Wen Jiabao'a mektup - 9 Nisan 2012 - Müslüman Ahmediye Cemaati

Wen Jiabao’a mektup – 9 Nisan 2012

Ekselansları Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi Başkanı
Bay Wen Jiabao
Zhongnanhai, Çin
Sayın Başkan,

9 Nisan 2012

Bu mektubu size, Müslüman Ahmediye Cemaati temsilcilerimizden birisi aracılığı ile gönderiyorum. O, İsrail’in Hayfa şehrinde bulunan Kababir Cemaatimizin başkanı olup, Çin’e Azınlıklar Bakanı tarafından davet edilmiştir. Kendisi Çin’den ziyarete gelen bir delegasyonun Kababir’de bulunan merkezimizi ziyareti sırasında, aralarında Azınlıklar Bakan Yardımcısının da bulunduğu Çinli yetkililere tanıştırılmıştı.

Müslüman Ahmediye Cemaati, Müslümanların hidayeti için Mehdi olarak, Hristiyanların ise hidayet ve tüm insanlığın ıslahı için Mesih olarak bekledikleri,  Yüce Peygambersav tarafından önceden verilen habere uygun olarak bu çağda gelecek Vadedilen Mesih ve İmam Mehdi’ninas gönderildiğine inanan ve İslam’da onu kesin olarak kabul eden bir fırkadır. Onun adı Kadiyanlı Hz.Mirza Gulam Ahmed’tir. Allah’ın emrine göre o, 1889 yılında Müslüman Ahmediye Cemaatini kurmuştur. Vefat ettiği 1908 yılına kadar yüz bin-lerce kişi cemaatine katıldı ve ölümünden sonra ise Hilafet müessesesi kuruldu. Halen 5. Hilafet dönemi yaşanmakta olup, ben de Vadedilen Mesihinas 5. Halifesiyim.

Öğretimizin önemli ve temel bir görüşü, bu devirde artık din savaşlarının sona ermesinin gerekliliğidir. Bunun da ötesinde bizler, herhangi bir öğretiyi iletmek veya yaymak isteyen birisinin, bunu ancak kendisinin barış, uzlaşma ve uyumu yerleştiren kaynak haline geleceği, sevgi, şefkat ve kardeşlik ortamında yerine getirmesi gerektiğine inanmaktayız. Gerçek İslam öğretisine dayanan bu önemli husus, Müslüman Ahmediye Cemaati tarafından bütün dünyada desteklenmekte ve yayılmaktadır. Cemaat şu sıralar dünyanın iki yüzden fazla ülkesine yayılmıştır ve milyonlarca takipçisi bulunmaktadır.

Size şu mesajı iletmek istiyorum; Bugün dünya çok üzücü, acı veren tehlikeli bir dönemden geçmektedir. Aslında bizlerin hızla bir Dünya Savaşına doğru çekildiğimiz aşikârdır. Siz, büyük bir süper gücün liderisiniz. Buna ilaveten, dünya nüfusunun önemli bir kısmı yönetiminiz altında yaşamaktadır. Gerektiğinde gücünüze binaen, Birleşmiş Milletlerde veto hakkınızı kullanma yetkisine sahipsiniz. Bu nedenle sizden ricam, dünyayı gözlerimizin önünde beliren yıkımdan kurtarmak için rolünüzü oynamanızdır. Uyruk, din, sınıf ve inanca bakılmaksızın, insanlığı kurtarmak için elimizden geldiğince çaba sarf etmemiz gerekmektedir.

Çin’de devrimden sonra çok büyük ilerleme ve değişiklik gerçekleşti. Ulusunuzun büyük lideri Mao Zedong, yüce ahlaki değerlerin temelini attı. Başka bir ifade ile bunun insan değerlerinin en mükemmeli olduğunu ifade edebiliriz. Allah’ın varlığına inanmamanıza rağmen, inançlarınız ahlaki temeller üzerine kurulmuştur. Açıkça belirteyim ki, Rabbimiz olan İslam’ın tanımladığı Allah,  Kuran-ı Kerim’i bütün insanlığa hidayet olarak indirmiştir ve uyguladığınız her türlü ahlaki değerleri telkin etmektedir.

Hatta dahası, o ahlaki hidayetlerle dopdoludur ve insanlığın hayatta kalabilmesi için yaşam yollarını açıklar, keza insani değerleri de oluşturur. Eğer dünya ve özellikle Müslüman dünyası, Kuran’ın bu talimatlarını edinecek olurlarsa, bütün problem ve anlaşmazlıklar çözümlenerek, barış ve uyum havası desteklenecektir.

Bugün Müslüman Ahmediye Cemaati bu amaç ve hedefleri daha da ileriye götürmek için dünyanın her yerinde çaba sarf etmektedir. Barış Konferanslarımız ve her sınıftan insanlar ve gruplarla yaptığımız toplantılarda, dünyaya bu hayati önem taşıyan konuyu hatırlatmaktayım. Duam, dünya liderlerinin hikmetli davranmaları ve uluslar ile insanlar arasındaki karşılıklı küçük çaplı düşmanlık ve anlaşmazlıkların, dünya çapında düşmanlıklara dönüşmesine izin vermemeleri içindir. Ayrıca sizden ricam, dünyanın büyük bir gücü olarak, dünya barışını yerleştirmek için görevinizi yerine getirmenizdir. Dünya Savaşının korkunç sonucundan yeryüzünü koruyunuz. Eğer böyle bir savaş patlak verirse, bu ancak atom silahlarının kullanımı ile son bulacaktır. Bunun sonucunda, bazı ülkelerin bir bölümü ile dünyanın bazı bölgelerinin yeryüzünden silinip gitmesi muhtemeldir. Bir atom savaşının etkisi ve kötü sonucu o an yaşanacak felaketle sınırlı kalmayıp, bilakis uzun dönemde gelecek nesillerin sakat ve arazlı doğmalarına sebep olacaktır. Bu nedenle insanlığı böyle korkunç sonuçlardan kurtarma gayretleri ile bütün enerji, yetenek ve kaynaklarınızı arttırmalısınız Sonuç olarak böyle davranmak, ülkenizin de menfaatine olacaktır. Duam, büyük veya küçük olsun, dünyanın bütün ülkelerinin bu bildiriyi anlaması içindir.

En iyi dileklerim ve dualarımla,

Saygılarımla,

MİRZA MASRUR AHMED

Mesihin V. Halifesi

Müslüman Ahmediye Cemaati Başkanı

Print Friendly, PDF & Email

Bir Öncekini Oku

Suudi Arabistan Kralına mektup – 28 Mart 2012

Bir Sonrakini Oku

David Cameron’a mektup – 15 Nisan 2012