerleyecektir, bu, Allah’ın Mesih-i Mevud’a (as) verdiği sözü ve takdiridir. Ve Allah’ın cemaati ile yaptığı bu muamele her yerde görülmektedir. Huzur-u Enver sonunda, Hazreti Muslih Mevud’un (ra) oğlu muhterem Sahipzade Mirza Ezher Ahmed Sahib’in vefatından dolayı onu hayırla yadetti ve gaip cenaze namazı kıldıracağını bildirdi.

Kaynak: Roznama Alfazl, 27 Ekim 2015

Print Friendly, PDF & Email

Bir Öncekini Oku

16.10.2015 Başarı ve hızlı ilerleme

Bir Sonrakini Oku

30.10.2015 – Halifetül Mesih II: Hikmet incileri